VI d – klasa pływacka 2020/2021

Trening siłowy w pływaniu. 

Klasa VI d po długiej przerwie w pływaniu wróciła na ostatni miesiąc do treningów. Wbrew pozorom nie było spadków czasowych na dystansach krótszych. Jest to spowodowane naturalnymi intensywnymi procesami wzrostowymi między jedenastym, a piętnastym rokiem życia. 

Pierwsze treningi po powrocie skupiliśmy się tylko i wyłącznie na doskonaleniu technicznym wszystkich stylów pływackich z pominięcie intensywnych treningów wydolnościowych. Wykorzystaliśmy do tego videoanalizę zgodnie z przepisami ROD. Zaraz po omówieniu z każdym z uczniów indywidualnie elementów technicznych, które można udoskonalić filmik przy uczniu został kasowany. Proces nauki i doskonalenia jest przyspieszony, gdy uczen widzi sam siebie podczas nagrania, co jest możliwe tylko na kamerkach. 

Klasa pływacka będzie funkcjonowała również w klasie VII i VIII w godzinach wczesnorannych ???? Ze względu na to, że jest to wiek szczególnie sensytywny na bodźce treningowe powoli będziemy wprowadzać i przeplatać trening siłowy. 

Istnieje wiele prac wskazujących na korzystny wpływ treningów na siłowni na zdolności sportowe w różnych dyscyplinach. Rzadziej spogląda się jednak na zdrowotny wpływ takiego postępowania. Tymczasem wyniki badań pokazują zaskakujące rezultaty na tej płaszczyźnie. 

W 2019 roku Bellver z zespołem przeprowadził badanie, w którym wyodrębniono 3 grupy: 

  • zawodowe zawodniczki sportów wodnych (pływanie, pływanie synchroniczne, water polo) 
  • zawodowe zawodniczki sportów zespołowych (siatkówka, piłka nożna, hokej na trawie) 
  • kobiety nieuprawiające istotnej aktywności fizycznej. 

Wszystkie osoby badane były płci żeńskiej, starsze niż 18 lat, a ich plan treningowy obejmował minimum 12 godzin treningów tygodniowo. Każdy z badanych musiał też uprawiać swoją dyscyplinę minimum 8 lat. 

Badanym zmierzono gęstość mineralną kości z wykorzystaniem densytometrii (absorpcjometria podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego). Po analizie wyników okazało się, że zawodniczki uprawiające sporty zespołowe notowały istotnie statystycznie wyższe wartości gęstości kostnej niż osoby uprawiające sporty wodne. Z kolei zawodniczki sportów wodnych wykazywały nieco (ale istotnie statystycznie) wyższe wyniki niż osoby pozbawione regularnej aktywności fizycznej. 

Badanie to pokazuje, że pływanie nie wpisuje się w pełni w schemat promocji gęstości kostnej aktywnością fizyczną. Sporty posiadające komponentę wysiłków eksplozywnych, o wyższym stopniu obciążania układu szkieletowego, mocniej promują przemiany anaboliczne w obrębie kośćca. Tym samym wdrażanie w trening pływacki ćwiczeń „high impact” może korzystnie wpływać na zdrowie układu kostnego pływaków. Również z tego powodu korzystnym ruchem może być wprowadzenie pływakom treningów siłowych, które istotnie stymulują wzrost gęstości kostnej. 

Często błędnie kojarzonymi ćwiczeniami siłowymi są tylko te z siłowni, co nie jest prawdą. W przypadku młodych organizmów od 12 roku życia stosuje się “łapki” oraz “gumy”. Naszym sportowcom życzymy wielu sukcesów na zawodach w przyszłym roku. 

Opracował: 

Patrick Miszczak