Dobre praktyki Jedynki

Przykłady dobrych praktyk  Jedynki

W Szkole Podstawowej nr 1 tworzymy optymalne warunki do rozwoju naszych uczniów. Staramy się poprzez podejmowanie szeregu działań zapewnić dzieciom wszechstronny i harmonijny rozwój. Urozmaicamy proces edukacyjny oraz organizujemy go w atrakcyjnej formie. Nauczyciele oraz uczniowie z naszej szkoły angażują się w realizację różnych projektów, podejmują nowe wyzwania.

W zakładce „ Dobre praktyki Jedynki „, zamieszczać będziemy przykłady działań, projektów, które powstały w wyniku inicjatyw nauczycieli naszej szkoły. Wszystkie przykłady znajdujące się w/w zakładce zostały umieszczone na stronie internetowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pod nazwą  Dobre praktyki w edukacji dzielimy się doświadczeniami. Strona ta funkcjonuje w celu prezentowania innowacji pedagogicznych, upowszechniania propozycji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych oraz promowania osiągnięć organizacyjnych i metodycznych realizowanych w szkołach/placówkach naszego województwa, a także wymiana doświadczeń. Przykłady dobrych praktyk w Jedynce potwierdzają innowacyjność, zaangażowanie nauczycieli oraz chęć podejmowania nowych wyzwań przez uczniów.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk w naszej szkole.

Hanna Stasińska-Filary

Przykłady dobrych praktyk Jedynki