INNOWACJA PEDAGOGICZNA BOOST

„LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z OK-EJEM/SERCEM- PRZYJAZNE UCZNIOM Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI NA PLATFORMIE BOOST.

Autorski projekt edukacyjny „Lekcje wychowania fizycznego z OK – ejem/ sercem przyjazne uczniom” to cykl zajęć oparty o elementy oceniania  kształtującego takie jak: podanie celu lekcji językiem ucznia, określenie nacobezu (na co nauczyciel podczas lekcji będzie zwracał uwagę – kryteria sukcesu), praca w parach, praca w grupach (uczniowie będą uczyć się od siebie), informacja zwrotna od i do ucznia, ocena koleżeńska i ocena z komentarzem, ewaluacja lekcji metodami miękkimi. Innowacja ta będzie zawierać treści związane z dobrostanem psychicznym i fizycznym uczniów w celu zniesienia po pandemicznych skutków.

Innowacja będzie realizowana na lekcji wychowania fizycznego w kl. IV a, c/ dziewczęta oraz w kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna.

CELE INNOWACJI:

I. Cel główny:

 • Przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego wg zasad oceniania kształtującego.
 • Zniesienie po pandemicznych skutków  psychicznych i fizycznych uczniów.

II. Cele szczegółowe:

 • Wdrożenie elementów ocenia kształtującego podczas lekcji wychowania fizycznego  w celu budowania pozytywnego klimatu lekcji, budowania dobrej atmosfery, dostrzeganie dziecka, wspieranie dzieci, tworzenie bezpiecznego środowiska uczenia się.
 • Kształtowanie kompetencji społecznych – współpraca w zespole, komunikacja interpersonalna, umiejętność odnoszenia sukcesów i porażek, umiejętność podejmowania decyzji.
 • Podjęcie treści wykraczających poza podstawę programową w klasie IV, dotyczących dobrostanu psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie integracyjnego charakteru zabaw i gier uczniów w różnym wieku.
 • Poznanie przez uczniów różnych form aktywności fizycznej z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu: stepy, pompony, wstążki gimnastyczne, opaski monitorujące aktywność fizyczną, kijki nordic walking w celu uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego.

III. Metody i formy

 • Metody:
 • podająca;
 • poszukująca;
 • syntetyczna;
 • analityczna;
 • mieszana;
 • kształcenia multimedialnego;
 • ruchowej ekspresji twórczej.
 • Formy:
 • praca w grupach;
 • praca w parach,;
 • praca indywidualna;
 • praca jednym frontem;
 • obwód stacyjny

IV. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji, efekty)

Uczniowie:

 • Poprawa dobrostanu psychicznego i fizycznego uczniów, budowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów.
 • Integracja zespołów klasowych z II etapu edukacyjnego.
 • Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka z uwzględnieniem zainteresowań uczniów.

Nauczyciele:

 • Poprawa dobrostanu psychicznego i fizycznego nauczycieli, budowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u nauczycieli.
 • Dzielenie się wiedzą i współtworzenie elastycznego podejścia do pracy z uczniami z wykorzystanie narzędzi z platformy  BOOST oraz samodzielnie opracowanych.
 • Uatrakcyjnianie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu np. stepy, pompony, wstążki gimnastyczne, opaski monitorujące aktywność fizyczną, kijki nordic walking w celu uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego.
 • Nauczyciele są coachem, krytycznym przyjacielem w pokonywaniu słabości.
 • Sfilmowanie fragmentów lekcji w celu dokumentowania pracy nauczycieli i promowania dobrej praktyki na lekcji wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

Projekt prowadzony jest przez nauczycielki wychowania fizycznego Panią Joannę Kunkel oraz Panią Magdalenę Bajer.

ZAPRASZAMY WAS DO OGLĄDANIA RELACJI Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z NASZYM UDZIAŁEM.

JUŻ NA SAMYM POCZĄTKU WRZEŚNIA WYSTARTOWALIŚMY Z NASZĄ INNOWACJĄ.

POZNAJEMY ZASADY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

Na pierwszych wspólnych lekcjach wychowania fizycznego poznaliśmy zasady oceniania kształtującego.

Następnie poznaliśmy rożne formy rozgrzewki tanecznej do ulubionych utworów muzycznych np. „Zabawa lustro”, „Taneczna piłka” i inne.

POZNAJEMY RÓŻNE FORMY ROZGRZEWKI Z WYKORZYSTANIE STEPÓW .

Na początku lekcji poznaliśmy zabawę integracyjną „Zapamiętaj moje imię”.

STEP AEROBIK

Step Aerobik – to forma zajęć fitness, do których wykorzystuje się specjalną, ok- 20 – centymetrową platformę zwaną stepem. Ćwiczenia ze stepem odbywają się w rytm skocznej muzyki, polegają na dynamicznym wchodzeniu i schodzeniu ze stopnia na różne sposoby Jest to kombinacja ćwiczeń połączona z aerobikiem. Step doskonale wpływa na poprawę sylwetki, wzmacnia mm. ud, mm. pośladków i mm. łydki.

POZNAJEMY ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE ZE WSTAŻKĄ GIMNASTYCZNĄ.

Podczas lekcji wychowania fizycznego wykorzystujemy również różne pomoce dydaktyczne takie jak np. wstążki gimnastyczne, z którymi lubimy bardzo ćwiczyć.

Wstążka gimnastyczna – jest jednym z obowiązkowych przyrządów z jakim występują zawodniczki w gimnastyce artystycznej. Wstążka wykorzystywana jest zarówno w układach indywidualnych, jak i zespołowych. Przybór ten wykonany jest z satyny lub innego podobnego materiału, jej kolor nie ma znaczenia – zwykle jest dopasowany do stroju zawodniczki. Do ćwiczeń ze wstążką zaliczamy min. podrzuty, koła, wężyki i inne.

POZNAJEMY NOWOCZESNE FORMY AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ PRZY MUZYCE AEROBIK DANCE, ZUMBA KIDS , Cheerleading – taniec z pomponami.

W czasie naszych lekcji poznajemy różne formy aktywności fizycznej np. taniec z pomponami w formie cheerleadingu.

Bardzo lubimy taniec z pomponami, sprawia on nam dużo radości!

NA ZAKOŃCZENIE LEKCJI KAŻDY Z NAS LOSOWAŁ KARTECZKĘ Z MIŁYM SŁOWEM NA PODSUMOWANIE NASZEJ PRACY PODCZAS DZISIEJSZEJ LEKCJI;)

POZNAJEMY ZABAWY INTEGRACYJNE Z RÓŻNYMI PRZYBORAMI

np. „ZNAJDŹ SWÓJ KOLOR”, „WYPRAWA NA GRZYBY”.

ZABAWA „ZNAJDŹ SWÓJ KOLOR”

ZABAWA „WYPRAWA NA GRZYBY”

POZNAJEMY RÓŻNE FORMY TRENINGU – CARDIO DRUMMING

CARDIO DRUMMING – DBAMY O FORMĘ PODCZAS GRY NA PERKUSJI!

CARDIO DRUMMING – „bębnienie cardio” jest, to świetna forma aktywności fizycznej, którą można dodać do planu treningowego.

Taka forma treningu jest przeznaczona dla każdej kategorii wiekowej np. dzieci, młodzieży, seniorów.

Ćwiczenia można wykonywać bez muzyki lub w rytm dowolnej muzyki, która posiada różne tempo.

Potrzebny jest tylko sprzęt w formie piłek gymball, wiaderko, pałeczki do gry na perkusji oraz dużo pozytywnego uśmiechu.

W USA i Kanadzie w wielu szkołach powstał Program DrumFIT. Zarówno dzieci, jak i młodzież są zachwycone tym połączeniem ćwiczeń muzycznych i fizycznych.

Twórcy tego programu twierdzą, że poprawia on zarówno fizyczną, jak i emocjonalną kondycję uczniów. Uczą się robić coś razem będąc aktywnymi fizycznie.

Na sesjach cardio perkusyjnych dzieci uderzają najlepiej jak potrafią i wszyscy są w pełni usatysfakcjonowani z ich wysiłku.

Bardzo lubimy innowacyjne formy nauczania na naszych lekcjach wychowania fizycznego oraz poznawać nowe pomoce dydaktyczne.

ZALETY GRY NA PERKUSJI CARDIO:

 • jest dostosowany do każdej grupy wiekowej;
 • poprawia samopoczucie i niweluje negatywne skutki stresu;
 • poprawia aktywność fizyczną;
 • sprzęt do ćwiczeń jest w odpowiedniej cenie;
 • jest przeznaczony dla każdej grupy wiekowej – łączy pokolenia;
 • granie na perkusji to świetna zabawa.

NASZĄ LEKCJĘ PODSUMOWALIŚMY WSPÓLNIE EWALUACJĄ GRAFICZNĄ W POSTACI PUDEŁKA ODPOWIADAJAC NA ZADANE PYTANIE:

275035009_306646178047092_1714075929039155667_n.png (1748×1240)

DOSKONALIMY WSPÓŁPRACĘ W ZESPOLE W CZASIE GRY „CZTERY OGNIE”

W czasie lekcji wychowania fizycznego poznajemy również różne gry rekreacyjne, które uczą współpracy w zespole np. „Cztery Ognie”.

Uczniowie w czasie gry doskonalą również podania i chwyt piłki, koordynację wzrokowo ruchową, orientację w przestrzeni, zwinność oraz szybkość reakcji.

Pamiętają również o zasadach fair play, które są ważne zarówno w życiu jak i w sporcie.

Każdą naszą lekcję podsumowujemy wspólnie z uczniami ewaluacją.

Poniżej na przykładzie plakatu graficznego „Balon”

uczniowie indywidualnie odpowiadali na zadanie pytanie:

Co było dziś atrakcyjnego na lekcji?

Co było dziś nie atrakcyjnego na lekcji?

STRETCHING W TRENINGU SPORTOWYM

Podczas lekcji wychowania fizycznego uczniowie oprócz wiedzy praktycznej – wykonywania poszczególnych ćwiczeń fizycznych wynoszą również wiedzę teoretyczną, która przydaje się w życiu.

Na ostatniej wspólnej lekcji w kl. IV a, c gr. dziewcząt oraz w kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna zrealizowałyśmy wspólnie temat z innowacji pedagogicznej dotyczący „Stretchingu w treningu sportowym”, wykorzystując w tym celu TIK – laptopa/rzutnik/ projektor.

Przekazałyśmy uczniom wiedzę na temat rozgrzewki – jaką pełni funkcję w treningu sportowym oraz jaką funkcję pełnią mięśnie.

Omówiłyśmy z uczniami podstawowe ćwiczenia rozciągające wraz z pokazem poszczególnych mięśni jakie są rozciągane przy wykonywaniu danego ćwiczenia oraz w jaki sposób rozciągać poszczególne partię mięśni.

Odpowiedzieliśmy sobie również na pytanie: W jaki sposób należy zregenerować mięśnie po wysiłku fizycznym?

Po przeprowadzeniu wspólnej „burzy mózgu” wśród naszych odpowiedzi znalazły się następujące przykłady: rozciąganie, rolowanie, kąpiel, automasaż, odpowiednie odżywianie, picie wody, odpoczynek, relaks.

Na zakończenie lekcji przeprowadziliśmy wspólnie z uczniami ewaluację lekcji.

Dokończ zdanie: dzisiejsza lekcja podobała mi się ponieważ?

Poniżej przykładowe odpowiedzi uczniów:

Stenia: To była ciekawa lekcja, ponieważ Panie przekazały nam dużo ciekawej wiedzy.

Natasza: Było ciekawie i miło.

Martynka: Ponieważ zobaczyłyśmy jakie mięśnie są rozciągane podczas wykonywania ćwiczeń.

Franek: Ponieważ wykonywaliśmy wspólnie ćwiczenia.

DOSKONALIMY WSPÓŁPRACĘ W ZESPOLE W CZASIE WYŚCIGÓW RZĘDÓW

W czasie wyścigów rzędów doskonalimy nie tylko współpracę w zespole, poszczególne cechy motoryczne ale i również logiczne myślenie przy wykonywaniu różnych zadań.

Na lekcji wychowania fizycznego wprowadzamy również korelację między przedmiotową np. podczas wykonywania ćwiczeń połączonych z działaniami np. z matematyki (dodawanie, odejmowanie, dzielenie czy mnożenie), z plastyki – doskonalenie rysunku, wyobraźni plastycznej.

Lekcje podsumowaliśmy ewaluacją wykorzystując plakat w postaci „Tarczy strzeleckiej”, na której to uczniowie zaznaczali swoje odpowiedzi na zadane pytania.

POZNAJEMY NOWOCZESSNE FORMY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZY MUZYCE

ZUMBA DANCE

Zumba  jest to program treningowy zawierający wszystkie elementy fitnessu: cardio, pracę mięśni, równowagę i gibkość. Choreografie inspirowane są głównie tańcami latynoskimi (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, soca, samba, tango, flamenco). Zumba zawiera w sobie elementy tańca i aerobiku. Jej choreografia łączy w sobie takie style, jak: hip-hopsocasambasalsamerenguemambosztuki walki, oraz elementy Bollywood i tańca brzucha.

ŹRÓDŁO: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zumba

Na dzisiejszej lekcji rozgrzewkę rozpoczęliśmy w tanecznej formie z wykorzystanie TIK – Programu Just Dance.

Następnie doskonaliliśmy kroki taneczne do utworu Jerusalem oraz Country Dance.

Uczniowie świetnie sobie poradzili z opanowaniem kroków tanecznych w rytm zumby.

Na lekcji panowała wesoła atmosfera.

Na zakończenie lekcji zrobiliśmy wspólnie ewaluację lekcji wykorzystując w tym celu plakat przygotowany przez Panią Asię oraz Panią Magdę.

Wspólnie odpowiedzieliśmy sobie na zadane pytanie:

Napisz „jedno” słowo, które chciałbyś/chciałabyś żeby towarzyszyło Ci w tym roku;)

LEKCJA NAM SIĘ BARDZOO PODOBAŁA.

BYŁO RYTMICZNIE, TANECZNIE – ZUMBOWO I WESOŁO;)

Joanna Kunkel

Magdalena Bajer