Aktualności sportowe

Aktualności sportowe 2019/2020

ROK SZKOLNY 2020 – 2021

„Z PASJĄ PO SPORTOWE MARZENIA”

SZYMON NOSKOWIAK

POWOŁANY DO KADRY WIELKOPOLSKI MŁODZIKÓW W KOSZYKÓWCE

Szymon Noskowiak uczeń kl. VI c  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu został powołany do Kadry Wielkopolski w swoim roczniku.

Szymon trenuję koszykówkę w Klubie Sportowym Lider Basket Swarzędz pod okiem trenera Tomasza Eicherta.

Obecnie od 28.06  do 05.07.2021 r. Szymon przebywa  na obozie szkoleniowym Kadry Wielkopolski w kategorii młodzików w Karnicach!!!

Szymon gra głównie na pozycji centra. Jego  zadaniem jest zbieranie piłek w ataku i w obronie, zdobywanie punktów po dwutakcie lub dobicie piłki po nie trafionym koszu przez kolegę.

Ostatnio Szymon udzielił wywiadu dla Szwendacz Swarzędzki, który można poczytać na stronie https://www.facebook.com/SzwendaczSwarzedzki/photos/a.550835309167341/645643799686491/

Zachęcamy do miłej lektury.

SZYMONOWI GRATULUJEMY

 I TRZYMAMY KCIUKI ZA DALSZY JEGO ROZWÓJ  SPORTOWY

ORAZ SPEŁNIENIE JEGO WSZYSTKICH MARZEŃ!

JESTEŚMY DUMNI Z CIEBIE????

SP 1 SWARZĘDZ

Joanna Kunkel

23 CZERWCA DZIEŃ OLIMPIJSKI!

Kto na IO w koszykówce 3x3 oprócz Polaków?

Co roku – w rocznicę powołania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich – Międzynarodowy Komitet Olimpijski wraz z Narodowymi Komitetami obchodzi Dzień Olimpijski. To święto wszystkich Olimpijczyków i całej Międzynarodowej Rodziny Olimpijskiej. 

Dzień Olimpijski jest organizowany przez większość z 206 państw członkowskich Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Celem tego ogólnoświatowego przedsięwzięcia – oprócz upamiętnienia narodzin nowożytnych Igrzysk Olimpijskich – jest promowanie sportu, zdrowego stylu życia, idei olimpijskiej oraz zasady fair play.

Nasi uczniowie jak co roku pamiętają o tym święcie i świętują razem ze wszystkimi sportowcami.

Poniżej przedstawiamy prace graficzne, plastyczne wykonanie przez uczniów właśnie z okazji tego święta.

Maja Nawrocka kl. VIII a

Magdalena Cugier kl. IV b gr. pływacka

Julia Kuźmenko kl. VIII a
Kacper Chojnicki kl. IV b gr. pływacka

Magdalena Taterka kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Antosia Reiman kl. IV b gr. pływacka

Mateusz Wejman kl. IV b gr. pływacka

Laura Sarnikowska kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Wiktor Mieszkowski kl. IV b gr. pływacka

Wojtek Jędrzejczak kl. IV b gr. pływacka

Nikola Kotlarczyk kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Oliwia Knade kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Oliwia Ksiażkiewicz kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

źródło: https://olimpijski.pl/23-czerwca-dzien-olimpijski/

Joanna Kunkel

PROGRAM EDUKACYJNY „BIEG PO ZDROWIE”

W roku szkolnym 2020 – 2021 uczniowie kl. IV a oraz kl. IV b wzięli udział w Programie Edukacyjnym „Bieg po zdrowie”.

„Bieg po zdrowie „ to program edukacji antynikotynowej.

Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii.
Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych (9-10 lat) oraz ich nauczyciele i rodzice.
Celem programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.
Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Program „Bieg po zdrowie” realizowany był przez Panią Joannę Kunkel oraz Panią Monikę Szulerowicz na zajęciach z wychowawcą oraz na lekcji wychowania fizycznego.

Podczas zajęć uczniowie poznali 6 bloków tematycznych:

 1. Wprowadzenie. Palenie jest niezdrowe.
 2. Jak się nie dać złowić  nałogowi?
 3. Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów?
 4. Palenie szkodzi!
 5. Jak to zrobić, żeby nie palić.
 6. Jak to zrobić żeby inni nie palili? Podsumowanie zajęć.

Lekcję odbywały się w formie ćwiczeń, dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów.

Rodzice uczniów, którzy przystąpili do programu zostali zapoznani z celem programu, aktywnie uczestniczyli w spotkaniu podczas zebrania z rodzicami, chętnie wypełnili ankiety  na temat realizacji programu.

Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie zwiększyli wiedzę i umiejętności na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów oraz używania e- papierosów.

Koordynatorem Programu” Bieg po zdrowie”  w naszej szkole jest Pani Magdalena Bajer.

Poniżej zapraszamy Was do naszej galerii prac plastycznych wykonanych przez uczniów.

Krzysztof Fąferek kl. IV b gr. pływacka

Olin Grzymkowski kl. IV b gr. pływacka

Paulina Hoedt kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Magdalena Cugier kl. IV b gr. pływacka

Magdalena Taterka kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Mateusz Wejman kl. IV b gr. pływacka

Oliwia Książkiewicz kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Wiktor Mieszkowski kl. IV b gr. pływacka

Oliwia Knade kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Wojtek Jędrzejczak kl. IV b gr. pływacka

Zosia Lewanowska kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Zosia Sosnowska kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Szymon Wolny kl. IV b gr. pływacka

Joanna Kunkel

PROJEKT INNOWACYJNY „ZABAWY i GRY RÓŻNYCH KULTUR”

Autorski projekt edukacyjny  „Zabawy i gry różnych kultur”, to cykl zajęć bogaty w gry i zabawy z różnych stron świata. Uczennice pod kierunkiem nauczycielek wychowania fizycznego będą poznawały zasady nietypowych dla Polski gier i zabaw. Nowe gry mają przywrócić aktywność fizyczną uczniów w codziennym życiu. Dać możliwość dzieciom zabawy z dala od gier elektronicznych i innych wcześniej poznanych na lekcji wychowania fizycznego gier takich jak piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna. W projekcie uczniowie poznają podłoże historyczne i kulturowe zabaw i gier.
Projekt będzie realizowany na lekcji wychowania fizycznego w  kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna oraz kl. V b/ dziewczęta. Będzie łączył dwa etapy edukacyjne.

Poszczególne fragmenty zabaw i gier ruchowych będą filmowane jako efekt wspólnej pracy dwóch zróżnicowanych grup wiekowych i rozwojowych.

CELE PROJEKTU:

1. Cel główny:
Upowszechnienie gier i zabaw różnych kultur.

2. Cele szczegółowe:
a) Rozwijanie integracyjnego charakteru zabaw i gier uczniów w różnym wieku;
b) Poznanie historycznego podłoża i kultury danej gry i zabawy;
c) Kształtowanie kompetencji motorycznych: siła, gibkość, moc, szybkość, zwinność;
d) Kształtowanie kompetencji społecznych – współpraca w zespole, komunikacja interpersonalna, umiejętność odnoszenia sukcesów i porażek, umiejętność podejmowania decyzji;
e) Kształtowanie kompetencji poznawczych takich jak: taktyka, technika, tworzenie strategii, doskonalenie pamięci.
III. Metody i formy
Metody:
a) podająca i poszukująca;
b) syntetyczna – nauczanie gier i zabaw w pełnej formie;
c) analityczna – nauczanie poszczególnych elementów gier i zabaw od prostych do coraz trudniejszych zasad;
d) mieszana – nauczanie metodą syntetyczną i analityczną.
Formy:
a) praca w grupach i parach;
b) praca indywidualna.

 Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji, efekty)
Uczniowie:
a) Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka;
b) Poznanie nowych zasad gier i zabaw do wykorzystania w czasie wolnym;
c) Poznanie podłoża historycznego i kultur nowych gier i zabaw;
d) Integracja uczniów z I i II etapu edukacyjnego;
e) Poprawa umiejętności komunikacji interpersonalnych;
f ) Poprawa współdziałania w zespole w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu;
g ) Poprawa kompetencji motorycznych: siła, gibkość, moc, szybkość, zwinność;
h)  Poprawa kompetencji poznawczych takich jak: taktyka, technika, tworzenie strategii, doskonalenie pamięci psycho – ruchowej.
Nauczyciel:
a) Uatrakcyjnianie zajęć dla uczniów;
b) Poznanie możliwości swoich uczniów;
c ) Wymiana doświadczeń między nauczycielami;
d) Podnoszenie własnej sprawności ruchowej i umiejętności w grach i zabawach nowo poznanych;
e) Sfilmowanie fragmentów nowych gier i zabaw w celu udokumentowania pracy nauczycieli i promowanie dobrej praktyki na lekcjach wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

Projekt prowadzony jest przez nauczycielki wychowania fizycznego Panią Joannę Kunkel oraz Panią Magdalenę Bajer.

Projekt…czas start!!!!

Zapraszamy do oglądania relacji z lekcji wychowania fizycznego  z naszym udziałem;)

Od rozgrzewki zajęcia rozpoczynamy…a następnie uważnie słuchamy.

Wprowadzenie projektu już za nami. Przykładowe zabawy ruchowe już znamy.
POLSKA

„CZTERY KĄTY I PIEC PIĄTY”

Zabawa bieżna.

Celem zabawy jest zmienić miejsce z jednego „kąta” do drugiego w jak najkrótszym czasie.

Zabawa ma charakter integracyjny, kontaktowy i mogą w niej uczestniczyć zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

Rys historyczny:

Zabawa jest prawdopodobnie pochodzenia francuskiego, ale była też popularna w różnych krajach europejskich pod różnymi nazwami: bułgarska ugli, francuska quatre coins, hiszpańska las quatro esquinas, włoska i quarter canton, angielska puss in the corner,holenderska vierhoeken (Piasecki, 1959). Polski etnograf Łukasz Gołębiowski uważa, że była ona niezwykle popularna w XVIII i XIX wieku jako forma rekreacji w domach szlacheckich, gdzie organizowano ją w salonach w okresie zimowym oraz w ogrodach w okresie wiosennym, letnim i jesiennym (1831).Obecnie zabawa ma w Polsce status zabawy tradycyjnej.

Źródło: www.recallgames.com

„Zabawy i gry różnych kultur” Małgorzata Bronikowska

INDONEZJA

INDONEZYJSKI MURARZ”

Na następnych zajęciach do Serbii się wybieramy i nową grę „Strażnicy Ogniska”  na lekcji wprowadzamy.

SERBIA

Będzie się działo?

„STRAŻNICY OGNISKA”

Zadanie domowe wykonane…uczennice przygotowały  piękne prace plastyczne przedstawiające flagę Serbii,  a przygotowane stroje na lekcje podkreślają w jakim kraju dziś gościmy.


STRAŻNICY OGNISKA
Omawiamy zasady gry.

Wybieramy drużyny.

Ostatnie wskazówki od nauczycielek.

Dziewczęta w akcji w czasie gry.

 • ZASADY GRY:

STRAŻNICY OGNISKA TO GRA UCZĄCA PRECYZJI. JEST GRĄ KONTAKTOWĄ, POLEGAJĄCĄ  NA RZUCANIU PIŁKI, DOSKONALĄCĄ TAKIE UMIEJĘTNOŚCI JAK RZUTY, PODANIA, CHWYTY PIŁKI, PORUSZANIE SIĘ PO BOISKU I CELNOŚĆ.

 LICZBA UCZESTNIKÓW PO 4- 5 OSÓB W KAŻDEJ DRUŻYNIE. GRA ROZPOCZYNA SIĘ OD ŚRODKA BOISKA PODANIEM. DRUŻYNY PORUSZAJĄ SIĘ PO BOISKU W KIERUNKU PRZECIWNIKA PODAJĄC SOBIE PIŁKĘ, Z PIŁKĄ MOŻNA ZROBIĆ TYLKO TRZY KROKI. CELEM KAŻDEJ Z DRUŻYN JEST ZBURZENIE OGNISKA PRZECIWNEJ DRUŻYNY, KTÓRE UMIESZCZONE SĄ NA KOŃCU BOISKA PO JEDNEJ I DRUGIEJ STRONIE. W TEN SPOSÓB ZDOBYWA SIĘ PUNKTY.

KAŻDA DRUŻYNA MOŻE MIEĆ WYZNACZONĄ JEDNĄ OSOBĘ, KTÓRA W CZASIE GRY BĘDZIE CHRONIŁA OGNISKO.

 WYGRYWA DRUŻYNA, KTÓRA ZBURZY JAK NAJWIĘCEJ RAZY OGNISKO PRZECIWNIKA – ZDOBĘDZIE WIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW. GRA MOŻE BYĆ MODYFIKOWANA W DOWOLNY SPOSÓB NP. MOŻNA ROZSTAWIĆ 4 OGNISKA I RÓŻNIE JE PUNKTOWAĆ MAŁE ZA 1 PKT DUŻE ZA 2 PKT, DODATKOWO OSOBA Z DANEJ DRUŻYNY, KTÓRA STRĄCI OGNISKO MUSI JE OD RAZU ODBUDOWAĆ.

 • ZARYS HISTORYCZNY: 

   GRA POCHODZI Z SERBII I PRZEKAZYWANA BYŁA Z POKOLENIA NA POKOLENIE.

Źródło: www.recallgames.com

„Zabawy i gry różnych kultur” Małgorzata Bronikowska i JEAN – Francois Laurent

Nasza gazetka szkolna

Zachęcamy do zaglądania.

Kolejne losowanie przed nami. Teraz na ciekawe zabawy czekamy.

Dzisiaj nowe zabawy na lekcji poznawaliśmy i się super integrowaliśmy.

Wspólna rozgrzewka.

ZABAWA „LABIRYNT”

Omawiamy zasady zabawy.

Zawitaliśmy do POLSKI naszej ukochanej ojczyzny.

„PIERŚCIENIÓWKA”

Wykonaliśmy kolejne zadanie…flagi polski przygotowane mamy i je wspólnie podziwiamy. Drużynę jedną stanowimy i w strojach barwy polski turnieje przeprowadzimy.

Kolejną grę rozpoczynamy. A przed nią dobrą rozgrzewkę przeprowadzamy.
Omawiamy historię, kulturę oraz zasady gry w „Pierścieniówkę”.

⦁ ZASADY GRY:

PIERŚCIENIÓWKA TO GRA SIATKARSKA, KTÓRA POLEGA NA PRZERZUCANIU PIŁKI PRZEZ JEDEN Z TRZECH PIERŚCIENI W SIATCE W TAKI SPOSÓB, ŻEBY UPADŁA NA ZIEMIĘ W POLU PRZECIWNIKA.
LICZBA UCZESTNIKÓW: 4 GRACZY W KAŻDEJ DRUŻYNIE, BOISKO DO SIATKÓWKI: (18 M X 9 M) NA ZEWNĄTRZ LUB W HALI, SPECJALNA SIATKA DO PIERŚCIENIÓWKI Z TRZEMA OBSZYTYMI OTWORAMI I PIŁKA DO SIATKI.
W PIERŚCIENIÓWKĘ GRAJĄ 2 DRUŻYNY SKŁADAJĄCE SIĘ Z 4 GRACZY ROZMIESZCZONYCH PO PRZECIWNYCH STRONACH BOISKA. TRZECH GRACZY PORUSZA SIĘ W TYLNEJ CZĘŚCI BOISKA, ROZCIĄGAJĄCEJ SIĘ OD LINII KOŃCOWEJ DO 1,5 OD SIATKI. JEDEN GRACZ (ROZGRYWAJĄCY) STOI W STREFIE POMIĘDZY LINIĄ ŚRODKOWĄ BOISKA A LINIĄ WYTYCZONĄ 1,5 M DO SIATKI LUB LINI ŚRODKOWEJ.
NA POCZĄTKU GRY ZAGRYWAJĄCY WPROWADZA PIŁKĘ DO GRY NAD SIATKĄ. PO JEJ ZAGRANIU NAD SIATKĄ PIŁKA NIE MOŻE UPAŚĆ NA ZIEMIĘ, A GRACZE DRUŻYNY ODBIERAJĄCEJ MUSZĄ JĄ PODAĆ RZUTAMI OBURĄCZ MIĘDZY SOBĄ NIE WIĘCEJ NIŻ TRZY RAZY. JEŚLI PIŁKA DOTKNIE PODŁOŻA LUB WYPADNIE ZA LINIĘ BOISKA, ZAGRYWAJĄCY ZDOBYWA PUNKT.
ZADANIEM ROZGRYWAJĄCEGO JEST PODAĆ PIŁKĘ DO JEDNEGO Z TRZECH GRACZY W TYLNEJ STREFIE BOISKA, TAK ABY TEN MÓGŁ PRZERZUCIĆ JĄ PRZEZ JEDEN Z TRZECH OTWORÓW W SIATCE.W PRZECIWIEŃSTWIE DO SIATKÓWKI PODANIA PIŁKI ODBYWAJĄ SIĘ RZUTEM DO PARTNERA. ROZGRYWAJĄCEMU NIE WOLNO PRZERZUCAĆ PIŁKI PRZEZ OTWORY W SIATCE. ZAWODNIK Z PIŁKĄ NIE MOŻE PRZEMIESZCZAĆ SIĘ, ZANIM NIE ODDA RZUTU. PO KAŻDEJ ZMIANIE SERWISU NASTĘPUJE ROTACJA ZAWODNIKÓW.
DRUŻYNA, KTÓRA ZDOBĘDZIE 15 PUNKTÓW WYGRYWA SETA. DRUŻYNA, KTÓRA WYGRA 2 SETY, WYGRYWA MECZ.

⦁ ZARYS HISTORYCZNY:

GRA WYWODZI SIĘ Z TRADYCJI POLSKICH RYBAKÓW, KTÓRZY ROZGRYWALI ZAWODY, RZUCAJĄC BOJAMI PRZEZ DZIURY W SIECIACH. W 1935 ROKU NAUCZYCIEL WF WŁODZIMIERZ ROBAKOWSKI SFORMALIZOWAŁ TĘ RYWALIZACJĘ W POSTACI GRY SPORTOWEJ. POPULARNOŚĆ PIERŚCIENIÓWKI ROSŁA SYSTEMATYCZNIE DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ, A POTEM ZAPOMNIANO O NIEJ NA DŁUGIE LATA. W ROKU 2000 NAUKOWCY Z AKADEMII WYCHOWANIA SPORTOWEGO W POZNANIU REWITALIZOWALI GRĘ, KTÓRA PONOWNIE STAJĘ SIĘ CORAZ BARDZIEJ POPULARNA. OBECNIE JEST ONA ZNANA W INNYCH KRAJACH EUROPEJSKICH NP. W HISZPANII I KOSOWIE, A TAKŻE W AZJI I AMERYCE PÓŁNOCNEJ.

Źródło: www.recallgames.com
„Zabawy i gry różnych kultur” Małgorzata Bronikowska i JEAN – Francois Laurent

PRZEPROWADZAMY TURNIEJ MIĘDZYKLASOWY W „PIERŚCIENIÓWKĘ”

Mała relacja z przeprowadzonego turnieju w  Pierścieniówkę;

Ustawienie przed rozpoczęciem gry?


Magdalena Bajer

Joanna Kunkel

15 LEKCJI ŻYCIOWYCH, KTÓRE NIESIE ZA SOBĄ UPRAWIANIE SPORTU

15 LEKCJI ŻYCIOWYCH PŁYNĄCYCH Z UPRAWIANIA SPORTU #CoachingTylkoPozytywny „Sport uczy życia” to nie pusty slogan. Uprawianie sportu, wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna to bardzo wiele korzyści, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży SPORT to „szkoła życia”! Kształtowanie charakteru, nauka pozytywnych wartości życiowych, umiejętność współpracy w grupie czy radzenie sobie z sukcesami i porażkami to tylko kilka przykładów zalet wynikających z uprawiania sportu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby od najmłodszych lat angażować dzieci w sport, bez względu na dyscyplinę, a może właśnie uwzględniając najlepiej kilka różnych dyscyplin sportu

Źródło: www.pozytywny coaching.pl

Joanna Kunkel

PODSUMOWANIE INNOWACJI

„Fitness dla każdego – nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego”

Zdrowie dla człowieka jest jednym z najważniejszych życiowych priorytetów. Warunkiem dobrego zdrowia jest odpowiednia sprawność fizyczna, dobre samopoczucie, umiejętności współdziałania w grupie, praca nad własną osobowością oraz odpowiednia dieta.

Innowacja „Fitness dla każdego – nowoczesne formy fitness” objęła uczennice klasy 6 „a” i 6 „c”.

Celem innowacji było zainteresowanie uczennic nowoczesnymi formami fitness, podniesienie ich sprawności fizycznej oraz urozmaicenie lekcji wf. Zajęcia wpłynęły na poprawę kondycji fizycznej dziewcząt oraz na poczucie świadomości swojego ciała. Poszerzyły ich wiedzę na temat wpływu i znaczenia aktywności w życiu człowieka.

Fitness wpływa korzystnie nie tylko na zdrowie fizyczne ale także na psychikę – pomaga rozładować napięcie dnia codziennego, daje radość i satysfakcję.

Autorka innowacji p. Agnieszka Matczak wykorzystała swoje 10-letnie doświadczenie w pracy jako instruktor zajęć grupowych oraz trener personalny by przekazać uczennicom jak najwięcej wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat różnych form zajęć fitness.

Dziewczęta poznały trening: TBC, ABT, Joga, Pilates, Step, Zumba, FitBall, Streching, ABS, Tabata.

Poniżej kilka zdjęć podczas, których dziewczęta poznają ćwiczenia ze stepem oraz piłkami fitness.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
POSES CHALLENGE
– MOJA ULUBIONA POZYCJA GIMNASTYCZNA –

Drodzy uczniowie, po wspólnych naradach z komisją sędziowską w skład, której wchodzili
nauczyciele wychowania fizycznego: Pani Magdalena Bajer, Pani Joanna Kunkel
oraz Pani Agnieszka Matczak jest nam niezmiernie miło ogłosić dziś wyniki konkursu Poses
Challenge – moja ulubiona pozycja gimnastyczna, na które Wszyscy czekacie
z niecierpliwością
.

Dla przypomnienia:

Celem konkursu było:

 • popularyzacja gimnastyki wśród uczniów klas sportowych o profilu gimnastyczno –
  tanecznym;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień gimnastycznych uczniów;
 • rozbudzanie zainteresowań gimnastyką;
 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz przełamanie strachu przed szerszą
  publicznością
  .

Konkurs skierowany był dla uczniów kl. sportowych o profilu gimnastyczno – tanecznym
(kl. II b, kl. III b oraz kl. IV b).
Uczniowie wybierali swoją ulubioną pozycję gimnastyczną w pozycji wysokiej lub niskiej,
którą należało wykonać dobrze technicznie i przesyłali swoje zdjęcia do nauczycieli
wychowania fizycznego
.

W konkursie wystartowało 5 uczniów z kl. II b gr. gimnastyczno – taneczna, 10 uczniów
z kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna oraz 10 uczniów z kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna.
Łącznie w konkursie wzięło udział 25 uczniów „Jedynki”.
Za co serdecznie dziękujemy!

Jury przy ocenianiu pozycji gimnastycznych brało pod uwagę:

 1. Technikę wykonania pozycji gimnastycznej (cecha gimnastyczna – palce stóp + dłonie obciągnięte) (0 – 2 pkt).
 2. Poziom trudności wykonania ćwiczenia (0 – 3).
 3. Wyraz artystyczny (odpowiednio dobrany strój do ćwiczeń, spięte włosy) (0 – 3).

Trzy pierwsze nagrodzone miejsca w każdej klasie (kl. II b, kl. III b oraz kl. IV b
gr. gimnastyczno – taneczna) zostaną nagrodzone dyplomem oraz medalem.
Dyplomy oraz medale zostaną wręczone uczniom na zakończenie roku szkolnego.

Wszystkie osoby, które wzięły udział w konkursie gimnastycznym otrzymują pamiątkowy
dyplom oraz ocenę celującą z wychowania fizycznego
.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

Kl. II b gr. gimnastyczno – taneczna
I miejsce Garasz Nadia
II miejsce Ochowiak Sonia
III miejsce Jęczmionka Lilianna

Kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna
I miejsce Bandosz Jagoda, Dziczek Stefania, Piekarska Natasza
II miejsce Mierzejewska Natasha
III miejsce Świgoniak Martyna

Kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
I miejsce Smakowska Natalia, Sosnowska Zofia, Taterka Magdalena
II miejsce Kotlarczyk Nikola
III miejsce Książkiewicz Oliwia, Lewanowska Zofia

Poniżej zapraszamy Was do naszej gimnastycznej galerii:

kl. II b gr. gimnastyczno – taneczna:

Garasz Nadia

i jej ulubiona pozycja gimnastyczna – mostek gimnastyczny z uniesioną nogą w górze

Ochowiak Sonia

w swojej ulubionej pozycji gimnastycznej – mostek gimnastyczny

Jęczmionka Lilianna

w swojej ulubionej pozycji gimnastycznej – mostek gimnastyczny

kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna

Bandosz Jagoda

w swojej ulubionej pozycji gimnastycznej – pół szpagat w staniu na przedramionach

Dziczek Stefania

i jej ulubiona pozycja gimnastyczna – mostek gimnastyczny z uniesioną nogą w górze

Piekarska Natasza

i jej ulubiona pozycja gimnastyczna – mostek gimnastyczny z uniesioną nogą w górze

Mierzejewska Natash

w swojej ulubionej pozycji gimnastycznej do stania na rękach

Świgoniak Martyna

w swojej ulubionej pozycji gimnastycznej – mostek gimnastyczny z nogą uniesioną w górze

Kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna:


Smakowska Natalia

i jej ulubiona pozycja gimnastyczna – szpagat francuski (damski)

Sosnowska Zofia

w swojej ulubionej pozycji gimnastycznej do stania na rękach

Taterka Magdalena

i jej ulubiona pozycja gimnastyczna – szpagat w staniu


Kotlarczyk Nikola

w swojej ulubionej pozycji gimnastycznej – mostek gimnastyczny z nogą uniesioną w górze


Książkiewicz Oliwia

i jej ulubiona pozycja gimnastyczna – mostek gimnastyczny z uniesioną nogą w górze

Lewanowska Zofia

i jej ulubiona pozycja gimnastyczna – leżenie przerzutne tzw. świeca z uniesioną jedną nogą w górze

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałych pokazów swoich ulubionych pozycji gimnastycznych.
Było nam niezmiernie miło Was oglądać

Wszyscy jesteście wspaniali!


Koordynator konkursu Joanna Kunkel we współpracy z Agnieszką Matczak
.

Joanna Kunkel

KONKURS GIMNASTYCZNY POSES CHALLENG

– MOJA ULUBIONA POZYCJA GIMNASTYCZNA –

DLA UCZNIÓW KL. SPORTOWYCH O PROFILU GIMNASTYCZNO – TANECZNYM

Regulamin konkursu
Cel:

 1. Konkurs ma na celu popularyzację gimnastyki wśród uczniów klas sportowych
  o profilu gimnastyczno – tanecznym.
 2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień gimnastycznych uczniów.
 3. Rozbudzanie zainteresowań gimnastyką.
 4. Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz przełamanie strachu przed
  szerszą publicznością.

Termin konkursu:
Startujemy: 11.05.2021 r.

Zakończenie: 25.05.2021 r.

Ogłoszenie wyników: 28.05.2021 r.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów kl. sportowych o profilu gimnastyczno – tanecznym (kl. II b, kl. III b oraz kl. IV b).

Nagrody:

 1. Trzy pierwsze wyróżnione miejsca w każdej klasie (kl. II b, kl. III b oraz kl. IV b)
  zostaną nagrodzone dyplomem oraz medalem.
 2. Wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie otrzymają pamiątkowy dyplom
  oraz ocenę celującą z wychowania fizycznego.
 3. Zdjęcia wyróżnione przez komisję sędziowską – nadesłane przez uczniów zostaną
  umieszczone na stronie szkoły zakładka -sport oraz na stronie konkursowej na
  platformie Teamsie w zakładce -konkurs Poses Challenge – moja ulubiona pozycja
  gimnastyczna.

Zasady konkursu:

 1. Zgłoś swój udział w konkursie na platformie Teams na czacie u Pani Joanny Kunkel
  kl. III b i kl. IV b oraz u Pani Agnieszki Matczak kl. II b.
 2. Podaj swoje imię i nazwisko oraz klasę (wysłane do konkursu przez Ciebie zdjęcie
  jest zgodą do wzięcia udziału w konkursie oraz zamieszczenie go na Platformie
  Teams w zakładce “Poses Challenge cz. II – ulubiona pozycja gimnastyczna.
 3. Przygotuj pomysł na ulubioną pozycję gimnastyczną.
 4. Wybierz sobie jedno ćwiczenie w ulubionej pozycji gimnastycznej, wykonaj je
  dobrze technicznie. Może to być ćwiczenie gimnastyczne w pozycji wysokiej lub
  niskiej.
 5. Zrób zdjęcie – prześlij je do Pani Joanny Kunkel kl. III b i kl. IV b oraz do Pani
  Agnieszki Matczak kl. II b.

Ocena:
Jury przy ocenianiu pozycji gimnastycznych będzie brało pod uwagę:

 1. Technikę wykonania pozycji gimnastycznej (cecha gimnastyczna – palce stóp +
  dłonie obciągnięte) (0 – 2 pkt)
 2. Poziom trudności wykonania ćwiczenia (0 – 3)
 3. Wyraz artystyczny (odpowiednio dobrany strój do ćwiczeń, spięte włosy) (0 – 3).

Komisja sędziowska:

Magdalena Bajer, Joanna Kunkel, Agnieszka Matczak.

Koordynatorzy konkursu:

Joanna Kunkel we współpracy z Agnieszką Matczak.

Czekamy na Wasze wspaniałe pozycje gimnastyczne!
Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu w wydarzeniu konkursowym na Platformie Teams w zakładce “Poses Challenge cz. II – ulubiona pozycja gimnastyczna oraz na stronie internetowej szkoły – zakładka sport.

Joanna Kunkel

???? LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – TOKIO 2021 ????

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie uid_2311ffff60d2e55449af47329eb17e531594228325025_width_1200_play_0_pos_0_gs_0_height_678_kola-olimpijskie-przed-stadionem-w-tokio-fot-getty-images-1024x579.jpg

Pierwszy raz w historii ruchu olimpijskiego przeprowadzenie największej sportowej imprezy globu zostało przełożone z przyczyn innych niż działania zbrojne.

Z powodu pandemii COVID-19 prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach oraz premier Japonii Shinzo Abe postanowili przełożyć igrzyska na rok 2021.

Przyczyną odwołania letnich igrzysk w 1916 oraz letnich i zimowych w 1940, a także w 1944 roku były – odpowiednio – I i II wojna światowa.

Z okazji Letnich Igrzysk które odbędą się w tym roku, uczennice klas 6 A i 6 C przygotowały plakaty graficzne ukazujące dyscypliny olimpijskie, które najbardziej je zaciekawiły.

Dziewczyny wykorzystały poznane na lekcji WF aplikacje, programy do tworzenia różnorodnych grafik, plakatów, obrazów. Znajomość obsługi nowoczesnych technologii z pewnością przyda się dziewczynom w dalszej edukacji.

Wspaniałe efekty ich pracy można obejrzeć poniżej ????????????

Agnieszka Matczak – nauczyciel WF

GŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU Z OKAZJI

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TAŃCA
„TANIEC Z GWIAZDAMI” – ONLINE

Drodzy uczniowie, po wspólnych naradach z komisją sędziowską (a przyznamy szczerze, że nie było łatwo) w skład, której wchodzili nauczyciele wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej: Pani Joanna Kunkel, Pani Agnieszka Matczak, Pan Łukasz Szyc oraz Pani Magdalena Kolasińska jest nam niezmiernie miło ogłosić dziś wyniki konkursu tanecznego „Taniec z Gwiazdami – online, na które czekacie z niecierpliwością.
Dla przypomnienia:
Celem konkursu było
:

 • popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako formy spędzania czasu wolnego;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień tanecznych uczniów;
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej, wyobraźni i ekspresji twórczej u dzieci;
 • rozbudzanie zainteresowań tańcem i muzyką;
 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz przełamanie strachu przed szerszą publicznością.

Konkurs skierowany był dla uczniów kl. I-III oraz IV – VIII i składał się z 2 kategorii do
wyboru:
I układ taneczny solo – 1 osoba;
II układ taneczny duet – 2 osoby, trio – 3 osoby.

W układzie tanecznym można było wykorzystać dowolny przybór np. koło hula – hop, wstążkę gimnastyczną, piłkę, pompony czy chustę lub bez przyboru. Można było zastosować jeden utwór muzyczny lub mix muzyczny, jak i również wykorzystać
aplikację tik tok, InShot i inne.

W konkursie wystartowało 19 uczniów na poziomie kl. I -III oraz 21 uczniów
na poziomie kl. IV -VIII. Łącznie w konkursie wzięło udział 40 uczniów „Jedynki”.
Za co serdecznie dziękujemy!

Jury przy ocenianiu układów brało pod uwagę:

 1. Poczucie rytmu (0 – 2 pkt);
 2. Synchronizację ruchu z muzyką (0 – 2 pkt);
 3. Choreografię -wykorzystanie przestrzeni (0 – 3 pkt)
 4. Ogólny wyraz artystyczny – strój, dowolny przybór np. koło hula – hop, wstążka
  gimnastyczna, pompony, piłka, chusta. (0-3 pkt).

Trzy pierwsze nagrodzone miejsca na każdym etapie edukacyjnym (kl. I –III oraz kl. IV-VIII)
zostaną nagrodzone dyplomem oraz pucharem.

Trzy pierwsze wyróżnione miejsca na każdym etapie edukacyjnym (kl. I –III oraz kl. IV-VIII)
zostaną nagrodzone dyplomem oraz drobnym upominkiem.
Dyplomy oraz puchary zostaną rozdane uczniom na zakończenie roku szkolnego.

Wszystkie osoby, które wzięły udział w konkursie tanecznym otrzymują ocenę celującą
z wychowania fizycznego oraz pamiątkowy dyplom, który zostanie przesłany na platformie Teams.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:
kl. I – III
I-III miejsca

Kategoria – solo, duety
I miejsce Franciszek Danyluk kl. III b r. gimnastyczno – taneczna
II miejsce Amelia Knade kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna
III miejsce Stefania Dziczek kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna & Lena Dziczek kl. II b gr. gimnastyczno – taneczna

III wyróżnienia
1. Filip Cebo kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna
2. Maja Januszewska kl. II b gr. gimnastyczno – taneczna
3. Martyna Łuczak kl. III a

kl. IV –V III
I-III miejsca

Kategoria – solo, duety
I miejsce Magdalena Taterka kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
II miejsce Zosia Lewanowska kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
II miejsce Natalia Smakowska kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
III miejsce Alicja Smoczyńska kl. VI c & Julia Gołub kl. VI c

III wyróżnienia:
1. Zuzanna Rutkowska kl. IV a
2. Jan Sikorski kl. IV a
3. Anna Drozdowska kl. VIII a

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałych
pomysłów na układy taneczne???? Było nam niezmiernie miło Was oglądać.

Jesteście wszyscy wspaniali
Koordynator konkursu Joanna Kunkel we współpracy z nauczycielami wychowania
fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej
.

Wspomnijmy to jeszcze raz ???? Poniżej załączam link z filmikiem – wszystkich nagrodzonych uczniów podczas konkursu tanecznego „Taniec z Gwiazdami online” zorganizowanego z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca????❤️⭐
Może wśród nich znajdziecie swoje talenty klasowe Drodzy Wychowawcy????
Wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie jeszcze raz serdecznie dziękujemy i GRATULUJEMY wspaniałych pomysłów na układy taneczne
.

Wyniki konkursu „Taniec z Gwiazdami” – online

Joanna Kunkel

29 KWIETNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca.
Jest to ważny dzień dla wszystkich roztańczonych uczniów, którzy tak jak my kochają taniec i nie mogą bez niego żyć
.

Międzynarodowy Dzień Tańca (ang. International Dance DayWorld Dance Day) – święto ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ang. International Theatre Institute, ITI) będącego pod auspicjami UNESCO (ITI-UNESCO). Dzień obchodów 29 kwietnia wybrano na pamiątkę chrztu francuskiego tancerza i choreografa Jeana-Georges’a Noverre’a. Z okazji święta każdego roku inny artysta związany z tańcem przygotowuje orędzie do jego miłośników. Orędzia pisali m.in. Katherine DunhamMaurice BéjartMahmound RedaKazuo Ohno i Robert Joffrey.

Źródło: https://www.wikipedia.pl

W tym roku nasi uczniowie biorą udział konkursie tanecznym online

„TANIEC Z GWIAZDAMI”, którego wyniki zostaną ogłoszone już wkrótce.

Natomiast już dziś możecie podziwiać nasze piękne prace plastyczne oraz graficzne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – aplikacji np. canva, colagemaker i inne, które powstały na cześć obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca.

Zapraszamy do naszej roztańczonej galerii:

Natalia Smakowska kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Weronika Długosz kl. VII a

Adrian Łenc kl. IV b gr. pływacka

Jagoda Bandosz kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna

Oliwia Knade kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Zosia Lewanowska kl. IV gr. gimnastyczno – taneczna

Nikola Kotlarczyk kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Magdalena Taterka kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Franciszek Danyluk kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna

Natasza Piekarska kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna
Maja Nawrocka kl. VIII a
Wojtek Jędrzejczak kl. IV b gr. pływacka
Natasza Gąsior kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna
Paulina Hoedt kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
Olin Grzymkowski kl. IV b gr. pływacka

Brawo uczniowie…Gratulujemy! Świętna galeria


„Jedynki” świętują ten dzień dziś razem.
Muzyka i taniec łączy pokolenia…z miłości do pasji, z miłości do tańca.

Wszystkim tancerzom, choreografom i trenerom życzymy wspaniałych inspiracji oraz wytrwałości i siły w dążeniu do jak najlepszych wyników!

#HAPPY INTERNATIONAL DANCE DAY

Joanna Kunkel

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z TRENOWANIA TAŃCA

Julia Kuźmenko kl. VIII a

Sport w życiu wielu nastolatków pełni ważną rolę.

Może on być sposobem na relaks, na spędzenie
czasu ze znajomymi lub może być po prostu źródłem radości i dobrej zabawy.

Jedną z popularniejszych dziedzin sportu jest taniec. Powodów, dlaczego tak wiele osób się na niego decyduje jest równie dużo co stylów tańca. Niektórzy mogą tańczyć hobbistycznie, inni, ponieważ odnaleźli w tym swoje powołanie.

Ktoś może tańczyć, bo pozwala mu to wyrazić emocje lub chce
dzięki ciągłym ćwiczeniom dążyć do lepszego wyczucia swoich ruchów oraz do większej świadomości własnego ciała. Powodów jest wiele, a każdy z nich jest dobry i ważny.
Z tego właśnie powodu 29 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Tańca.

Z tej okazji, uczennice przygotowywały prezentacje o swoich ulubionych stylach tańca. Pomimo
trudnej sytuacji – dotyczy panującej pandemii Covid – 19 inicjatywa spotkała się z ogólną aprobatą dziewcząt, które ochoczo prezentowały i opowiadały o swoim ulubionym tańcu. Jednymi z częściej pojawiających się styli były balet oraz
taniec współczesny. Oba style są związane z wyrażaniem siebie i swoich uczuć poprzez taniec, lecz różnią się one techniką oraz mentalnością. Ważne jest też to, że żeby podziwiać lub być
zafascynowanym jakimś tańcem, wcale nie trzeba tańczyć. Taniec jako widowisko samo w sobie
może urzekać pięknem oraz energią, która od niego bije. I to właśnie starały się pokazać uczennice.
Bo choć jest dużo stylów tańca, każdy z nich ma coś w sobie i czym innym może urzekać.

Martyna Mejzińska kl. VIII a

KONKURS

” TANIEC Z GWIAZDAMI – online”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Tańca uczniów kl. I – III

oraz kl. IV -VIII

Dołącz do nas…zatańcz z nami..to na Ciebie dziś czekamy;)

Szczegóły konkursu znajdziecie poniżej:

Regulamin konkursu
Cel:

 1. Konkurs ma na celu popularyzację tańca wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako formy
  spędzania czasu wolnego.
 2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień tanecznych uczniów.
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, wyobraźni i ekspresji twórczej u dzieci.
 4. Rozbudzanie zainteresowań tańcem i muzyką.
 5. Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz przełamanie strachu przed
  szerszą publicznością.

Termin Konkursu:

 1. Startujemy: 20.04.2021 r.
 2. Zakończenie: 07.05.2021 r.
 3. Ogłoszenie wyników: 10.05.2021 r.

Uczestnicy:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-III oraz IV –VIII

Nagrody:

 1. Trzy pierwsze wyróżnione miejsca na każdym etapie edukacyjnym (kl. I –III oraz
  kl. IV-VIII) zostaną nagrodzone dyplomem oraz pucharem.
 2. Wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie otrzymają ocenę celującą z
  wychowania fizycznego.

Kategorie konkursu:
Konkurs składa się z 2 kategorii do wyboru:
I układ taneczny solo – 1 osoba
II układ taneczny duet – 2 osoby, trio – 3 osoby

Dodatkowe informacje:

 1. Układ taneczny może być z dowolnym przyborem np. koło hula – hop, wstążka
  gimnastyczna, piłka, pompony czy z chustą lub bez przyboru.
 2. Można stosować jeden utwór lub mix muzyczny, można wykorzystać aplikację tik tok,
  InShot i inne.
 3. Nagraj filmik – nie krótszy niż 35 sek. oraz nie dłuższy niż 1.20 i prześlij go do
  nauczycieli na Platformie Teams.

Zasady konkursu:

 1. Zgłoś swój udział w konkursie na platformie Teams na czacie u Pani Joanny Kunkel
  kl. I – VIII oraz u swoich nauczycieli wychowania fizycznego.
 2. Podaj swoje imię i nazwisko oraz klasę (wysłany do konkursu przez Ciebie filmik jest
  zgodą do wzięcia udziału w konkursie oraz zamieszczenie go na Platformie Teams
  |w zakładce “Taniec z Gwiazdami”.
 3. Wybierz kategorię konkursu.
 4. Przygotuj pomysł na układ taneczny do dowolnej muzyki wybranej przez siebie i
  prześlij nam swój filmik.

Ocena:
Jury przy ocenianiu układów będzie brało pod uwagę:

 1. Poczucie rytmu (0 – 2 pkt);
 2. Synchronizację ruchu z muzyką (0 – 2 pkt);
 3. Choreografię -wykorzystanie przestrzeni (0 – 3 pkt)
 4. Ogólny wyraz artystyczny – strój, dowolny przybór np. koło hula – hop, wstążka
  gimnastyczna, pompony, piłka, chusta. (0-3 pkt).

Talentów tanecznych macie wiele, więc pokażcie je wszystkim mali i starsi tancerze.

Czekamy na Wasze wspaniałe roztańczone pomysły!

Powodzenia!

Komisja sędziowska: Magdalena Kolasińska, Joanna Kunkel, Agnieszka Matczak, Łukasz
Szyc.

Koordynator konkursu:
Joanna Kunkel we współpracy z chętnymi nauczycielami uczącymi w danych klasach wychowania fizycznego.

Dołącz do nas na Platformie Teams i stwórz z nami nie zapomnianą roztańczoną galerię!

PROJEKT „DZIEŃ KOBIET NA SPORTOWO”

8 marca przypada święto Dzień Kobiet.
Z tej okazji przygotowałyśmy niespodziankę – projekt pt: „Dzień Kobiet na Sportowo”.
Dla naszych małych i dużych kobiet przygotowałyśmy na lekcję wychowania fizycznego różne rodzaje aktywności fizycznej np. rozgrzewka – urbanizze dane, stretching – dla tych, którzy siedzą dużo przed komputerem czy trening w formie tabaty.
Od rana przyjmowałyśmy mnóstwo życzeń od kolegów z klasy oraz ze szkoły. Jak i również same wzajemnie składałyśmy sobie życzenia z okazji naszego święta.
Wszystkie lekcje przebiegły w miłej i aktywnej atmosferze.
Dodatkowo tworzyłyśmy na lekcji projekty graficzne z wykorzystaniem TIK np. korzystając z aplikacji Canva, CollageMaker i inne oraz w tradycyjnej formie graficznej z wykorzystaniem pisaków, kredek oraz innych plastycznych przyborów.
Kartki przygotowane przez nas są o tematyce sportowej i nawiązują do kobiecości.
Poniżej zapraszamy Was do zwiedzania naszej galerii projektów graficznych przygotowanych z okazji Dnia Kobiet:

Weronika Długosz kl. VIII a
Pani Asia

Kornelia Nowak kl. VI b

Zosia Lewanowska kl. IV b gr.gimnastyczno – taneczna
Pani Magda
Natalia Smakowska kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
Nikola Kotlarczyk kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
Agata Bazarnik kl. VIII c
Liliana Łukasik kl. VIII c
Paulina Hoedt kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
Magda Taterka kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Samantha Karbowska kl. VIII c

NASI KOLEDZY RÓWNIEŻ BYLI BARDZO TWÓRCZY I ZAPROJEKTOWALI DLA NAS SWOJE KARTKI Z OKAZJI NASZEGO ŚWIĘTA:

Krzysiu Fąferek kl. IV b gr. pływacka
Stasiu Książkiewicz kl. IV b gr. pływacka
Adrian Łenc kl. IV b gr. pływacka

Kacper Chojnicki kl. IV b gr. pływacka

Olin Grzymkowski kl. IV b gr. pływacka

Joanna Kunkel

Magdalena Bajer

???? WYNIKI KONKURSU TIK TOK DANCE CHALLENGE ????

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczkom za wzięcie udziału w tanecznym konkursie organizowanym przez p. Agnieszkę Matczak. Łącznie w konkursie wzięło udział 21 tancerek. Dziewczyny wykorzystały w swoich pracach nowoczesne technologie dzięki czemu rozwinęły swoje umiejętności w zakresie TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne).

Konkurs idealnie połączył miłość do tańca z wykorzystaniem różnorodnych smartfonowych lub komputerowych aplikacji, które w dzisiejszych czasach są bardzo potrzebne. ???? ????????

Dziewczyny w swoich nagraniach wykazały się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością. Wszystkie filmy były bardzo energetyczne, rytmiczne i pełne tanecznej pasji. ????

Wybór najlepszych układów tanecznych był bardzo trudnym zadaniem!  Zdecydowaliśmy się przyznać dodatkowo 3 wyróżnienia! 

1 miejsce: Michalina Meller 6A i Katarzyna Krzemińska 7A

2 miejsce: Julia Gołub 6 C i Alicja Smoczyńska 6 C

3 miejsce: Marika Droszcz 6 D

Wyróżnienia: Vanessa Burzyńska i Ewelina Kocłajda, Oliwia Książkiewicz, Natalia Wasyluk

Wszystkim bardzo gratulujemy ! ???? Świetna robota dziewczyny ! ????

TIK TOK DANCE CHALLENGE

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tanecznym konkursie „TIK TOK Dance Challenge” !

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów klas IV-VIII i będzie przeprowadzony w formie on-line na platformie Teams.

Jeśli kochasz taniec, muzykę i dobrą zabawę podczas nagrywania filmików to koniecznie musisz wziąć udział i zaprezentować swoje umiejętności ! 🙂

Wszelkie szczegóły oraz regulamin zostały przekazane uczniom przez nauczycieli wychowania fizycznego. W razie pytań należy kontaktować się z p. Agnieszką Matczak – organizatorką konkursu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU – MISTRZ ŻONGLERKI !!!

Drodzy uczniowie z końcem lutego poznaliśmy zwycięzców Naszego piłkarskiego konkursu, który polegał na wykonaniu żonglerki z piłką 🙂

Celem konkursu była: popularyzacja gry w piłkę nożną wsród dzieci i młodzieży; propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, szczególnie podczas trwającej pandemii; oraz popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: “poziom podstawowy” – żonglerka piłki z odbiciem od podłoża, oraz “poziom zaawansowany” – tradycyjna żonglerka piłki dowolną częścią ciała. Do uczestnictwa zgłosić mogły się zarówno dziewczęta jak i chłopcy a kategorie wiekowe były podzielone na klasy IV-VI, VII – VIII.

Poniżej przedstawiamy wyniku konkursu:

poziom podstawowy:

I MIEJSCE: MATEUSZ WEJMAN – klasa IV b – 300 podbić piłki

II MIEJSCE: JAN SIKORSKI – klasa IV a – 38 podbić piłki

III MIEJSCE: ZOFIA LEWANOWSKA – klasa IV b – 13 podbić piłki

poziom zaawansowany:

I MIEJSCE: ADAM JANUSZEWSKI – klasa VI a – 50 podbić piłki

II MIEJSCE: NIKOLAS BŁOTNY – klasa VI c – 7 podbić piłki

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Dyplomy oraz drobne upominki za świetne wyniki zostaną przekazane po powrocie do szkoły 🙂 Uczniowie za udział w konkursie otrzymali ocenę celującą z wychowania fizycznego 🙂

MATEUSZ WEJMAN
JAŚ SIKORSKI
ZOSIA LEWANOWSKA
ADAM JANUSZEWSKI
NIKOLAS BŁOTNY

PROJEKT VALENTINES DAYS ONLINE 2021 r.

TIK NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NIESPODZIANKA Z OKAZJI WALENTYNEK NA SPORTOWO

Podczas lekcji wychowania fizycznego z okazji Walentynek uczniowie kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna, kl. IV b, kl. VI b gr. dziewcząt, kl. VIII a gr. dziewcząt, kl. VIII b gr. dziewcząt oraz kl. VIII c wzięli udział w Projekcie Walentynkowym pt: „Valentines Days na Sportowo”. W czasie trwania lekcji uczniowie poznawali różne formy rozgrzewki np. z wykorzystaniem aplikacji wordwall. Uczniowie w czasie lekcji mieli za zadanie wykonać rozgrzewkę Valentynkową na sportowo, która znajdowała się w załączonym linku. Po otworzeniu planszy – pojawiły się na ekranie karty, pod którymi ukryte były ćwiczenia dla uczniów. Należało je rozdać i po kolei wykonać ćwiczenia. Pod kartami ukryte były również miłe cytaty z przesłaniem dla uczniów: np. „Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała – dlatego uwielbiam tę miłość gdziekolwiek by przebywała…” Jan Paweł II i inne.. Następnie Po wykonaniu rozgrzewki uczniowie zapisywali na Platformie Teams 3 ćwiczenia, które pojawiły się podczas dzisiejszej rozgrzewki w załączonym linku: 1 ćwiczenia na tułów, 1 ćwiczenia na mm. ramion i barków oraz 1 ćwiczenie na mm. nóg

Tworzyli również projekty graficzne z wykorzystaniem TIK np. aplikacja Canva i inne oraz w formie tradycyjnej z wykorzystanie bloku, pisaków, kredek i innych przyborów artystycznych. Doskonalili elementy taneczne tańca disco dance do wybranych utworów przez siebie.

Poniżej załączamy link do lekcji:

Przykładowe odpowiedzi uczniów:

 1. Ćwiczenia, które pojawiły się na rozgrzewce: 
 • Serduszko 
 • Wymachy nóg w bok 10x PN i 10x LN 
 • Skłon tułowia w przód 8x  
 • Brzuszki 8x 
 • Plank 40 sec 
 • Krążenia biodrami w prawą stronę 6x i lewą 6x  
 • Obu stronne krążenia ramion w tył i przód 10x  
 • Skręty tułowia do prawej i lewej nogi (na przemian) 10x 
 • Przysiady 10x  
 • Pompki męskie 10x  
 • Ukłon japoński 8x 
 1. Ćwiczenia na konkretne partie ciała 
 • Na tułowie- skłon tułowia w przód 8x 
 • Na ramiona- krążenia ramion w przód i tył 10x 
 • Na nogi-przysiady 10x lub wymachy nóg w bok 10x 

Malwina Kabacińska kl. VIII a

Dodatkowo uczennice kl. IV b gr. gimnastyczno taneczna stworzyły roztańczoną kartkę Walentynkową do utworu „Wszystko będzie dobrze” – dziewczyny pracowały nad układem tanecznym z serduszkiem, projektowały stroje do występu oraz tworzyły makijaż sceniczny.

Nikola Kotlarczyk kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
Zosia Lewanowska kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

ZAPRASZAMY WAS DO ZWIEDZANIA NASZEJ WALENTYNKOWEJ GALERII

„PROJEKTY NA KARTKĘ” Z WYKORZYSTANIEM TIK I INNE:

Natalia Smakowska kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
Katarzyna Śmichura kl. VIII b
Aleksandra Kiszka kl. VIII b
Samantha Karbowska kl. VIII a
Anna Drozda kl. VIII a
Oliwia Graczyk. kl. VIII a
Malwina Kabacińska kl. VIII a
Oliwia Knade kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
Nikola Kotlarczyk kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
Magdalena Taterka kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
Oliwia Książkiewicz kl. IV b
gr. gimnastyczno – taneczna
Maja Nawrocka kl. VIII a
Adrain Łenc kl. IV b gr. pływacka
Zuzia Dąbrowska kl. IV b gr. pływacka
Agata Bazarnik kl. VIII a
Zosia Lewanowska kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
Krzysztof Fąferek kl. IV b gr. pływacka
Antosia Reimann kl. IV b gr. pływacka
Jagoda Bandosz kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna
Vanessa Myćka kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna
Paulina Hoedt kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna

Liliana Łukasik kl. VIII c

Natasza Gąsior kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna
Marta Kiszka kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna
Amelia Knade kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna
Julia Kuźmenko kl. VIII a
Natasza Piekarska kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna
Chorążewicz Agnieszka kl. VIII a
Stenia Dziczek kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna
Stanisław Książkiewicz kl. IV b gr. pływacka

Zuzanna Grzempa kl. VIII c

Olin Grzymkowski kl. IV b gr pływacka

Magdalena Bajer

Joanna Kunkel

PROJEKT INNOWACYJNY

TIK – wprowadzi Cię w aktywny i zdrowy ruch”

Autorski projekt edukacyjny „TIK – wprowadzi Cię w aktywny i zdrowy ruch” to cykl zajęć ruchowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii np. smartfonów, opasek monitorujących aktywność fizyczną, aplikacji, projektorów, laptopów oraz kamery.

Projekt jest realizowany na lekcjach wychowania fizycznego w kl. VIII a, b i c w grupie dziewcząt.

Tematyka zajęć :

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki VIII klasy, uzupełniają ją, poszerzają o różne bloki tematyczne np. żywienie, aktywność fizyczna czy stres. Przewidziano realizację 25 tematów lekcyjnych.

Poszczególne fragmenty lekcji są na bieżąco dokumentowane w postaci zdjęć, filmików, kart pracy, plakatów jako efekty wspólnej pracy trzech klas – grupy dziewcząt na II etapie edukacyjnym.

CELE PROJEKTU:

1.Cel główny:
Wzrost motywacji wewnętrznej uczennic z kl. VIII do podejmowania zdrowego
i aktywnego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
2. Cele szczegółowe:
a) Uczennice znają sprzęt i aplikacje monitorujące aktywność fizyczną i zdrowie;
b) Uczennice potrafią zdiagnozować własną, dzienną aktywność fizyczną wykorzystując nowoczesne technologie (np. urządzenia monitorujące, aplikację internetowe);
c) Uczennice uczą się wzajemnie od siebie z wykorzystaniem kamery;
d) Uczennice potrafią stawiać sobie małe i duże cele w podejmowaniu aktywności fizycznej. Dobrze znoszą porażki, potrafią cieszyć się z sukcesów;
e )Uczennice potrafią współpracować w zespole wykorzystując TIK, potrafią wzajemnie zmotywować się do podjęcia aktywności fizycznej.
3. Metody i formy
Metody:
podająca;
poszukująca;
syntetyczna;
analityczna;
mieszana;
kształcenia multimedialnego;
ruchowej ekspresji twórczej.
Formy:
praca w grupach;
praca w parach,;
praca indywidualna;
praca jednym frontem;
obwód stacyjny
4. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji, efekty)
Uczniowie:
a) Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, ponieważ uczennice samodzielnie angażują się w wykorzystanie TIK do podejmowania aktywności fizycznej, tworzą materiały dydaktyczne np. prezentacje, filmiki, robią zdjęcia.
b) Wykorzystują możliwości jakie daje im TIK do zwiększenia motywacji, do poprawy zdrowia, stylu życia w zakresie ruchu, zdrowego żywienia, radzenia sobie ze stresem itp.
c) Są świadome popełnianych błędów w technice wykonywania ćwiczeń dzięki wideofilmowaniu.
d) Mają możliwość korzystania z nowoczesnych technologii np. opaski monitorujące aktywność fizyczną, telefonów podczas lekcji wychowania fizycznego lub zajęć
w czasie wolnym.
e) Uczą się: współpracy w parach, grupie, radzenie sobie z porażką, zasad fair play itp.
Nauczyciele:
a) Wykorzystują nowoczesną technologię na lekcji wychowania fizycznego w celu uatrakcyjnienia zajęć dla uczniów.
b) Wymieniają się doświadczeniem w zakresie metodyki i dydaktyki wychowania fizycznego, wzajemnie motywują się do aktywności, podnoszą własną sprawność.
c) Nauczyciele są coachem, krytycznym przyjacielem w pokonywaniu słabości.

Projekt prowadzony jest przez nauczycielki wychowania fizycznego Panią Joannę Kunkel oraz Panią Magdalenę Bajer.

PROJEKT…CZAS START!!!

Zapraszamy do oglądania lekcji wychowania fizycznego z naszym udziałem;)

LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W TERENIE Z TELEFONEM Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI ENDOMONDO, KROKOMIERZA ORAZ OPASEK I ZEGARKÓW MONITORUJĄCYCH AKTYWNOŚC FIZYCZNĄ.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 131152491_715825422683953_8715291654847993306_n-1024x768.jpg

Od września ruszyłyśmy z naszą innowacją , kiedy to po długiej przerwie w szkole spowodowanej panującą pandemią Covid – 19 w całym kraju i na świecie oraz po powrocie z wakacji aktywnie nadrabiamy wspólnie spędzony czas wykorzystując nowoczesną technologię na lekcji wychowania fizycznego.

Jak wiadomo ruch to zdrowie, każdy Ci dziś to powie.

Dobrą rozgrzewką zawsze lekcję rozpoczynamy…nie zawsze jest łatwo…ale się staramy!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 131073027_421052002268380_4829858493934437308_n-1024x768.jpg

Tak więc ruszyłyśmy na marszobieg z Paniami i Wam fajną trasę przedstawiamy…

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 131052996_4893038370736970_740579493151080484_n-498x1024.jpg

PIŁKA SIATKOWA

Doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 131065681_421717015629911_4636053568182410007_n-797x1024.jpg

Podczas kolejnej lekcji wychowania fizycznego przygotowując się do sprawdzianu z piłki siatkowej pracowałyśmy na lekcjach wykorzystując nasze smartfony, w których zamontowane są kamerki w celu omówienia i poprawienia błędów jakie mogą występować podczas wykonywania danego ćwiczenia np. odbicia piłki w parach sposobem oburącz górnym i dolnym. Pracowałyśmy w parach wzajemnie motywując się do pracy, nagrywałyśmy filmiki i omawiałyśmy błędy.

WYZWANIE ZDROWIE NA TALERZU

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

LIST OD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  

Daleko w mroźnej Laponii na fotelu wygodnym  

siedzi święty Mikołaj. Jest w nastroju pogodnym, 

 bo spakował prezenty i aż w oczach się mieni – 

 pudełko na pudełeczku. Do nieba prawie – od ziemi!!!  

Woreczki przy woreczkach stąd aż do skraju lasu. 

 Wszystko skrzaty spakują do sań. Jest trochę czasu,  

więc Mikołaj wziął pióro i do dzieci list pisze… 

Moi Drodzy. 

W swoich listach prosicie o słodycze…wiec spełniam Wasze marzenia. 

Ale… 

Proponuje umowę – dla zdrowia! 

Przygotujcie strój, obuwie sportowe i rozpocznijcie dzień aktywnie razem z nami. 

 Nie ma rady:  

Przygotujcie strój, obuwie sportowe i rozpocznijcie dzień aktywnie razem z nami. 

Pozostając w klimacie Mikołajkowym przygotowałyśmy wraz z Mikołajem  

dla Was niespodziankę. 

Zajrzyjcie do środka…życzymy miłej aktywnej porannej zabawy! 

Christmast Workout “The ELF” – 10 min

PS. ZADANIE DLA CIEBIE: 

1. Wymień 3 przykłady ćwiczeń jakie zaprezentował Elf podczas swojej rozgrzewki – (napisz ich nazwy). 

2. Napisz na czacie, które ćwiczenie z zaproponowanej przez Elfa rozgrzewki sprawiło Ci największą trudność? 

Pozdrawiamy! Mikołajki – wuefistki z SP 1

Magdalena Bajer

Joanna Kunkel 

WALENTYNKI NA SPORTOWO

WIZYTA W SKLEPIE SPOŻYWCZYM

DZIEŃ KOBIET NA SPORTOWO

Joanna Kunkel

Magdalena Bajer

MAMY W SZKOLE MISTRZYNIĘ !!!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że uczennica naszej szkoły, AMELIA KUJAWA z klasy 7b wraz z drużyną UKS Swarek Swarzędz wywalczyła Mistrzostwo Polski w sezonie 2020/2021 w kategorii juniorek młodszych. Amelce i całej drużynie serdecznie gratulujemy.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU WYZWANIE “ZDROWIE NA TALERZU”

Drodzy uczniowie, po wspólnych naradach z komisją sędziowską w skład, której wchodzili nauczyciele wychowania fizycznego: Pani Magdalena Bajer, Pani Joanna Kunkel   oraz Pan Patrick Miszczak  jest nam niezmiernie miło ogłosić dziś wyniki konkursu Wyzwanie “Zdrowie na talerzu”, na które czekacie z niecierpliwością. 

Dla przypomnienia: 

Celem konkursu było: promowanie wśród uczniów nawyków zdrowego żywienia. 
Konkurs skierowany był dla uczniów kl. I-III oraz IV – VIII i składał się z 2 kategorii: 
I wyzwanie – na zdrowe śniadanie w domu; 
II wyzwanie – na zdrowy lunchbox do szkoły. 

W konkursie wystartowało 18 uczniów na poziomie kl. I -III oraz 45 uczniów  na poziomie

kl. IV -VIII. Łącznie w konkursie wzięło udział 65 uczniów „Jedynki”. 

Za co serdecznie dziękujemy. 

Trzy pierwsze wyróżnione miejsca na każdym etapie edukacyjnym (kl. I –III  oraz kl. IV-VIII) zostaną nagrodzone dyplomem oraz upominkiem.  Dyplomy oraz upominki rozdamy po powrocie do szkoły.  

Wszystkie osoby, które wzięły udział w konkursie otrzymują ocenę celującą z wychowania fizycznego.  

Poniżej przedstawiamy wyniku konkursu: 

Kl. I – III 

Kategoria I – wyzwanie na zdrowe śniadanie w domu 

I miejsce Wojciech Hutek kl. II a  

II miejsce Martyna Łuczak kl. III a  

III miejsce Vanessa Myćka  kl. III b gr. gimnastyczno  -taneczna 

Kategoria II – wyzwanie na zdrowy lunchbox do szkoły 

I miejsce Franciszek Danyluk kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna 

II miejsce Filip Cebo kl. III b gr. gimnastyczno taneczna 

Kl. IV –V III  

Kategoria I – wyzwanie na zdrowe śniadanie w domu 

I miejsce  Klaudia Wietrzykowska kl. VIII b 

II miejsce Kaja Stefańska kl. VIII b 

III miejsce Aleksandra Zielazna kl. VI a 

Kategoria II – wyzwanie na zdrowy lunchbox do szkoły 

I miejsce Kornelia Nowak kl. VI b 

II miejsce Natalia Smakowska kl. IV b gr. gimnastyczno taneczna 

III miejsce Krzysztof Fąferek kl. IV b gr. pływacka 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałych pomysłów w kuchni. 

Koordynator konkursu Joanna Kunkel we współpracy z chętnymi nauczycielami uczącymi w danych klasach wychowania fizycznego.  

Poniżej zapraszamy do galerii smacznych i zdrowych pomysłów na zdrowe śniadanie w domu oraz zdrowy lunchbox do szkoły

Wojciech Hutek kl. II a
Martyna Łuczak kl. III a
Vanessa Myćka kl. III b
gr. gimnastyczno – taneczna
Franciszek Danyluk kl. III b
gr. gimnastyczno – taneczna
Filip Cebo kl. III b
gr. gimnastyczno – taneczna
Klaudia Wietrzykowska kl. VIII b
Kaja Stefańska kl. VIII b
Aleksandra Zielazna kl. VI a
Kornelia Nowak kl. VI b
Natalia Smakowska kl. IV b
gr. gimnastyczno – taneczna
Krzysztof Fąferek kl. IV b gr. pływacka

Joanna Kunkel

INNOWACJA: „Fitness dla każdego – nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego”

W tym roku szkolnym uczennice klasy 6 „a” i 6 „c” biorą udział w innowacji z wychowania fizycznego przeprowadzonej przez panią Agnieszkę Matczak.

Innowacja pt. ” Fitness dla każdego – nowoczesne formy prowadzenia zajęć wf” ma na celu zainteresowanie uczniów nowoczesnymi formami zajęć fitness a także podnieść poziom sprawności fizycznej dziewcząt i uatrakcyjnić lekcje wf-u.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią wirusa Covid realizujemy innowację w formie online. Dziewczęta poznały już korzyści płynące z wykonywania regularnego rozciągania oraz zasady prowadzenia prawidłowego Strechingu. Na własnej skórze przekonały się czym jest trening mięśni brzucha (ABS) oraz wiedzą dlaczego jest on tak ważny dla naszego zdrowia. Mamy już za sobą także trening całego ciała (TBC) z małym obciążeniem w postaci butelek z wodą. Uczennice klas szóstych poznały także historię powstania oraz wysoką intensywność w jakiej przeprowadza się trening Tabaty. Przeniosłyśmy się także na daleki wschód poznając tajniki treningu dla ciała i duszy jakim jest Joga. Podstawowe asany (pozycje) nie są już dla dziewczyn problemem.

Poniżej zdjęcia dziewczyn w różnych pozycjach jogi.

Aleksandra R. – 6c w pozycji „Drzewo”
Alicja S. – 6c w pozycji „Wielbłąd”
Laura C. – 6 a w pozycji „Pies z głową w górę”
Pola M. – 6 a w pozycji „Drzewo”
Julia G. – 6 c w pozycji „Wielbłąd”
Ola Z. – 6 a w pozycji „Pies z głową w górę”
Pola M. – 6 a

KONKURS

WYZWANIE „ZDROWIE NA TALERZU”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Wyzwanie „Zdrowie na talerzu uczniów kl. I – III oraz kl. IV -VIII .

Szczegóły konkursu znajdziecie poniżej.

Dołącz do nas na Platformie Teams i stwórz z nami wspaniałą galerię zdrowych nawyków żywieniowych.

Pomysłów macie wiele, więc pokażcie nam je drodzy przyjaciele.

Regulamin konkursu 

Cel: Promowanie wśród uczniów nawyków zdrowego żywienia. 

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-III oraz IV –VIII. 

Nagrody: Trzy pierwsze wyróżnione miejsca na każdym etapie edukacyjnym  

(kl. I –III oraz kl. IV-VIII) zostaną nagrodzone dyplomem oraz upominkiem.  

Wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie otrzymają ocenę celującą z wychowania fizycznego. 

Zdjęcia wyróżnione przez komisję sędziowską – nadesłane przez uczniów zostaną umieszczone na stronie szkoły.  

Kategorie konkursu:  

Konkurs składa się z 2 kategorii do wyboru:  

I “Wyzwanie na zdrowe śniadanie w domu”; 

II “Wyzwanie na zdrowy lunchbox do szkoły”. 

Zasady konkursu: 

1.Zgłoś swój udział w konkursie u Pani Joanny Kunkel na platformie Teams na czacie i powiadom swojego nauczyciela wychowania fizycznego. Podaj swoje imię i nazwisko oraz klasę. (wysłane do koordynatora konkursu przez Ciebie zdjęcie jest zgodą do wzięcia udziału w konkursie oraz zamieszczenie go na Platformie Teams w zakładce Wyzwanie “Zdrowie na talerzu”. 

2. Wybierz kategorię konkursu. 

3. Przygotuj pomysł na zdrowe śniadanie w domu lub zdrowy lunchbox do szkoły.  

4. Zrób zdjęcie – prześlij je do Pani Joanny Kunkel. 

5. Opisz pod zdjęciem z jakich produktów się składa Twój posiłek. 

6. Powodzenia! 

 Czekamy na Wasze smaczne i zdrowe pomysły. 

Startujemy 9.12.2020 r.  

Zakończenie 16.12.2020 r. 

Ogłoszenie wyników: 22.12.2020 r. 

Joanna Kunkel – koordynator we współpracy z chętnymi nauczycielami uczącymi w danych klasach wychowania fizycznego. 

Komisja sędziowska: Magdalena Bajer, Joanna Kunkel, Patrick Miszczak 

Joanna Kunkel

Magdalena Bajer

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ RZUTÓW DO KOSZA ONLINE

Z okazji Mikołajek uczniowie klasy IV b na lekcji wychowania fizycznego wzięli udział w „Mikołajkowy Turniej Rzutów do Kosza Online ”. Turniej odbywał się na 2 godzinach lekcyjnych. Organizatorem turnieju była Pani Asia, która podzieliła klasę na 4 równe grupy, a każde z nich wymyśliły dla siebie nazwę: grupa I ,,Najlepsi”, grupa II ,,Best six”, grupa III ,,Mikołajki” oraz grupa IV ,,Super grupka”. Każda z nich miała swoich kapitanów: Oliwie, Natalie, Olina i Wojtka. Wszyscy się mocno dopingowali i wspierali oraz oczywiście rywalizowali. Rywalizacja między drużynami polegała na wrzuceniu 2 piłeczek lub skarpetek do kosza przez każdego z uczestników. Wygrywała ta grupa która zebrała największą liczbę punktów (maksymalnie można było zdobyć 2 punkty za 1 rzut). Walka była tak zacięta, że w konsekwencji 2 drużyny miały po 19 punktów („Mikołajki” i „Najlepsi”) i zajęły wspólnie III miejsce na podium.

Rywalizacja końcowa przedstawia się następująco:

Grupa 4 „Super Grupka” – 21 pkt – I miejsce
Grupa 2 „Best Six” 20 pkt – II miejsce
Grupa 1 „Najlepsi” 19 pkt – III miejsce
Grupa 3 „Grupa Mikołajków” – 19 pkt – III miejsce

Pani zrobiła całej klasie świetną niespodziankę!

Wszyscy byli z tej zabawy bardzo zadowoleni, a najważniejsze to że wszyscy bawili w zdrowym duchu FAIR PLAY

Po powrocie do szkoły czekają na nas Mikołajkowe upominki!!!

Mateusz Wejman & Joanna Kunkel

„JEDYNKA” WSPIERA HOSPICJUM PALIUM W POZNANIU PODCZAS III BIEGU MOTYYLI

„Bieganie to styl życia, tak samo jak pomaganie!” 

W tym roku szkolnym również i nasza szkoła wzięła udział w III Biegu Motyli, którego inicjatorkom w naszej szkole była Pani Ania Wietrzykowska – pedagog szkolny.  

Zwykle Bieg Motyli odbywa się wokół Jeziora Maltańskiego, gdzie długość trasy wynosi ok. 5600 metrów, jednak w tym roku ze względu na panującą w całym kraju i na świecie pandemię spowodowaną Covid – 19 bieg został przeniesiony do świata wirtualnego. Dystans Biegu Motyli należało pokonać w dniach 17 – 25 października 2020 r. po zarejestrowaniu się na stronę, a następnie udokumentować przebytą przez siebie trasę oraz uiścić opłatę startową, która jednocześnie stanowi darowiznę na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu. 

W tym roku fundusze z biegu mają być przeznaczone na zakup NOWYCH materacy przeciwodleżynowych, które zmniejszają ból pacjentów oraz niewygodę ich ciągłego leżenia, chronią przed powstawaniem odleżyn. 

Pobiegliśmy!!!  

We własnym tempie 5 kilometrów.  

Indywidualnie i na lekcjach wychowania fizycznego z klasami.

Byli wśród nas nauczyciele: Magdalena Bajer, Anna Wietrzykowska, Joanna Kunkel, 

 Ewa Malicka, Beata Patryas, Anna Siebert, Judyta Chuda, Anna Jankowska, Adrianna

Helak,   Katarzyna Kornecka, Joanna Koralewska, Małgorzata Iwańska, Patrick Miszczak, Mariusz Jagodziński,  

jak i również pracownicy naszej szkoły Alicja Gruszczyńska  

oraz uczniowie:  

Kornelia Nowak kl. VI b, Kacper Siebert z kl. VI b, Katarzyna Śmichura, Amelia Wittke,  Książek Zofia  VIII b,  oraz Zuzanna Grzempa, Maja Owczarek, Liliana Łukasik z kl. VIII c,

którzy dołożyli swoją cegiełkę na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu. 

Poniżej nasza foto-relacja z Biegu Motyli. 

Anna Wietrzykowska

Joanna Kunkel