Historia Tańczących Jedynek

Zespoł „Tańczące Jedynki”

img1455738075945
_dsc7192

Zespół Tańczące Jedynki powstał w roku szkolnym 2012/2013. Opiekunem zespołu jest Pani Joanna Kunkel – nauczyciel wychowania fizycznego

Grupa dziewcząt „Tańczące Jedynki” występuje podczas różnych uroczystości szkolnych. Najważniejsze z nich to: Taneczne Show z okazji DEN, Taneczna Kartka Świąteczna z okazji Wieczoru Wigilijnego oraz Wieczoru Kolęd, pokaz taneczny podczas  Charytatywnego Balu Jedynki, Święta Patrona Szkoły, Drzwi Otwartych Szkoły. Ponadto grupa prezentowała swoje umiejętności na zawodach sportowych, w konkursie szkolnym „You Can Dance” oraz podczas Dni Profilaktyki. Bierze również udział w zawodach w aerobiku grupowym zajmując wysokie miejsca. W roku szkolnym 2013/2014 na szczeblu gminnym grupa zajęła II miejsce, powiatowym III miejsce, rejonowym III miejsce oraz w Mistrzostwach Wielkopolski XVI miejsce. W roku szkolnym 2014/ 2015 na szczeblu gminnym grupa zajęła I miejsce, powiatowym III miejsce, rejonowym V miejsce oraz w Mistrzostwach Wielkopolski XI miejsce. W roku szkolnym 2015/2016  na szczeblu gminnym grupa zajęła I miejsce, powiatowym II miejsce, rejonowym IV miejsce oraz  w Mistrzostwach Wielkopolski XIV miejsce. W roku szkolnym 2016/2017 na szczeblu gminnym grupa zajęła I miejsce,powiatowym II miejsce, rejonowym II miejsce oraz na Mistrzostwach Wielkopolski XIV miejsce, a podczas  XVII Wielkopolskiego Turnieju w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych,który odbył się w Pleszewie”Tańczące Jedynki” zostały wyróżnione wśród najlepszych”6″ zespołów Wielkopolski w Aerobiku Grupowym. W roku szkolnym 2017/2018 zespół zajął III miejsce podczas półfinału Igrzysk Wielkopolski w Aerobiku Grupowym oraz VIII miejsce w Finale I Ligi w ramach XIX Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Aerobiku Grupowym. W roku szkolnym 2018/2019 zespół zajął XIII miejsce w Finale I Ligi w ramach XX Wielkopolskich Igrzysk Dzieci . Dziewczęta zachęcają tańcem społeczność szkolną do aktywności ruchowej na tzw. „Tanecznych Przerwach”.

W zajęciach koła taneczno – aerobikowego uczestniczą zarówno dziewczęta jak chłopcy I oraz II etapu edukacyjnego.

W ramach tych zajęć uczniowie poszerzają swoją wiedzę na tematy prozdrowotne, a także poznają podstawy tańca nowoczesnego np. hip – hop, street – dance, zumba kids, rock &roll, tańca współczesnego – modern jazz, podstawy Cheerleadingu, podstawy aerobiku (technika + nazewnictwo podstawowych kroków), step aerobiki, gimnastyki oraz wybrane elementy gimnastyki artystycznej.

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności ruchowe (koordynację wzrokowo – ruchową, poczucie rytmu, prawidłowe rozliczenie kroków ) z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu sportowego: piłki gim – ball, stepy,  wstążki gimnastyczne, pompony, piłki gimnastyczne.

Podczas zajęć uczniowie pracują w grupach, tworzą układy taneczne do muzyki wybranej przez siebie, nauczyciela oraz poznają nowe gry i zabawy taneczne z różnych części świata.

Grupa „Tańczące Jedynki” poprzez liczny udział w pokazach taneczno – artystycznych zyskała pewność siebie oraz poczucie własnej wartości a także rozwinęła się pod względem słuchowo – ruchowym. Uczniowie przełamali lęk oraz stres przed występami publicznymi, nawiązali nowe przyjaźnie.

Joanna Kunkel