SPRAWOZDANIE Z X ŚWIATOWEGO DNIA TABLICZKI MNOŻENIA

            W roku szkolnym 2020/2021, jak co roku, szkoła wzięła udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Była to już X edycja tego wydarzenia.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbył się w piątek 2 X 2020 r. w godzinach zajęć lekcyjnych.

Matematycy uczący w klasach IV – VIII przeprowadzili sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia podczas zajęć lekcyjnych, a w klasach III za zgodą nauczycieli uczących taki sprawdzian przeprowadzały zespoły założone z wybranych  uczniów klas VI c i VII d. W ten sposób na lekcjach przetestowano 275 uczniów (uczniowie obecni tego dnia w szkole, którzy oddali karteczki z działaniami), co stanowi 82% uczniów klas III- VIII. W tym roku w związku z pandemią i obostrzeniami związanymi z reżimem sanitarnym zrezygnowaliśmy z badania umiejętności tabliczki mnożenia podczas przerw, co było miłą praktyką dotychczasowych obchodów tego dnia.

Dla uczniów klas IV – VII przeprowadzono konkurs szybkości bezbłędnego wyliczenia wylosowanych działań. Na podstawie protokołów od nauczycieli matematyków, którzy przeprowadzili badanie podczas lekcji wyłoniono najszybciej liczących uczniów:

Wyniki X edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – Konkursu dla klas IV – VII

Maksymilian Mełeń               kl. VI A             –           czas     00:09,00 

Dawid Bieszkowski                 kl. VII B            –           czas      00:10,22

Olgierd Czajkowski                 kl. VII B            –           czas      00:10,80

Czasy poniżej 20 sekund uzyskali jeszcze następujący uczniowie:

Adam Januszewski                 kl. VI A            –            czas    00:13,00

Olgierd Ryszka                        kl. VI A            –           czas     00:13,00

Natalia Nowak                       kl. VII B            –            czas    00:14,39

Aleksander Gablewski           kl. IV A             –           czas    00:18,40

Podobny konkurs przeprowadzono w klasach III i tam wyniki są następujące:

Arek Korenevskyi                   kl. III A             –           czas     00:49,42

Aleks Szczudlak                      kl. III C –           czas     01:00,65

Antek Cieśla                           kl. III C             –           czas     01:00,71

Klasy VIII w dniu 2 października rozwiązywały test online.

Przygotowania do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia    trwały cały tydzień od poniedziałku 28 IX  do finału w dniu 2 X. Nauczyciele matematyki ćwiczyli podczas zajęć znajomość tabliczki mnożenia. Na gazetkach w holu szkoły i w salach przygotowano okolicznościową dekorację z plakatami, przykładami „sprytnego liczenia”, propagującymi znajomość TM. Wyniki ogłoszono też poprzez wywieszenie na gazetce. Najlepiej liczący uczniowie w każdej klasie otrzymywali plakietki EKSPERT TABLICZKI MNOŻENIA.

Odpowiedzialne za zorganizowanie tego dnia byli wszyscy nauczyciele matematyki, a działania koordynowały:  Rozalia Dziekan i Danuta Czosnowska