Rada SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI na rok szkolny 2022/2023

Karolina Niemier klasa 2a

Natalia Sperzyńska klasa 3a

Dominik Węgrzyn klasa 4a

Stefania Dziczek klasa 5b

Jadwiga Kurkowiak z klasy 6a

Zuzanna Łyszkiewicz klasa 7a

Oliwia Bandosz klasa 8a

Do  Samorządu Uczniowskiego dostali się także przewodniczący klas.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

1.p. Karolina Andrzejewska – nauczycielka języka polskiego i historii

2.  p. Anna Jankowska – nauczycielka wychowania fizycznego

3. p. Hanna Janowska  – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

4. p. Ewa Kruświcka – nauczycielka języka angielskiego

5. p. Monika Szulerowicz – nauczycielka historii 

6. p. Anna Siebert – nauczycielka matematyki

7. p. Karolina Gruszczyńska – nauczycielka matematyki