TIK W SPORCIE 2020/2021

ROK SZKOLNY 2020-2021

PROJEKT INNOWACYJNY
„TIK – wprowadzi Cię w aktywny i zdrowy ruch”

CELE PROJEKTU:

Projekt jest realizowany na lekcjach wychowania fizycznego w kl. VIII a, b i c w grupie dziewcząt.

Autorski projekt edukacyjny „TIK – wprowadzi Cię w aktywny i zdrowy ruch” to cykl zajęć ruchowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii np. smartfonów, opasek monitorujących aktywność fizyczną, aplikacji, projektorów, laptopów oraz kamery.

Tematyka zajęć :

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki VIII klasy, uzupełniają ją, poszerzają o różne bloki tematyczne np. żywienie, aktywność fizyczna czy stres. Przewidziano realizację 25 tematów lekcyjnych.

Poszczególne fragmenty lekcji są na bieżąco dokumentowane w postaci zdjęć, filmików, kart pracy, plakatów jako efekty wspólnej pracy trzech klas – grupy dziewcząt na II etapie edukacyjnym.

1.Cel główny:
Wzrost motywacji wewnętrznej uczennic z kl. VIII do podejmowania zdrowego
i aktywnego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
2. Cele szczegółowe:
a) Uczennice znają sprzęt i aplikacje monitorujące aktywność fizyczną i zdrowie;
b) Uczennice potrafią zdiagnozować własną, dzienną aktywność fizyczną wykorzystując nowoczesne technologie (np. urządzenia monitorujące, aplikację internetowe);
c) Uczennice uczą się wzajemnie od siebie z wykorzystaniem kamery;
d) Uczennice potrafią stawiać sobie małe i duże cele w podejmowaniu aktywności fizycznej. Dobrze znoszą porażki, potrafią cieszyć się z sukcesów;
e )Uczennice potrafią współpracować w zespole wykorzystując TIK, potrafią wzajemnie zmotywować się do podjęcia aktywności fizycznej.
3. Metody i formy
Metody:
podająca;
poszukująca;
syntetyczna;
analityczna;
mieszana;
kształcenia multimedialnego;
ruchowej ekspresji twórczej.
Formy:
praca w grupach;
praca w parach,;
praca indywidualna;
praca jednym frontem;
obwód stacyjny
4. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji, efekty)
Uczniowie:
a) Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, ponieważ uczennice samodzielnie angażują się w wykorzystanie TIK do podejmowania aktywności fizycznej, tworzą materiały dydaktyczne np. prezentacje, filmiki, robią zdjęcia.
b) Wykorzystują możliwości jakie daje im TIK do zwiększenia motywacji, do poprawy zdrowia, stylu życia w zakresie ruchu, zdrowego żywienia, radzenia sobie ze stresem itp.
c) Są świadome popełnianych błędów w technice wykonywania ćwiczeń dzięki wideofilmowaniu.
d) Mają możliwość korzystania z nowoczesnych technologii np. opaski monitorujące aktywność fizyczną, telefonów podczas lekcji wychowania fizycznego lub zajęć
w czasie wolnym.
e) Uczą się: współpracy w parach, grupie, radzenie sobie z porażką, zasad fair play itp.
Nauczyciele:
a) Wykorzystują nowoczesną technologię na lekcji wychowania fizycznego w celu uatrakcyjnienia zajęć dla uczniów.
b) Wymieniają się doświadczeniem w zakresie metodyki i dydaktyki wychowania fizycznego, wzajemnie motywują się do aktywności, podnoszą własną sprawność.
c) Nauczyciele są coachem, krytycznym przyjacielem w pokonywaniu słabości.

Projekt prowadzony jest przez nauczycielki wychowania fizycznego Panią Joannę Kunkel oraz Panią Magdalenę Bajer.

PROJEKT…CZAS START!!!

Zapraszamy do oglądania lekcji wychowania fizycznego z naszym udziałem;)

LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W TERENIE Z TELEFONEM Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI ENDOMONDO, KROKOMIERZA ORAZ OPASEK I ZEGARKÓW MONITORUJĄCYCH AKTYWNOŚC FIZYCZNĄ.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 131152491_715825422683953_8715291654847993306_n-1024x768.jpg

Od września ruszyłyśmy z naszą innowacją , kiedy to po długiej przerwie w szkole spowodowanej panującą pandemią Covid – 19 w całym kraju i na świecie oraz po powrocie z wakacji aktywnie nadrabiamy wspólnie spędzony czas wykorzystując nowoczesną technologię na lekcji wychowania fizycznego.

Jak wiadomo ruch to zdrowie, każdy Ci dziś to powie.

Dobrą rozgrzewką zawsze lekcję rozpoczynamy…nie zawsze jest łatwo…ale się staramy!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 131073027_421052002268380_4829858493934437308_n-1024x768.jpg

Tak więc ruszyłyśmy na marszobieg z Paniami i Wam fajną trasę przedstawiamy…

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 131052996_4893038370736970_740579493151080484_n-498x1024.jpg

PIŁKA SIATKOWA 

Doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 131065681_421717015629911_4636053568182410007_n-797x1024.jpg

Podczas kolejnej lekcji wychowania fizycznego przygotowując się do sprawdzianu z piłki siatkowej pracowałyśmy na lekcjach wykorzystując nasze smartfony, w których zamontowane są kamerki w celu omówienia i poprawienia błędów jakie mogą występować podczas wykonywania danego ćwiczenia np. odbicia piłki w parach sposobem oburącz górnym i dolnym. Pracowałyśmy w parach wzajemnie motywując się do pracy, nagrywałyśmy filmiki i omawiałyśmy błędy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

LIST OD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  

Daleko w mroźnej Laponii na fotelu wygodnym  

siedzi święty Mikołaj. Jest w nastroju pogodnym, 

 bo spakował prezenty i aż w oczach się mieni – 

 pudełko na pudełeczku. Do nieba prawie – od ziemi!!!  

Woreczki przy woreczkach stąd aż do skraju lasu. 

 Wszystko skrzaty spakują do sań. Jest trochę czasu,  

więc Mikołaj wziął pióro i do dzieci list pisze… 

Moi Drodzy. 

W swoich listach prosicie o słodycze…wiec spełniam Wasze marzenia. 

Ale… 

Proponuje umowę – dla zdrowia! 

Przygotujcie strój, obuwie sportowe i rozpocznijcie dzień aktywnie razem z nami. 

 Nie ma rady:  

Przygotujcie strój, obuwie sportowe i rozpocznijcie dzień aktywnie razem z nami. 

Pozostając w klimacie Mikołajkowym przygotowałyśmy wraz z Mikołajem  

dla Was niespodziankę. 

Zajrzyjcie do środka…życzymy miłej aktywnej porannej zabawy! 

Christmast Workout “The ELF” – 10 minhttps://www.youtube.com/embed/R82EBGYm9fw?feature=oembed

PS. ZADANIE DLA CIEBIE: 

1. Wymień 3 przykłady ćwiczeń jakie zaprezentował Elf podczas swojej rozgrzewki – (napisz ich nazwy). 

2. Napisz na czacie, które ćwiczenie z zaproponowanej przez Elfa rozgrzewki sprawiło Ci największą trudność? 

Pozdrawiamy! Mikołajki – wuefistki z SP 1

WIZYTA W SKLEPIE SPOŻYWCZYM

Joanna Kunkel

Magdalena Bajer

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII

NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Klasa Va miała okazję wykorzystania umiejętności informatycznych do budowania świadomości na tematy prozdrowotne. Poruszali tematykę sportu oraz zdrowego odżywiania w aplikacji Canva. Oto przykładowe linki do prac naszych zdolnych uczniów:https://www.canva.com/design/DAEdDitQ51c/WXfH2TpCpjMp9BM16FRgPg/view?utm_content=DAEdDitQ51c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

orazhttps://www.canva.com/design/DAEc295Rw88/1l-0qV3RhE5vB9uiGcGIbA/view?utm_content=DAEc295Rw88&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

a także:https://www.canva.com/design/DAEc9bboyXE/6hoJ5DCw8kJVS8x1vWHNgA/view?utm_content=DAEc9bboyXE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Uczniom gratulujemy postawy oraz chęci odkrywania nowych horyzontów.

Patrick Miszczak