Eko wiosna

Projekt e Twinning Eko wiosna

Projekt polegał na podjęciu współpracy międzyszkolnej w celu szerzenia treści dotyczących dbałości o środowisko naturalne, rozwijania ciekawości poznawczej, poszerzenia wiedzy o nadchodzącej porze roku – wiośnie, wtórnego wykorzystania przedmiotów użytkowych – apcykling.

Projekt  trwał miesiąc (21.03.2018-22.04.2018). Brały w nim udział szkoły z Rzepina, Swarzędza, Zielonej Góry, Zgorzelca i Łęknicy. Na początku tworzyliśmy mapy myśli oraz filmiki na powitanie. Każde zadanie wykonywaliśmy raz w tygodniu. Każda ze szkół miała takie same zadania, dostosowane do możliwości dzieci. Każdy nauczyciel  był odpowiedzialny za przeprowadzenie zadania w swojej szkole. Uczniowie pracowali indywidualnie, w parach oraz grupowo. Duży nacisk kładłam na samodzielne poszukiwanie wiedzy przez uczniów, z wykorzystaniem różnych, dostępnych dla nich źródeł.

Udało mi się zrealizować założone cele. Moi uczniowie znają:
– cechy wiosny,
– wykazują postawę proekologiczną,
– znają nazwy kwiatów wiosennych i rozpoznają je w środowisku naturalnym, wie, które są pod ochroną,
– potrafią zakodować informacje oraz je odkodować,
– potrafią współpracować w grupie,
– tworzą prace plastyczne różnymi technikami, w tym z wykorzystaniem apcyklingu.