Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami

I półrocze roku szkolnego 2022/2023

L.p.DataKlasaRodzaj
1.15 września 2022 r. I-VIII

Zapoznanie z dokumentacją obowiązującą w szkole, spotkanie w sprawie wdżr, klasy IV i V
2.21 września 2022r.Oddziały przygotowawczeSpotkania rodziców z wychowawcami dotyczące organizacji pracy w oddziałach przygotowawczych.
3.26 października 2022 r. I – III Konsultacje dla rodziców  (cząstkowe oceny zachowania);
4.27 października 2022 r. IV – VIII Konsultacje dla rodziców  (cząstkowe oceny zachowania);
5.30 listopada 2022 r.I – III Konsultacje dla rodziców;
6.1 grudnia 2022 r.IV – VIII Konsultacje dla rodziców;
7.19 stycznia 2023 r.I-VIIIPrzekazanie zestawienia ocen przewidywanych, 
o formie spotkania decyduje wychowawca
w porozumieniu z rodzicami na pierwszym zebraniu.

II półrocze roku szkolnego 2022/2023

L.p.DataKlasaRodzaj
8.15,16 lutego 2023 r. I – VIII Spotkania rodziców z wychowawcami (podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
w I półroczu); spotkanie w sprawie wdżr, klasy VI, VII, VIII
9.22 marca 2023r.I-IIIKonsultacje dla rodziców;
10.23 marca 2023r.IV-VIIIKonsultacje dla rodziców;
11.26 kwietnia 2023r.I – IIIKonsultacje dla rodziców;
12.27 kwietnia 2023 r.IV – VIII Konsultacje dla rodziców;  
13.6 czerwca 2023 r.  I – VIIISpotkania rodziców z wychowawcami (przewidywane oceny);