Całoroczna podróż z książką

Projekt „Całoroczna podróż z książką”

Projekt był zgodny z priorytetem MEN  na rok szkolny 2016/2017 dotyczącym rozpowszechniania czytania wśród dzieci i młodzieży.

Cel główny projektu:

Rozwijanie ciekawości poznawania świata poprzez kontakt z literaturą dziecięcą.

Cele szczegółowe:

  1. Uczeń ma potrzebę kontaktu z literaturą dla dzieci
  2. Samodzielnie czyta określone teksty, wyszukuje w nich dane informacje
  3. Umie zaprezentować swoją ulubioną książkę i zachęcić innych do jej przeczytania.
  4. Rozumie poezję dla dzieci, recytuje wybrane wiersze
  5. Uczestniczy w rozmowach na temat danej pozycji książkowej
  6. Pisze swobodne teksty jako opowiadania o wybranym bohaterze

Projekt planowany był na połowę roku szkolnego, ale w trakcie tak nam się rozwinął, że trwał od września do końca maja. W projekcie brało udział 5 szkół z różnych stron Polski:
z Warszawy, z Poznania, z Bodzanowa, z Chrząstawy Wielkiej i my ze Swarzędza. Z Chrząstawy Wielkiej brała udział klasa II integracyjna. Pozostałe to były klasy trzecie. Projekt  zawierał kilkanaście zadań do wykonania w umówiony dzień każdego miesiąca. W rzeczywistości czasem jedno zadanie było wykonywane nawet przez kilka dni. Zadania obejmowały prezentowanie swoich ulubionych książek i umiejętne zachęcanie innych do ich przeczytania, spotkania z książką w bibliotece szkolnej, lekcje biblioteczne w Bibliotece Publicznej, spotkania z poetą lub pisarzem. Było tez czytanie wybranej książki przez zaproszonych na lekcję rodziców lub innych nauczycieli. Było też spotkanie z poezją świąteczno-zimową. Dzieci samodzielnie wyszukiwały wierszy o takiej tematyce i je recytowały lub czytały na głos. W naszej klasie odbyło się wówczas Spotkanie z poezją zimową dla babci i dziadka. Było to wspaniałe  popołudnie w szkole pełne wrażeń i wzruszeń dla babć i dziadków, ale też dla dzieci. Dzieci pisały też do siebie nawzajem listy  na zasadzie losowania oraz kartki świąteczne samodzielnie wykonane. Powstały swobodne teksty, książeczki itp.  Powstało też wiele filmików. Wszystkie klasy wykonały mnóstwo różnych prac, wykazały się wieloma ciekawymi pomysłami, z każdym kolejnym zadaniem przybywało wiele nowych pomysłów na wykonanie coraz to innych zadań. Właśnie za ten projekt otrzymaliśmy Certyfikaty Krajowej Odznaki Jakości.

https://padlet.com/spbodz2b/v747jpx15n83

adres do Padleta dotyczącego czytania, który założyła Beata Kubińska z Bodzanowa. Wszystkie chętne dzieci biorące udział w tym projekcie opisywały na nim przeczytaną przez siebie książkę zachęcając innych do jej przeczytania. Padlet otwiera się po umieszczeniu adresu w wyszukiwarce.

Małgorzata Wesołowska