Zagadki i gry matematyczne

Riddles and mathematical games

Głównym celem projektu było: 
- zwiększenie motywacji i zainteresowania uczniów matematyką,
- logiczne myślenie, pozwalające znaleźć rozwiązanie,
- rozwijanie umiejętności matematycznych, komputerowych, fizycznych oraz technicznych, 
- rozwijanie kompetencji językowych,
-rozwijanie umiejętności społecznych
 i obywatelskich,
- promowanie pracy w grupie,
- doskonalenie umiejętności cyfrowych.

Projekt trwał od kwietnia do czerwca 2019 roku. 
Wzięli w nim udział uczniowie klas I-III biorący udział w zajęciach terapii pedagogicznej.

Podczas zajęć uczniowie przeżyli matematyczną przygodę, grali w gry matematyczne planszowe, komputerowe i nie tylko. Kodowali na dywanie oraz matach do kodowania. Rozwiązywali rozmaite zadania matematyczne, także  z treścią. Powstały plakaty zachęcające do polubienia i poznania matematyki. 
W projekcie wzięło udział 96 uczestników - szkół z Europy i nie tylko. 

Hanna Stasińska-Filary