Porady i wskazówki dla rodziców

Dzienniczek „złotych myśli” dla rodziców
Każdy rodzic powinien:
 • dostrzegać i chwalić wszystkie, choćby najmniejsze osiągnięcia dziecka,
 • dawać dziecku możliwość wykonania różnych zadań, pełnienia ról,
 • zapewnić dziecku pomoc w domu i w szkole,
 • zachęcić dziecko do udziału w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych,
 • współpracować z nauczycielami uczącymi dziecko,
 • włączyć się osobiście do systematycznej pracy z dzieckiem w domu,
 • wspomagać rozwój dziecka (z młodszym dzieckiem, np. rozmawiać, rysować, uczyć rymowanek i krótkich piosenek, wierszyków, budować z klocków, układać obrazki z puzzli, czytać razem książki; (ze starszym dzieckiem, np. rozmawiać na trudne tematy, zachęcać do rysowania, pisania i również razem z dzieckiem czytać książki),
 • rozwijać wrodzone talenty i zainteresowania swojego dziecka,
 • pomagać dziecku w osiąganiu celów,
 • wspierać dziecko w odnoszeniu sukcesu wykorzystując jego umiejętności, zdolności, a także pomagać mu prezentować je przed innymi członkami rodziny,
 • okazywać dziecku zainteresowanie i troskę,
 • informować dziecko o sprawach, które go dotyczą,
Rodzice nie powinni:
 • głośno komentować jego trudności, (narzekania ile sprawia problemów),
 • stwarzać sytuacji rywalizacji wśród rodzeństwa,
 • wyręczać dziecka,
 • podsuwać mu gotowych rozwiązań i podpowiedzi,
 • „etykietować” dziecka- nie powinno się mówić: „dyslektyk”, powinno się mówić: „uczeń z dysleksją” lub „uczeń dyslektyczny”,
 • traktować dziecka z dysleksją jak chorego, czy leniwego- nie wolno mówić o nim „zdolny leń”,
 • „mobilizować” dziecka do nauki karą lub groźbą, że otrzyma złe oceny albo krytyką czy kpiną,
 • straszyć szkołą, nauczycielem np. słowami: „Zobaczysz, nie zdasz, będziesz siedzieć w pierwszej klasie za karę, aż zaczniesz czytać.” „Wszyscy będą się z ciebie śmiać jak usłyszą twoje dukanie.” „Jak nie będziesz ćwiczyć czytania, to za karę pani nie zabierze cię na klasową wycieczkę.”,
 • deprecjonować starań i aktualnych umiejętności dziecka: „Piszesz jak kura pazurem, na pewno najgorzej w klasie”. Ciągle ci nie wychodzi, bo jesteś leniem.” „Ładnie napisałeś, ale mogłeś lepiej”,
 • porównywać osiągnięć, postępów dziecka z rodzeństwem i innymi dziećmi z klasy: „Wszyscy już czytają, tylko ty jeszcze nie umiesz.”, „Magda ładniej pisze niż ty.”, „Mogłabyś choć raz tak ładnie narysować jak twój brat.”

 Każdy rodzic powinien pamiętać, że dziecko to największy skarb jaki posiada !!!