Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica

ul. Zamkowa 20, 62-020 Swarzędz

tel. 61 817 49 71, e-mail: sp_jeden@op.pl

TELEFON KONTAKTOWY DO SEKRETARIATU: 507 099 575

Dyrektor Szkoły Elżbieta Nawrocka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków          w czwartek w godzinach 14:00-16:00 lub w innym terminie, po wcześniejszym umówieniu się. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z podaniem tematu sprawy – sekretariat tel. 61 817 49 74.

Wicedyrektor Szkoły Hanna Stasińska-Filary przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środę w godzinach 14:00-16:00 lub w innym terminie, po wcześniejszym umówieniu się. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się
z podaniem tematu sprawy – sekretariat tel. 61 817 49 74.