Matematyka 6 b, c, d

Temat 1 klasy 6 b,c,d (16-17 marca)

Przypomnienie wiadomości o trójkątach

a) obejrzyj poniższe filmy:

b) wykonaj ćwiczenia na portalu szalone liczby:

c) poćwicz konstruowanie trójkątów i wykreślanie w nich wysokości

d) uzupełnij niezrobione zadania 1-8 ze stron 79 – 81 w zeszycie ćwiczeń

e) w zeszycie do geometrii wykonaj zadania I – III z Czy już umiem? ze str. 30 w podręczniku

f) sprawdź ile potrafisz – wykonaj quiz na swoim koncie quizizz.com, który będzie umieszczony przez nauczyciela

Temat 2 klasy 6 b,c,d (18-20 marca)

Przypomnienie wiadomości o kątach

a) przypomnij sobie wiadomości o kątach z podręcznika str. 13-15

b) obejrzyj filmy dotyczące kątów. Linki do filmów znajdziesz w zadaniach dla klasy 6 a poniżej poleceń dla waszych klas: film 1: BUDOWA KĄTA, RODZAJE KĄTÓW, film 2 KĄTY PRZYLEGŁE, film 3 KĄTY WIERZCHOŁKOWE, NAPRZEMIANLEGŁE I ODPOWIADAJĄCE

c) wykonaj ćwiczenia na portalu szalone liczby:

d) w zeszycie do geometrii wykonaj zadania I – III z Czy już umiem? ze str. 20 w podręczniku

e) sprawdź ile potrafisz – wykonaj quiz na swoim koncie quizizz.com, który przypisze Twojej klasie nauczyciel. Na tym samym koncie ćwicz codziennie tabliczkę mnożenia

Temat 3 klasy 6 b,c,d (23 -24 marca)

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o kole i okręgu

a) obejrzyj poniższe filmy dot. koła i okręgu:


b) W zeszycie do geometrii wykonaj ćwiczenia:

str. 9 zad. 3 str. 10 zad. 8,9,10,11,12,13 i 14 Zad. I – III z Czy już umiem? ze str. 11

c) w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania: str. 73 zad. 6,7  str. 74 zad. 8 i 9

d) sprawdź ile potrafisz – wykonaj quiz „Koło i okrąg” na swoim koncie quizizz.com, który przypisze Twojej klasie nauczyciel.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

KL. 6 B,C,D

a) ćwiczcie proszę tabliczkę mnożenia i dzielenia na portalu szalone liczby:

Kto dobrze radzi sobie z mnożeniem do 100 może popróbować sił w mnożeniu i dzieleniu do 1000

b) sprawdzaj ile potrafisz rozwiązując quizy z tabliczki mnożenia i dzielenia, które na twoim koncie quizizz.com umieści dla twojej klasy nauczyciel