Rada Rodziców

Rada rodziców to organ, który posiada wiele uprawnień i może mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, a także jej wizerunek. Zajmuje się ona przede wszystkim występowaniem z wnioskami i opiniami do najważniejszych podmiotów działających w placówce i wokół niej.

Warto przeczytać

Numer konta bankowego do wpłat na komitet rodzicielski 

21 1020 4027 0000 1102 1372 8607 ( ważne, by w tytule wpłaty podać klasę dziecka)

Składka niezmiennie 40 zł na rodzinę