REKRUTACJA-2018-19

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w sekretariacie szkoły, zgodnie z terminami określonymi w poniżej zamieszczonym harmonogramie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI

26 lutego 2018 r. (poniedziałek)

6 marca 2018 r. (wtorek)

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2012-2015).

14 marca 2018 r. (środa), godz. 9:00

30 marca 2018 r. (piątek),

godz. 16:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2012 – 2015).

16 kwietnia 2018 r. (środa), godz. 9:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek),

godz. 9:00

23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek),

godz. 16:00

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

26 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 9:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

07maja 2018 r. (poniedziałek), godz. 8:00

18 maja 2018 r. (piątek),

godz. 16:00

Złożenie wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2012 – 2015).

04 czerwca 2018 r. (poniedziałek), godz. 9:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

04 czerwca 2018 r. (poniedziałek ),

godz. 9:00

11czerwca 2018 r. (czwartek),

godz. 16:00

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

14 czerwca 2018 r. (czwartek), godz. 9:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

zasady rekrutacji – oddziały przedszkolne – załącznik