Trudne emocje

W marcu uczestnicy zajęć terapii pedagogicznej wzięli udział w projekcie Trudne emocje-jak sobie z nimi radzić?

Wśród dzieci możemy spotkać wiele form zachowań agresywnych np. kłótnie, sprzeczki, przezwiska, prowokacje. W takich sytuacjach my-nauczyciele reagujemy natychmiast. Podejmujemy działania pozwalające rozładować napięcia.

Poprzez udział w projekcie dzieci:
-rozpoznają i nazywają trudne emocje, próbują radzić sobie z ich przeżywaniem
-szanują emocje swoje i innych osób -przeżywają i rozładowują trudne emocje w sposób bezpieczny
-szukają wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie
-panują nad emocjami

Projekt jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Okazało się, że uczniowie chętnie rozmawiają o uczuciach i emocjach mimo, że to trudny temat.