Wiosenne opowieści

Projekt o tematyce wiosennej realizowany przez dzieci w wieku przedszkolnym
( 3-6 lat) oraz uczniów szkoły podstawowej ( kl. I-III), realizowany w miesiącu marzec – czerwiec. Uczestnicy poszerzają wiedzę o przyrodzie poprzez obserwację zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt wiosną.

Głównymi celami projektu było: 
– nawiązanie współpracy z dziećmi z innych placówek,
– rozwój kompetencji kluczowych ( wiedza i umiejętności interdyscyplinarne),
– rozwijanie wrażliwości na piękno najbliższej okolicy, szacunku do przyrody.