Odkrywcy języka angielskiego

Witamy w kąciku Odkrywców Języka Angielskiego i zachęcamy wszystkich miłośników kultury i historii krajów anglojęzycznych do systematycznego śledzenia bloga :).

Jak co roku przygotowałyśmy dla naszych uczniów kilka konkursów w których będą mogli sprawdzić swoje umiejętności.

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Jest to międzynarodowe święto ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone corocznie we wszystkich krajach europejskich. Jego celem jest zachęcanie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowania zalet różnorodności językowej. Z tej okazji kolejny rok nasza szkoła organizuje konkurs na plakat „Języki Naszą Siłą”, w tym roku hasłem przewodnim konkursu było: „Speaking English is cool” , uczniowie w swoich pracach przedstawiali zalety płynące z posługiwania się językiem obcym. Konkurs dedykowany był dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy 🙂

Uczniowie klas 7a oraz 7d, wraz z nauczycielem Ewą Kruświcką, realizują w roku szkolnym 2020/2021 innowację pod tytułem „Jedną kartką poznaj świat”. Korzystając z zasobów adresowych portalu postcrossing.com , uczniowie wysyłają do ludzi na całym świecie pocztówki napisane w języku angielskim oraz otrzymują również pocztówki z różnych stron świata. Poza aspektem rozwijającym umiejętności językowe, uczniowie poznają różne kultury, historię, religię, uczą się twórczą, ich ciekawość świata rośnie. W bieżącym roku otrzymaliśmy już pocztówki z Niemiec, Rosji, Czech, Holandii czy Austrii, my wysłaliśmy pocztówki do Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych czy Holandii. Nie możemy doczekać jak dostaniemy kolejną pocztówkę :)!

HALLOWEEN

The American holiday of Halloween is now celebrated across the globe, yet few people actually know how it all got started. For many Americans, 31 October is the most important day in the calendar. On that day you are free to dress, act and eat as you please. This modern interpretation of Halloween, though, is nothing like the Halloween of centuries ago.

The activities we associate with Halloween likely come from pagan traditions in Celtic lands, like Wales, Ireland and Scotland. These cultures saw Halloween as the start of winter. Since the world was entering a darker period, spirits and fairies were more active at this time. The souls of dead ancestors were believed to return to their former homes too. To appease these spirits, foofdofferings were left outside.

Today we mostly celebrate Halloween at parties and trick-or-treating. Children and adults have fun to dress up and celebrate.

October is all about Halloween, December is dominated by Christmas. But every November in the USA, Thanksgiving takes the centre stage. What is the feast day all about?

When the most Americans think of Thanksgiving, they think of food. A whole roasted turkey is the centerpiece of a typical Thanksgiving dining room table. The most common sides dishes include mashed potatoes with gravy, cranberry sauce, corn, squash, sweet potatoes and pumpkin pie for dessert. Many major cities host parades on Thanksgiving as well. The most famous is hands down the Macy’s Thanksgiving Day Parade in New York. Every year since 1924, themed floats, high school marching bands and massive balloons of cartoon character have traversed through the streets. Thanksgiving, however, isn’t all fun and games. The meaning of Thanksgiving isn’t lost for most families. As Americans gather at the dinner table ,it isn’t uncommon to go around the room and tell each person what they’re thankful for that year. More religious families will also attend a religious service. Moreover, Thanksgiving is a time to give to those who are less fortunate, so many Americans are active in charity efforts.

In the UK families often celebrate Christmas together, so they can watch each other open their presents!

Most families have a Christmas Tree (or maybe even two!) in their house for Christmas. The decorating of the tree is usually a family occasion, with everyone helping. Christmas Trees were first popularised the UK by Prince Albert, the husband of Queen Victoria. Prince Albert was German, and thought that it would be good to use one of his ways of celebrating Christmas in England.

Holly, Ivy and Mistletoe are also sometimes used to decorate homes or other buildings. Children believe that Father Christmas or Santa Claus leaves presents in stockings or pillow-cases. These are normally hung up by the fire or by the children’s beds on Christmas Eve. Children sometimes leave out mince pies and brandy for Father Christmas to eat and drink when he visits them. In the UK, the main Christmas Meal is usually eaten at lunchtime or early afternoon on Christmas Day. It’s normally roast turkey, roast vegetables and 'all the trimmings' which means vegetables like carrots & peas, stuffing and sometimes bacon and sausages. It’s often served with cranberry sauce and bread sauce. Traditionally, and before turkey was available, roast beef or goose was the main Christmas meal. One vegetable that is often at Christmas in the UK are brussel sprouts. Very popular is Christmas Pudding for dessert.

Saint Patrick’s Day

Saint Patrick is by far the best known patron saint of Ireland and his special day – 17 March – is also celebrated far beyond the Emerald Isle. Due to mass emigration from Ireland to Britain, North America, Australia and other places in the nineteenth century, huge Irish expat communities have sprung up worldwide. Consequently, Saint Patrick’s Day has become a truly international festival.

On Saint Patrick’s Day it is customary for people to dress in the national colour of Ireland, green. In all international sports competitions, this is the predominant colour worn by Ireland’s national teams. One of Ireland’s emblems – perhaps the best known – is the shamrock, a bright green three leaved clover. This emblem is anoher symbol of Sain Patrick’s Day. What’s more an integral feature of this Day is parties with Irish food and drinks, which are often dyed with green food colouring. What can we eat during this day? It’s not surprising that potatoes and meat is the most common dish, some Irish specialities like Irish stew – a kind of lamb or mutton soup with root vegetables – as well as potato soup, corned beef and cabbage, beef and Guiness pie and Irish potato champ, are also popular. For dessert, many people have a nice Irish cream chocolate mousse cake, washed dwon with Irish coffee.