Klasa I B

Rok szkolny 2018/2019 otwiera przed nami nowe wyzwania.

Po raz drugi udało nam się utworzyć team gym art-dance☺

Witamy nową klasę sportową gimnastyczno- taneczną na pokładzie.

Mamy drugi team…zatem bądźcie uważni..bo będzie się działo.

W tym roku szkolnym mamy poraz pierwszy w grupie chłopców.Brawo Panowie.

Rośniemy w siłe?️‍♂️?

Joanna Kunkel

Przy rozgrzewkach często towarzyszy nam jakiś przybór…dziś było nim koło hul- hop.Uśmiechy na twarzy mówią jedno…było bombowoo;)

Piłki edukacyjne…fajna sprawa…poprzez zabawe dzieci się uczą.Doskonalą sprawność fizyczną ale i równięż podstawy z matematyki czy j.polskiego.

„Magiczny Dywan” to fajna sprawa, przy tym jest również dobra zabawa.

Przeprawa przez Himalaje

….tak…tak…dobrze widzicie. Grupa gimnastyczno – taneczna nie tylko potrafi dobrze tańczyć i wykonywać ćwiczenia gimnastyczne….ale i również ma świetną wyobraźnie i zdobywa z nami najwyższe szczyty!!!

Mała zajawka przed Wami….

Dobra rozgrzewka to podstawa przed rozpoczęciem części głównej lekcji.

Do naszych rozgrzewek są zawsze ćwiczenia odpowiednio dobrane…my ćwiczymy chętnie i z pełnym zaangażowaniem;)

Kolejne gimnastyczne rewolucje za nami.

Mostek też opanowany mamy;)

Brawo I b;)

No i stało się…pierwszaki bardzo szybko zdobywają umiejętności taneczne.

Klasa I b dołączyła do Projektu ” Tańce z różnych stron świata”…

PROJEKT EDUKACYJNY „TAŃCE Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA”

Autorski projekt edukacyjny „Tańce z różnych stron świata” to cykl zajęć muzyczno – tanecznych. Projekt skierowany jest do uczniów z klasy I b i IV b/dz. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek wychowania fizycznego uczą się rozpoznawać muzykę z różnych stron świata oraz poznają podstawowe kroki do danej muzyki. Tworzą układy taneczne, przygotowują stroje z charakterystycznymi elementami do danego tańca. Poszczególne układy taneczne będą filmowane jako efekt wspólnej pracy dwóch zróżnicowanych grup wiekowych i rozwojowych.

Cele projektu:

 1. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania muzyki z różnych stron świata.
 2. Poznanie najbardziej charakterystycznych tańców świata np. z Polski, Niemiec, Rosji, Grecji, Kuby,  Francji,  itp.
 3. Popularyzacja tańca wśród uczniów klas młodszych i starszych.
 4. Rozwijanie kreatywności twórczej, indywidualnych zainteresowań.
 5. Prezentowanie swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.
 6. Kształtowanie postaw społecznych: opiekuńczości, empatii, systematyczności, samodyscypliny, wytrwałości, umiejętności radzenia sobie w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.
 7. Integrowanie uczniów z I i II etapu edukacyjnego.

Przewidywane efekty po przeprowadzeniu projektu dla ucznia:

 1. Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka.
 2. Przezwyciężenie nieśmiałości i wzmocnienie poczucia własnej wartości uczennic poprzez umiejętność zaprezentowania tańca.
 3. Rozwijanie umiejętności rytmiczno – ruchowych i tanecznych.
 4. Poznanie historii danego tańca i podstawowych kroków.
 5. Integracja uczniów z I etapu edukacyjnego i II etapu edukacyjnego.
 6. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole uczniów młodszych i starszych w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.
 7. Rozwijanie umiejętności improwizowania ruchu do danej muzyki.
 8. Przygotowanie charakterystycznych elementów strojów dla danego tańca.

Przewidywane efekty pracy dla nauczyciela:

 1. Uatrakcyjnienie zajęć dla uczniów.
 2. Rozwój kreatywności.
 3. Przygotowanie choreografii charakterystycznej dla tańca z danego kraju.
 4. Wymiana doświadczeń między nauczycielkami – dzielenie się wiedzą na temat możliwości prowadzenia zajęć z grupami zróżnicowanych wiekowo.
 5. Poznanie możliwości swoich uczennic.
 6. Podnoszenie sprawności ruchowej.
 7. Sfilmowanie poszczególnych tańców, jako efektu pracy z uczennicami – promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Pierwszy kraj jaki odwiedziliśmy to Francja…oprócz charakterystycznego tańca ” Cancana” dla tego kraju…poznaliśmy również trochę historii, kulturę oraz język francuski…Bonjour, Ça va?,Salout…??

Stroje pierwsza klasa???

kl.I b grupa gimnastyczno/taneczna ora  IV b/dz

Filmik…czas start->

Prosto z Francji…ruszyliśmy w kierunku Grecji…

??????????????

Tak, tak Grecji…i dobrze Wam znana grecka „Zorba”.

Poznajemy podstawowy krok „Zorby” na bazie, którego będziemy tworzyć układ taneczny.

Małafilmowazajawka z naszymi umiejętnościami?

Polska…nasza ojczyzna!

????????????????????????????????

A jeśli już mówimy o naszym kraju…to zaczynamy zabawę od dobrze Wam znanego tańca „Kaczuchy”…moc jest z nami.

????????????