Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami

Rok szkolny 2020/2021

16, 17.09 2020 klasy I – VIII Spotkania z rodzicami, zapoznanie z dokumentacją.
21, 22.10.2020klasy I – VIIIKonsultacje dla rodziców
25, 26.11.2020 klasy I – VIII Konsultacje dla rodziców
20, 21.01.2021 klasy I – VIII Spotkanie rodziców z wychowawcami (przewidywane oceny)
21, 22.04.2021 klasy I – VIII Konsultacje dla rodziców
19, 20.05.2021 klasy I – VIII Konsultacje dla rodziców
11, 14.06.2021 klasy I – VIII Spotkanie rodziców z wychowawcami (przewidywane oceny)
17.06.2021przyszłe klasy IZebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas I i oddziałów przedszkolnych