Terminarz spotkań z rodzicami

Harmonogram zebrań oraz konsultacji dla rodziców rok szkolny 2023/2024   I półrocze

L.p.DataKlasaRodzaj
1.14 września 2023 r. I-VIII Oddział przygotowawczy

Zapoznanie z dokumentacją obowiązującą w szkole, spotkanie w sprawie wdżr, klasy IV i V, VI, VII, VIII
3.25 października 2023 r. I – III Konsultacje dla rodziców  (cząstkowe oceny zachowania);
4.26 października 2023 r. IV – VIII Oddział przygotowawczyKonsultacje dla rodziców  (cząstkowe oceny zachowania);
5.29 listopada 2023 r.I – III Konsultacje dla rodziców;
6.30 listopada 2023 r.IV – VIII Oddział przygotowawczyKonsultacje dla rodziców;
7.15 stycznia 2024 r.I-VIII Oddział przygotowawczyPrzekazanie zestawienia ocen przewidywanych, 
o formie spotkania decyduje wychowawca
w porozumieniu z rodzicami na pierwszym zebraniu.

Harmonogram zebrań oraz konsultacji dla rodziców rok szkolny 2023/2024   II półrocze

L.p.DataKlasaRodzaj
8.7,8 lutego 2024 r. I – VIII Spotkania rodziców z wychowawcami (podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
w I półroczu);
9.20 marca 2024 r.I-IIIKonsultacje dla rodziców;
10.21 marca 2024 r.IV-VIIIKonsultacje dla rodziców;
11.24 kwietnia 2024 r.I – IIIKonsultacje dla rodziców;
12.25 kwietnia 2024 r.IV – VIII Konsultacje dla rodziców; 
13.4 i 5 czerwca 2024 r.   I – VIIISpotkania rodziców z wychowawcami (przewidywane oceny);