IV Bieg Motyli

I znów mogliśmy się spotkać podczas biegu. Byliśmy, kwestowaliśmy i biegaliśmy.