Plan Pracy

Lp. 

ZADANIA 

1. 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego   

2. 

Wybory Uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego (klasy I)  

3. 

Akcja – Dzień Chłopaka   

4. 

Akcja – Dzień Edukacji Narodowej   

5. 

Kiermasz Świąteczny (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)  

6. 

Akcja – Mikołajki  

7. 

Podsumowanie konkursu “Najklasa” I półrocze   

8. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   

9. 

Akcja – Walentynki   

10. 

Drzwi Otwarte   

11. 

Akcja – Dzień Kobiet   

12. 

Akcja – Dzień Wiosny   

13. 

Podsumowanie konkursu “Najklasa”   

14. 

Akcja – Dzień Dziecka   

15. 

Prowadzenie strony SU :

– strona szkoły 

 – Facebook 

16. 

Zbiórka baterii   

17. 

Prowadzenie dokumentacji   

18. 

Comiesięczne akcje tematyczne wymyślone przez uczniów. 

Plan pracy uwzględnia tylko elementy obowiązkowe. Samorząd Uczniowski zastrzega sobie możliwość organizowania dodatkowych działań, nieujętych w planie pracy.