BOOST

Podejście BOOST

Zalecenia

Dobre praktyki Jedynki

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z OK-EJEM/SERCEM- PRZYJAZNE UCZNIOM Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI NA PLATFORMIE BOOST.

Autorski projekt edukacyjny „Lekcje wychowania fizycznego z OK – ejem/ sercem przyjazne uczniom” to cykl zajęć oparty o elementy oceniania  kształtującego takie jak: podanie celu lekcji językiem ucznia, określenie nacobezu (na co nauczyciel podczas lekcji będzie zwracał uwagę – kryteria sukcesu), praca w parach, praca w grupach (uczniowie będą uczyć się od siebie), informacja zwrotna od i do ucznia, ocena koleżeńska i ocena z komentarzem, ewaluacja lekcji metodami miękkimi. Innowacja ta będzie zawierać treści związane z dobrostanem psychicznym i fizycznym uczniów w celu zniesienia po pandemicznych skutków.

Innowacja będzie realizowana na lekcji wychowania fizycznego w kl. IV a, c/ dziewczęta oraz w kl. IV b gr. gimnastyczno – taneczna.

CELE INNOWACJI:

I. Cel główny:

 • Przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego wg zasad oceniania kształtującego.
 • Zniesienie po pandemicznych skutków  psychicznych i fizycznych uczniów.

II. Cele szczegółowe:

 • Wdrożenie elementów ocenia kształtującego podczas lekcji wychowania fizycznego  w celu budowania pozytywnego klimatu lekcji, budowania dobrej atmosfery, dostrzeganie dziecka, wspieranie dzieci, tworzenie bezpiecznego środowiska uczenia się.
 • Kształtowanie kompetencji społecznych – współpraca w zespole, komunikacja interpersonalna, umiejętność odnoszenia sukcesów i porażek, umiejętność podejmowania decyzji.
 • Podjęcie treści wykraczających poza podstawę programową w klasie IV, dotyczących dobrostanu psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie integracyjnego charakteru zabaw i gier uczniów w różnym wieku.
 • Poznanie przez uczniów różnych form aktywności fizycznej z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu: stepy, pompony, wstążki gimnastyczne, opaski monitorujące aktywność fizyczną, kijki nordic walking w celu uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego.

III. Metody i formy

 • Metody:
 • podająca;
 • poszukująca;
 • syntetyczna;
 • analityczna;
 • mieszana;
 • kształcenia multimedialnego;
 • ruchowej ekspresji twórczej.
 • Formy:
 • praca w grupach;
 • praca w parach,;
 • praca indywidualna;
 • praca jednym frontem;
 • obwód stacyjny

IV. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji, efekty)

Uczniowie:

 • Poprawa dobrostanu psychicznego i fizycznego uczniów, budowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów.
 • Integracja zespołów klasowych z II etapu edukacyjnego.
 • Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka z uwzględnieniem zainteresowań uczniów.

Nauczyciele:

 • Poprawa dobrostanu psychicznego i fizycznego nauczycieli, budowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u nauczycieli.
 • Dzielenie się wiedzą i współtworzenie elastycznego podejścia do pracy z uczniami z wykorzystanie narzędzi z platformy  BOOST oraz samodzielnie opracowanych.
 • Uatrakcyjnianie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu np. stepy, pompony, wstążki gimnastyczne, opaski monitorujące aktywność fizyczną, kijki nordic walking w celu uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego.
 • Nauczyciele są coachem, krytycznym przyjacielem w pokonywaniu słabości.
 • Sfilmowanie fragmentów lekcji w celu dokumentowania pracy nauczycieli i promowania dobrej praktyki na lekcji wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

Projekt prowadzony jest przez nauczycielki wychowania fizycznego Panią Joannę Kunkel oraz Panią Magdalenę Bajer.

ZAPRASZAMY WAS DO OGLĄDANIA RELACJI Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z NASZYM UDZIAŁEM.

JUŻ NA SAMYM POCZĄTKU WRZEŚNIA WYSTARTOWALIŚMY Z NASZĄ INNOWACJĄ.

POZNAJEMY ZASADY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

Na pierwszych wspólnych lekcjach wychowania fizycznego poznaliśmy zasady oceniania kształtującego.

Następnie poznaliśmy rożne formy rozgrzewki tanecznej do ulubionych utworów muzycznych np. „Zabawa lustro”, „Taneczna piłka” i inne.

POZNAJEMY RÓŻNE FORMY ROZGRZEWKI Z WYKORZYSTANIE STEPÓW .

Na początku lekcji poznaliśmy zabawę integracyjną „Zapamiętaj moje imię”.

STEP AEROBIK

Step Aerobik – to forma zajęć fitness, do których wykorzystuje się specjalną, ok- 20 – centymetrową platformę zwaną stepem. Ćwiczenia ze stepem odbywają się w rytm skocznej muzyki, polegają na dynamicznym wchodzeniu i schodzeniu ze stopnia na różne sposoby Jest to kombinacja ćwiczeń połączona z aerobikiem. Step doskonale wpływa na poprawę sylwetki, wzmacnia mm. ud, mm. pośladków i mm. łydki.

POZNAJEMY ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE ZE WSTAŻKĄ GIMNASTYCZNĄ.

Podczas lekcji wychowania fizycznego wykorzystujemy również różne pomoce dydaktyczne takie jak np. wstążki gimnastyczne, z którymi lubimy bardzo ćwiczyć.

Wstążka gimnastyczna – jest jednym z obowiązkowych przyrządów z jakim występują zawodniczki w gimnastyce artystycznej. Wstążka wykorzystywana jest zarówno w układach indywidualnych, jak i zespołowych. Przybór ten wykonany jest z satyny lub innego podobnego materiału, jej kolor nie ma znaczenia – zwykle jest dopasowany do stroju zawodniczki. Do ćwiczeń ze wstążką zaliczamy min. podrzuty, koła, wężyki i inne.

POZNAJEMY NOWOCZESNE FORMY AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ PRZY MUZYCE AEROBIK DANCE, ZUMBA KIDS , Cheerleading – taniec z pomponami.

NA ZAKOŃCZENIE LEKCJI KAŻDY Z NAS LOSOWAŁ KARTECZKĘ Z MIŁYM SŁOWEM NA PODSUMOWANIE NASZEJ PRACY PODCZAS DZISIEJSZEJ LEKCJI;)

POZNAJEMY ZABAWY INTEGRACYJNE Z RÓŻNYMI PRZYBORAMI

np. „ZNAJDŹ SWÓJ KOLOR”, WYPRAWA NA GRZYBY”.

ZABAWA „ZNAJDŹ SWÓJ KOLOR”

ZABAWA „WYPRAWA NA GRZYBY”

Magdalena Bajer

Joanna Kunkel

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI BOOST NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
(TWORZENIE WŁASNYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH NP.KARTY PRACY, PLAKATY, KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE I WIELE INNYCH)

„ZAPAMIĘTAJ MOJE IMIĘ”

„GAZETKA SZKOLNA”

KARTA PRACY „TYDZIEŃ DOBRYCH MYŚLI – JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM”

KOŁO FORTUNY „POZNAJMY SIĘ WZAJEMNIE”

 Poznajmy się wzajemnie

KARTY „MOJEJ SUPER MOCY

„SŁOIK DOBRYCH SŁOW”

BALON

PLAKAT „MOJE MOCNE STRONY”

POZYTYWY NA KARTECZKACH SAMOPRZYLEPNYCH np. miłe zwroty

PYTANIE NA DZIEŃ DOBRY

Joanna Kunkel

Magdalena Bajer