Rada SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI na rok szkolny 2021/2022

Anastazja Tomaszewska kl. 2a

Wojciech Hutek kl. 3a

Stefania Dziczek kl. 4b

Amelia Węgrzyn kl. 5a

Izabella Bosy kl. 6a

Wiktor Dymek kl. 7c

Mateusz Fibich kl. 8b

Do  Samorządu Uczniowskiego dostali się także przewodniczący klas.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

1.p. Karolina Andrzejewska – nauczycielka języka polskiego i historii

2.  p. Anna Jankowska – nauczycielka wychowania fizycznego

3. p. Hanna Janowska  – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

4. p. Ewa Kruświcka – nauczycielka języka angielskiego

5. p. Monika Szulerowicz – nauczycielka historii