REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ

ETAPY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ 2018-2019
O PROFILU PŁYWACKIM I GIMNASTYCZNO-TANECZNYM

 1. W dniach od 5 do 19 marca należy wypełnić zgłoszenie dziecka do klasy sportowej, w systemie elektronicznym, wydrukować i  złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 20.

Rodzicu, jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko było przyjęte do klasy sportowej
w pierwszym terminie rekrutacji, to powinieneś dokonać zgłoszenia w systemie elektronicznym do dnia 8 marca 2018 roku przed testami sprawnościowymi. Jeśli zgłosisz dziecko po testach sprawnościowych, to weźmie ono udział w rekrutacji uzupełniającej w kwietniu. Zatem zostanie przyjęte do klasy sportowej dopiero
w maju.

Sprawdziany kandydatów do klasy pierwszej sportowej o profilu pływackim
i gimnastycznym odbędą się w następujących terminach:

 • Dnia 9 marca 2017 roku, o godzinie 17.00, w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu zostanie przeprowadzony test sprawności na lądzie dla dzieci z klasy sportowej o profilu pływackim i gimnastycznym. Badane będą cechy motoryczne: gibkość, skoczność, koordynacja wzrokowo ruchowa, poczucie rytmu. Podczas testu na lądzie obowiązuje strój sportowy. Testy przeprowadzą trenerzy – Joanna Kunkel, Tomasz Grajewski, Maciej Kowalczyk.
 • Dnia 10 marca 2018 roku, o godzinie 12.30 na basenie „Wodny Raj” odbędą się testy – kwalifikacji do klasy sportowej o profilu pływackim przy Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Kwalifikacje przeprowadzi trener – Tomasz Grajewski. Test rozpocznie się od omówienia i pokazu ćwiczeń. Każde ćwiczenie podlegać będzie punktowej ocenie. Suma punktów będzie miała znaczenie przy ustalaniu kolejności przyjęć do klasy pływackiej. Dzieci zademonstrują: umiejętność zanurzenia głowy z wydechem powietrza do wody, samodzielnego leżenia na plecach, leżenia na piersiach, skoku do wody z brzegu basenu, przepłynięcia małego basenu dowolnym sposobem. Punktowane będzie także zrozumienie poleceń wydawanych przez trenera. Podczas testu w wodzie obowiązuje strój pływacki, kąpielowy.

Ważna informacja: badana jest gotowość dziecka do podjęcia nauki pływania.

 1. Sprawdziany kandydatów do klasy pierwszej sportowej o profilu pływackim
  i gimnastycznym w rekrutacji uzupełniającej odbędą się w następujących terminach:
 • 27 kwietnia 2018roku, o godzinie 17.00 – test na lądzie w SP1
 • 28 kwietnia 2018 roku, o godzinie 30 – test w wodzie na Pływalni Wodny Raj w Swarzędzu
 1. Dnia 1 marca 2018 roku w godzinach 17.00 – 19.00 odbędą się drzwi otwarte
  dla przyszłych uczniów klas pierwszych, podczas których przekazane
  zostaną szczegółowe informacje o organizacji klasy sportowej.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI.

            Szczegółowe terminy rekrutacji do klasy pierwszej znajdują się
w załączniku poniżej. 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI DO KLASY I i HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ