Matematyka klasy 8

Uwaga! Od maja wszystkie materiały są przesyłane przez platformę Teams.

Plan powtórek klasy VIII a, b, c

Powtórki na stronie CKE

Najnowsze materiały:

Materiał do lekcji 21.04-24.04.

TEMAT: FIGURY PŁASKIE CZ.2

Przypomnij sobie wiadomości z podręcznika str.248 i 249:

 1. Własności kątów wierzchołkowych, przyległych, odpowiadających i naprzemianległych.

2. Pamiętasz co to jest dwusieczna kąta?

3. Przypomnij sobie jakie figury nazywamy przystającymi oraz jakie znamy cechy przystawania trójkątów.

4. Pamiętaj, że wielokąty foremne mają wszystkie boki takiej samej długości oraz wszystkie kąty wewnętrzne takiej samej miary.

5. Przypomnij sobie jeszcze pojęcia dotyczące koła i okręgu.

6. Wykonaj zadania z podręcznika:

 • 1,2,3,4,5,6,7 str. 249

Materiały do lekcji 20.04. 

Temat: Przypomnienie wiadomości na temat układu współrzędnych. 

Zapisz temat i notatkę. 

 • Przeczytaj wiadomości ze str. 245 w podręczniku na temat układu współrzędnych, przerysuj go do zeszytu. 
 • Zobacz film: 
 • Wykonaj zadania: 

Zad. 7 str. 246 

Zad. 8 str. 246 

Zdjęcie notatki i wykonanych zadań przyślij na grupę.  

Powodzenia ?  

Materiał do zajęć w terminie: 15.04 – 17.04.

Temat: Figury płaskie – część 1.

 1. Przypomnij sobie wiadomości dotyczące obliczania pól trójkątów oraz czworokątów (podręcznik strona 244).

2. Przypomnij sobie twierdzenie Pitagorasa.

3. Przypomnij sobie zależności w wybranych trójkątach (podręcznik strona 244)

4. Pamiętajcie o jednostkach pola 😉

5. Wykonajcie zadania z podręcznika:

 • zad.1,2,3 str. 245
 • zad. 6,9 str. 246
 • zad. 11, 14, 18 str. 247

Materiał do zajęć w okresie 6.04 – 8.04

Temat: Rozwiązywanie równań i proporcjonalność – powtórzenie wiadomości

 1. Przypomnij sobie wiadomości dotyczące rozwiązywania równań:
 2. Podręcznik strona 241
 3. Obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00384-rozwiazywanie-rownan-rozwiazanie-w-dwoch-krokach?playlist=281

 • Obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00385-rozwiazywanie-rownan-rownania-z-nawiasami?playlist=281

 • Przypomnienie wiadomości na temat proporcjonalności liczb:
 • Obejrzyj film
 • Wykonaj zadania powtórzeniowe z podręcznika:
 • Zadania 1, 2, 3, strona 241
 • Zadania 5, 6, 7, 8 strona 242
 • Zadanie 10 A strona 142

Uwaga do zadania 6.

Zwróćmy uwagę na to, że tych równań nie trzeba rozwiązywać. Wystarczy podstawić liczbę w miejsce niewiadomej i sprawdzić, czy lewa strona równania jest równa stronie prawej.

Uwaga do zadania 7.

To zadanie przypomina pojęcia równania tożsamościowego i równania sprzecznego.

Uwaga do zadania 8.

Zadanie sprawdza umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych o wieku. Zwróćmy uwagę na zależności i pułapki występujące w takich zadaniach. Pamiętaj, że różnica wieku między dwiema osobami nigdy się nie zmienia, zmienia się natomiast stosunek ich wieku.

Rozwiązania z tematem zajęć zapisz w zeszycie, zdjęcia prześlij na platformę Teams.

Powodzenie ?

Temat I: Procenty 16.03.2020

 1. Przypomnij sobie wiadomości dotyczące obliczeń procentowych:
 2. Podręcznik strona 230 i 231
 3. Obejrzyj film:

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/obliczenia-procentowe/plmat064-procenty-zastosowania

 • Obejrzyj film:

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/obliczenia-procentowe/plmat063-procenty

 • Wykonaj zadania powtórzeniowe z podręcznika:
 • Zadania 1,2,4,6,7,8 strona 231
 • Zadania 11, 12, 13 strona 232
 • Zadanie 17 strona 233
 • Sprawdź się ile potrafisz wykonaj quiz na swoim koncie quizizz.com, który będzie umieszczony przez nauczyciela

Temat II: Potęgi 19.03.2020

 1. Poniżej proszę przypomnieć sobie działania na potęgach:
 2. Podręcznik strona 234
 3. https://szaloneliczby.pl/dzialania-na-potegach/

Nie myl dodawania i odejmowania potęg z mnożeniem i dzieleniem!

157+157=2⋅157

157⋅157=157+7=1514

 • Wykonaj zadania powtórzeniowe z podręcznika:
 • podręcznik zadanie: 1, 2, 3, 4 strona 234
 • podręcznik zadanie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17 strona 235
 • Sprawdź się ile potrafisz, wykonaj quiz na swoim koncie quizizz.com który będzie umieszczony przez nauczyciela

Temat III : Pierwiastkowanie

Podczas oglądania filmów weź kartkę, ćwicz razem z osobą prezentującą film 😉

 1. Oglądając pierwszy film poniżej możesz przypomnieć sobie podstawowe informacje o pierwiastkach.

2. Oglądając drugi film możesz przejrzeć przykłady, jak rozwiązywać zadania z pierwiastkami.

3. Trzeci film pokazuje własności pierwiastkowania (mnożenie i dzielenie pierwiastków).

4. Film czwarty prezentuje „włączanie czynnika pod znak pierwiastka”…..

…… a film piąty „wyłączanie czynnika pod znak pierwiastka”.

I jeszcze usuwanie niewymierności 🙂

Po przećwiczeniu i obejrzeniu filmów sprawdź się w quizach:

Przećwicz zadania powtórkowe do egzaminu z podręcznika:
zad. 2, 3, 4 str. 236
zad. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14a)c) str.237

Już niedługo quiz na quizizz.com 🙂

Temat IV: Wyrażenia algebraiczne.

1. Przypomnij sobie jak porządkujemy jednomiany:

Jednomian uporządkowany to taki, który spełnia następujące warunki:

• jeśli w jednomianie jest liczba, to znajduje się ona na początku,

• zmienne są zapisane w kolejności alfabetycznej,

• jeśli zmienna pojawia się kilkakrotnie, to jest zapisana w postaci potęgi. Jeśli chociaż jeden z tych warunków nie jest spełniony, to jednomian nie jest uporządkowany.

2. Przypomnij sobie definicję jednomianów podobnych oglądając film poniżej –>

Sprawdź swoją wiedzę z zapisywania wyrażeń algebraicznych –>

Sprawdź się też w porządkowaniu jednomianów –>

http://matzoo.pl/klasa7/porzadkowanie-jednomianow_56_363

3. A TERAZ REDUKCJA…

Obejrzyj proszę poniżej film, przypomnij sobie jeszcze raz definicję wyrazów podobnych oraz jak przeprowadzamy redukcję wyrazów podobnych.

Sprawdź się czy zrozumiałeś na czym polega redukcja wyrazów podobnych –>

4. Obejrzyj film i przeanalizuj w jaki sposób dodajemy i odejmujemy sumy algebraiczne. Zwróć uwagę jak zachowują się znaki gdy opuszczamy nawiasy.

5. Przypomnij sobie teraz w jaki sposób wymnażamy jednomian przez sumę algebraiczną

6. A teraz przypomnijmy sobie jak należy pomnożyć sumy algebraiczne:

Sprawdź się ile zapamiętałeś 😉

POĆWICZ NA ZADANIACH Z PODRĘCZNIKA:

–> zad. 1, 2, 3, 4 str. 238

–> zad. 5, 6 str. 239

–> zad. 9, 10, 16 str. 240