Czytamy przyrodę – jesień w lesie

Projekt „Czytamy przyrodę – las jesienią”

W projekcie brali udział uczniowie z pięciu szkół i dwóch przedszkoli: z Poznania, z Warszawy, z Bodzanowa, z Chrząstawy Wielkiej i my ze Swarzędza. Tym razem były to przede wszystkim dzieci z klas I, zerówki i grupy przedszkolne w różnym wieku.

 Głównym celem tego projektu było rozbudzenie u małych dzieci ciekawości w poznawaniu otaczającej je przyrody. Ponadto projekt miał przede wszystkim uświadomić małym dzieciom, że stanowimy ważną część w przyrodzie i to jaka ona będzie w dużej mierze zależy od nas samych. Projekt miał także za zadanie nauczyć dzieci  odkrywania fauny i flory leśnej, rozumienia znaczenia natury i potrzeby ochrony środowiska. Miejscem  obserwacji
i prowadzenia badań był jesienny las. Projekt został zaplanowany na trzy jesienne miesiące. Początkiem były wyprawy do lasu, a następnie odkrywaliśmy kolejne jego tajemnice. Zadania do projektu wykonywane były w określone dni tygodnia, choć jak zawsze zdarzało się, że temat przewijał się również w inne dni. Wszyscy rozpoczęliśmy projekt 21 września tworząc filmiki powitalne i „mapy myśli” zadając sobie pytanie „Czego możemy się nauczyć o jesiennym lesie?” W kolejne dni każdego tygodnia poznawaliśmy skarby jesiennego lasu, tworzyliśmy Lapbooki, poznawaliśmy roślinność i zwierzęta leśne, opisywaliśmy jesienne drzewa, tworzyliśmy swobodne teksty, tworzyliśmy makiety lasu, na różne sposoby gromadziliśmy
i rozwijaliśmy swoją wiedzę o jesiennym lesie. Zajęliśmy się też ochroną  lasów i ekologią. Podsumowaniem projektu były stworzone książeczki, filmiki i teatrzyki o lesie. Wszystkie działania w projekcie doskonaliły też nasze umiejętności posługiwania się narzędziami TIK, kodowania i programowania zarówno bez użycia komputera jak i na dalszym etapie również z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie   uczestniczyli w projekcie z wielkim  zaangażowaniem. W trakcie wykonywania zadań powstawały w naszych głowach kolejne, nowe pomysły, które jeszcze bardziej urozmaiciły nasz jesienny projekt. Moja Ia dodatkowo uczestniczyła w tworzeniu filmu podczas naszych zajęć podsumowujących projekt i będąc zarazem jego głównymi bohaterami. Film powstawał w związku z konkursem MEN „Nauczyciel innowator”. Przez cały projekt dążyliśmy, by eTwinning był widoczny w naszych szkołach poprzez prezentowanie naszych działań. Moje dzieci opisywały swoje wrażenia z różnych działań do projektu, ale i nie tylko na utworzonym dla naszej klasy Padlecie.

https://padlet.com/mwesolowskasp1/b8cwq45mna61

 Małgorzata Wesołowska