Zajęcia z Fundacją Ratuj Ryby

Program edukacyjny pod Patronatem Naukowym Instytutu Rybactwa Śródlądowego oraz pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania zwyciężył w IV konkursie organizowanym przez Volkswagen Poznań samochody użytkowe – Niebieskie Granty. Z tego tytułu Volkswagen wskazał naszą szkołę, aby zorganizować w niej zajęcia poprowadzone przez przedstawiciela Fundacji Ratuj Ryby.

FUNDACJA RATUJ RYBY jest organizacją zajmującą się edukacją ekologiczną i propagowaniem zdrowego trybu życia oraz świadomego, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Pod patronatem Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie główny nacisk fundacja stawia na kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z zakresu ichtiologii, ekologii ekosystemów wodnych oraz roli człowieka, jako naczelnego gatunku odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość. Organizuje szkolenia, spotkania, zielone szkoły, integracje, ekologiczne rejsy, edukacyjne rejsy dla wędkarzy. Podczas takich imprez namawia do rekreacji, aktywnego, zdrowego życia, korzystania ze środowiska naturalnego z zachowaniem społecznego, etycznego i przede wszystkim zrównoważonego korzystania z ograniczonych możliwości naszej Ziemi.

W ramach akcji edukacyjnej, 26 kwietnia 2016r., w naszej placówce odbyły się zajęcia przygotowane dla uczniów klas piątych. Każdy z oddziałów tychże klas przez 90 minut wziął udział w interesującej lekcji, podczas której zostały omówione przez prowadzącego następujące zagadnienia: budowa ryb śródlądowych, ciekawostki związane z życiem ryb, eutrofizacja jezior, życie ekosystemu wodnego, ochrona środowiska, ekologia. Przedstawiciel fundacji w ciekawy sposób przedstawiał każde zagadnienie; prowadząc aktywną pogadankę z uczniami. Dzieci na podstawie maskotek przedstawiających ryby w rzeczywistych wymiarach próbowały odgadnąć poszczególne gatunki ryb, określać ich przybliżony wiek, a także środowisko, w którym żyją. Prowadzący podczas zajęć zwracał niejednokrotnie uwagę, aby dbać o zasoby naturalne, w szczególności o wodę. Uczniowie podawali przykłady z życia codziennego, w jaki sposób mogą się do tej dbałości przyczynić; choćby poprzez zakręcanie kurków podczas mycia zębów, mycia naczyń w zmywarce, zamiast ręcznego płukania, czy brania prysznicu, zamiast kąpieli w wannie. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach i były świadome tego, że dbanie o naszą planetę to obowiązek nas wszystkich, a nie tylko wybranych jednostek, czy organizacji. Pod koniec zajęć prowadzący nagrodził kubkami z logo fundacji najbardziej aktywne dzieci i zachęcił do wspomagania fundacji. Po zajęciach uczniowie wraz z prowadzącym wykonali sobie pamiątkowe zdjęcia, trzymając dumnie
w rękach maskotki ryb.

Galeria

Opracowanie: Mariusz Jagodziński