Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami

Rok szkolny 2021/2022

I półrocze roku szkolnego 2021/2022

L.p.DataKlasaRodzaj
1.1 września 2021r. , godz. 17.00VI-VIIIZebranie rodziców  z dyrektorem szkoły dotyczące szczepień uczniów;
2.8, 9 września 2021 r. (27 września 2021 r. zebranie przedstawicieli Rady Rodziców, godz. 18:00)I-VIII

Spotkania rodziców z wychowawcami, zapoznanie
z dokumentacją obowiązującą w szkole,
spotkanie w sprawie wdżr, klasy V, VI, VIII;
3.20 października 2021 r. I – III Konsultacje dla rodziców  (cząstkowe oceny zachowania);
4.21 października 2021 r. IV – VIII Konsultacje dla rodziców  (cząstkowe oceny zachowania);
5.24 listopada 2021 r.I – III Konsultacje dla rodziców;
6.25 listopada 2021 r.IV – VIII Konsultacje dla rodziców;
7.5 stycznia 2022 r.I-VIIIPrzekazanie (przez e dziennik) ocen  przewidywanych).

II półrocze roku szkolnego 2021/2022

L.p.DataKlasaRodzaj
8.9, 10 lutego 2022 r. I – VIII Spotkania rodziców z wychowawcami (podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
w roku przewidywane oceny); spotkanie w sprawie wdżr, klasy VII, IV;
9.18 marca 2022r.I-IIIKonsultacje dla rodziców;
10.19 marca 2022r.IV-VIIIKonsultacje dla rodziców;
11.20 kwietnia 2022r.I – IIIKonsultacje dla rodziców;
12.21 kwietnia 2022 r.IV – VIII Konsultacje dla rodziców;
13.8  i 9 czerwca 2022 r.  I – VIIISpotkania rodziców z wychowawcami (przewidywane oceny);
14. sierpień 2022 r. Rodzice przyszłych klas I Zebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas I.