ROK SZKOLNY 2018/2019

ROK SZKOLNY 2018/2019

Witajcie w nowym roku szkolnym.

W tym roku również przystąpiliśmy do Programu Trzymaj Formę!

Realizacja Programu odbywa się w kl. V a, V b , V c, V d oraz w kl.VIII a, VIII b pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego.

Koordynatorem Programu jest p. Joanna Kunkel

Program „Trzymaj Formę” to inicjatywa promująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20190225_150122.jpg
Klasowy Turniej Piłki Nożnej oraz Piłki Koszykowej
Dziewcząt i Chłopców.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20190225_150513.jpg

Dzisiaj, dnia 25.02.2019 roku na lekcji wychowania fizycznego odbyły się dwa turnieje: piłki nożnej oraz koszykówki. Cała nasza grupa dziewczyn podzieliła się na dwie drużyny- czerwonych i białych. W drużynie czerwonych znalazły się: Oliwia Gałdyńska,Weronika Konieczek, Patrycja Konieczek, Wiktoria Szumska oraz Julia Lipiecka, natomiast w grupie białych- Marta Czujewicz, Jessica Warguła, Oliwia Kaczmarek oraz Klaudia Tetzlaff. Pierwsza gra- w koszykówkę- zakończyła się remisem obu drużyn. Następnie zagraliśmy w piłkę nożną. Tutaj drużyny pozostały takie same, lecz na bramkach stanęli chłopacy: u czerwonych Wojtek Koszuta, a u białych Dawid Pikiński z 8a. W tej grze bardziej poszczęściło się czerwonym i wygrali oni 2:0.
Turnieje odbyły się w zakresie Projektu Edukacyjnwgo „Trzymaj Formę”, którego głównym zadaniem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Monika Bukowska klasa VIII b

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20190225_150943.jpg

Joanna Kunkel

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20190310_135209.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 51328989_314910315819364_10144270371520512_n.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20190310_135240.jpg

BOISKO PEŁNE RUCHU

Za oknem robi się coraz fajniejsza pogoda, która zachęca naszych uczniów do podejmowania aktywności fizycznej również w czasie przerw śródlekcyjnych. Uczniowie w czasie przerw wypożyczają skakanki oraz line do skakania i wspólnie się dobrze bawią. Korzystają również z plansz narysowanych w formie gier i zabaw, które namalowane są na boisku szkolnym.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20190313_152031.jpg

Joanna Kunkel

Podsumowanie  PROGRAMU „Trzymaj FORMĘ” rok szkolny 2018 -2019

W roku szkolnym 2018/2019 klasy V a, b, c, d  oraz klasy VIII a, b   Szkoły Podstawowej    nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu wzięły udział po raz kolejny w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” współorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, opierając się na odpowiedzialności indywidualnej i wolnym wyborze jednostki.

Program „Trzymaj Formę!” pomagał rozwijać zainteresowania uczniów i kształtować ich prozdrowotne nawyki.

Program cieszył się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Realizowany był w ramach godzin lekcyjnych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i w czasie imprez szkolnych np. Festyn Rodzinny, Rozgrywki Sportowe NajKlasa, Konkurs „Tańczące Jedynki”. Podczas realizacji programu „Trzymaj Formę” uczniowie pogłębiali wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej uczestnicząc w wykładach, pogadankach organizowanych na lekcji. W ramach Programu – Trzymaj Formę chłopcy z klasy VIII a i VIII b,  podzieleni na grupy przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące zbilansowanej diety, zapotrzebowania składników odżywczych – białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin i minerałów oraz wody jako podstawowego składnika naszego organizmu i co za tym idzie dbanie o prawidłowe nawodnienie organizmu. Natomiast dziewczęta z klasy VIII a oraz klasy VIII b przygotowały prezentację multimedialną na temat używek- papierosy, alkohol, narkotyki, kawa oraz napoje energetyczne oraz plakaty na gazetkę szkolną na temat chorób cywilizacyjnych takich jak. np. anoreksja, bulimia.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w  projektach edukacyjnych  o tematyce związanej  aktywnością fizyczną np. „Boisko Pełne Ruchu”, uczestniczyli w szkolnych  imprezach sportowych, w Rajdach Rowerowych, dokonywali oceny własnej aktywności fizycznej i stylu życia.

Podczas lekcji wychowania fizycznego uczniowie korzystali  z nowoczesnych technologii TIK. W klasach V uczennice samodzielnie przy pomocy aplikacji na telefonach przeliczały stosunek masy do wzrostu ciała czyli BMI natomiast w klasach VIII uczniowie przeprowadzali rozgrzewki z wykorzystaniem aplikacji Get Set oraz Just Dance w telefonach komórkowych.

Wnioski: Wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach programu ,,Trzymaj Formę” cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie realizujący program mieli okazję wykazać się swoimi pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi i sportowymi. Przy okazji dobrej zabawy i mile spędzonego czasu zdobyli odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące zdrowego odżywiania i higienicznego trybu życia. Aktywnie spędzali swój czas wolny uczestnicząc w różnorodnych zawodach i imprezach, wycieczkach sportowych oraz rajdach rowerowych. Program jest bardzo potrzebny dla współczesnej młodzieży, która bardzo często wyrabia w sobie złe nawyki żywieniowe i rzadko zdaje sobie sprawę z potrzeby aktywności fizycznej. W następnym roku szkolnym zamierzamy kontynuować program ,,Trzymaj Formę”, gdyż jego realizacja przyczyniła się do: kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, wzrostu aktywności fizycznej oraz integracji społeczności szkolnej.

Joanna Kunkel