Matematyka klasy 7

klasa VII B

Uwaga! Od maja wszystkie materiały są przesyłane przez platformę Teams.

24.04. Temat 8: Rozwiązujemy równania.

  1. Przypomnijcie sobie jak rozwiązujemy równania oglądając poniższy film:

2. Spróbuj rozwiązać zadania z podręcznika:

  • zad.1 poziom A: a), b), c) str.232
  • zad.2 poziom B: a), b), c) str.232

Sprawdzimy rozwiązania pod koniec lekcji na platformie Teams 🙂

Temat 7: Co to jest równanie?

  1. Równania poznaliśmy już w klasie 6. Przez najbliższe dwie lekcje przypomnimy sobie co to jest równanie. Obejrzyjcie film poniżej:

2. Ile rozwiązań może mieć równanie?

3. Przypomnij sobie jak sprawdzić, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania

4. Wykonaj zadania z podręcznika: zad.2 a) d) f) g) str.223 oraz zad.8 str.224

Temat 6: Powtórzenie wiadomości – wyrażenia algebraiczne.

Proszę wykonać Zestaw Powtórzeniowy I – podręcznik str. 214- 215.

Temat 5: Wyrażenia algebraiczne i procenty.

  1. Obejrzyj filmik poniżej, przypomnij sobie wiadomości o procentach.

2. Przeanalizuj przykład 1 z podręcznika str. 210.

3. Rozwiąż z podręcznika ćwiczenie 1 str. 210. oraz zad. 1, 2 i 3 str. 212.

Temat 1: PORZĄDKOWANIE JEDNOMIANÓW

  1. Przypominamy wiadomości – jak porządkujemy jednomiany?

Jednomian uporządkowany to taki, który spełnia następujące warunki:

• jeśli w jednomianie jest liczba, to znajduje się ona na początku,

• zmienne są zapisane w kolejności alfabetycznej,

• jeśli zmienna pojawia się kilkakrotnie, to jest zapisana w postaci potęgi. Jeśli chociaż jeden z tych warunków nie jest spełniony, to jednomian nie jest uporządkowany.

WYKONAJ Z Z PODRĘCZNIKA ZADANIA „CZY JUŻ UMIEM?” str. 192

Wykonaj quiz na quizizz.com który w najbliższym czasie umieści dla Twojej klasy nauczyciel 🙂

Temat 2: Jednomiany podobne, zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

Przypomnij sobie definicję jednomianów podobnych oglądając film poniżej –>

Sprawdź swoją wiedzę z zapisywania wyrażeń algebraicznych

Poćwicz jeszcze porządkowanie jednomianów:

http://matzoo.pl/klasa7/porzadkowanie-jednomianow_56_363

Temat 3: Redukcja wyrazów podobnych.

  1. Obejrzyj proszę poniżej film, przypomnij sobie jeszcze raz definicję wyrazów podobnych oraz jak przeprowadzamy redukcję wyrazów podobnych.

Sprawdź się czy zrozumiałeś na czym polega redukcja wyrazów podobnych:

Wykonaj w zeszycie zadanie 1 str. 198 poziom D

Temat 4: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

  1. Obejrzyj film i przeanalizuj w jaki sposób dodajemy i odejmujemy sumy algebraiczne. Zwróć uwagę jak zachowują się znaki gdy opuszczamy nawiasy.

2. Poćwicz wykonując zadania na matzoo.pl –>

http://matzoo.pl/klasa7/dodawanie-i-odejmowanie-sum-algebraicznych_56_364

3. Wykonaj zadanie z podręcznika: zad.1 poziom E strona 198.

Temat 5: Mnożenie jednomianu przez sumy algebraiczne.

  1. Przećwicz podczas oglądania filmu poniżej w jaki sposób należy wymnożyć jednomian przez sumę algebraiczną:

Przećwicz mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną wykonuj zadanie z podręcznika:

zad. 1 poziom A i poziom B str. 205