Konkursy

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III

Cele konkursu:

  1. podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji w języku polskim,
  2. doskonalenie nawyku poprawnego pisania,
  3. wspieranie uczniów w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji,
  4. zainteresowanie uczniów poprawną polszczyzną i jej prawidłowym zapisem.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach:

I etap: klasowy,

II etap: szkolny.

W maju odbył się II etap, w którym wzięli udział zwycięzcy poszczególnych klas.

Wyniki przedstawiają się następująco:

na poziomie klas drugich

I miejsce Jan Nowakowski kl. 2b

II miejsce Antoni Noskowiak kl. 2a

III miejsce Martyna Kalińska kl. 2c

na poziomie klas trzecich

I miejsce Mikołaj Nowak kl. 3c

II miejsce Patryk Bzdak kl. 3b

III miejsce Mateusz Meller kl. 3c

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Organizatorzy konkursu: M. Malicka, M. Tynecka

Szkolny Konkurs Matematyczny klas III

W naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny klas III.

Celem konkursu było:

  1. rozwijanie zainteresowań matematycznych,
  2. rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi,
  3. sprawdzenie swoich umiejętności rozwiązywania różnorodnych zadań matematycznych.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach:

– I etap: klasowy,

– II etap: szkolny.

Do pierwszego etapu przystąpili uczniowie klas III. Rozwiązywali zadania z zestawu I. Po sprawdzeniu zadań, wychowawcy poszczególnych klas III wyłonili po trzech przedstawicieli z każdej klasy, którzy uzyskali największą ilość punktów.

W czerwcu 2021r. odbył się II etap konkursu. Przedstawiciele klas rozwiązali zadania z zestawu II.

Na podstawie poprawnie rozwiązanych zadań, wyłoniono laureatów I, II i III miejsca. Zostali nimi:

– Wiktoria Łabędzka z kl. III a, zajęła I miejsce

– Hubert Rokicki z kl. III b, zajął II miejsce

– Wojciech Truskolawski z kl. III b, zajął III miejsce.

Gratulujemy zwycięzcom!

Organizatorzy konkursu szkolnego

              M. Kruszona, M. Lewandowska

Dzień Ziemi

22 kwietnia Ziemia ma swoje święto. Niestety, człowiek nie dba o swoje jedyne miejsce do życia. Nasza Planeta woła o ratunek! Jeszcze możemy zapobiec katastrofie. Na zajęciach rozmawiamy o tym, co ludzie mogą zrobić, aby powstrzymać degradację środowiska. Pamiętajmy, że każdy z nas może przyczynić się do poprawy życia na Ziemi. A  jeśli nic się nie zmieni? Jesteśmy optymistami!

Świadczą o tym nasze prace konkursowe pt. ” Ziemia za sto lat”.

Wyobraźnia dzieci pozwoliła myśleć, że jeszcze nie jest za późno na ratunek.

Dbajmy o nasz dom!

Wyniki konkursu:

Klasy pierwsze:

I miejsce  Weronika Maistrenko

II miejsce  Antonina Begier

III miejsce Kornelia Rybak

Klasy drugie:

I miejsce   Mateusz Skibiński

II miejsce  Tomasz Malinowski

III miejsce Dominik Węgrzyn

Klasy trzecie:

I miejsce  Martyna Łuczak

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy Beata Patryas, Mariola Malicka

Zajączek wielkanocny Fototapeta • Fototapety okres świąt wielkanocnych,  easter rabbit, cottontail | myloview.pl

Szkolny Konkurs Plastyczny „Wielkanocny Zajączek” dla klas I-III

W naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny „Wielkanocny Zajączek” (online, na platformie Teams). Celami konkursu było: kultywowanie tradycji wielkanocnych, rozbudzanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.

Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę samodzielność, pomysłowość i staranność wykonania. Wyróżniono następujących uczniów:

w pionie klas pierwszych:

I miejsce – Michał Hoedt kl. I a

II miejsce – Antonina Begier kl. I a

III miejsce – Maja Ratajczak kl. I b

w pionie klas drugich

I miejsce – Sonia Ochowiak kl. II b

II miejsce – Mateusz Sibiński kl. II a

III miejsce – Estera Jopek kl. II c

w pionie klas trzecich

I miejsce – Nikola Wiśniewska kl.  III  a

II miejsce – Vanessa Myćka kl. III b

III miejsce – Jacek Fąfara kl. III c

Gratulujemy zwycięzcom!!!

Organizatorzy konkursu

L. Kowalczyk, M. Lewandowska, M. Kolasińska

SPRAWOZDANIE Z X ŚWIATOWEGO DNIA TABLICZKI MNOŻENIA

            W roku szkolnym 2020/2021, jak co roku, szkoła wzięła udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Była to już X edycja tego wydarzenia.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbył się w piątek 2 X 2020 r. w godzinach zajęć lekcyjnych.

Matematycy uczący w klasach IV – VIII przeprowadzili sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia podczas zajęć lekcyjnych, a w klasach III za zgodą nauczycieli uczących taki sprawdzian przeprowadzały zespoły założone z wybranych  uczniów klas VI c i VII d. W ten sposób na lekcjach przetestowano 275 uczniów (uczniowie obecni tego dnia w szkole, którzy oddali karteczki z działaniami), co stanowi 82% uczniów klas III- VIII. W tym roku w związku z pandemią i obostrzeniami związanymi z reżimem sanitarnym zrezygnowaliśmy z badania umiejętności tabliczki mnożenia podczas przerw, co było miłą praktyką dotychczasowych obchodów tego dnia.

Dla uczniów klas IV – VII przeprowadzono konkurs szybkości bezbłędnego wyliczenia wylosowanych działań. Na podstawie protokołów od nauczycieli matematyków, którzy przeprowadzili badanie podczas lekcji wyłoniono najszybciej liczących uczniów:

Wyniki X edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – Konkursu dla klas IV – VII

Maksymilian Mełeń               kl. VI A             –           czas     00:09,00 

Dawid Bieszkowski                 kl. VII B            –           czas      00:10,22

Olgierd Czajkowski                 kl. VII B            –           czas      00:10,80

Czasy poniżej 20 sekund uzyskali jeszcze następujący uczniowie:

Adam Januszewski                 kl. VI A            –            czas    00:13,00

Olgierd Ryszka                        kl. VI A            –           czas     00:13,00

Natalia Nowak                       kl. VII B            –            czas    00:14,39

Aleksander Gablewski           kl. IV A             –           czas    00:18,40

Podobny konkurs przeprowadzono w klasach III i tam wyniki są następujące:

Arek Korenevskyi                   kl. III A             –           czas     00:49,42

Aleks Szczudlak                      kl. III C –           czas     01:00,65

Antek Cieśla                           kl. III C             –           czas     01:00,71

Klasy VIII w dniu 2 października rozwiązywały test online.

Przygotowania do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia    trwały cały tydzień od poniedziałku 28 IX  do finału w dniu 2 X. Nauczyciele matematyki ćwiczyli podczas zajęć znajomość tabliczki mnożenia. Na gazetkach w holu szkoły i w salach przygotowano okolicznościową dekorację z plakatami, przykładami „sprytnego liczenia”, propagującymi znajomość TM. Wyniki ogłoszono też poprzez wywieszenie na gazetce. Najlepiej liczący uczniowie w każdej klasie otrzymywali plakietki EKSPERT TABLICZKI MNOŻENIA.

Odpowiedzialne za zorganizowanie tego dnia byli wszyscy nauczyciele matematyki, a działania koordynowały:  Rozalia Dziekan i Danuta Czosnowska

 

KONKURSY – ROK SZKOLNY 2019-2020

KONKURSY SZKOLNE I KURATORYJNE DLA KLAS IV-VIII 2019-2020

KONKURSY SZKOLNE DLA KLAS I-III 2019-2020

ORTOGRAFICZNE POTYCZKI

24 lutego 2020 r. odbył się w naszej szkole I etap szkolny Powiatowego Konkursu „Ortograficzne potyczki”, organizowanego dla uczniów klas szóstych przez Szkołę Podstawową w Koziegłowach. Konkurs sprawdza wiedzę ortograficzną uczniów.

Celem „Potyczek ortograficznych” jest sprawdzenie wiedzy przedmiotowej, a dokładniej wiedzy ortograficznej. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów.

Osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w szkole, zostały zgłoszone do II etapu konkursu, który odbędzie się w marcu. Jest to: Olga Walczak i Julia Chojnicka z klasy 6d oraz Amelia Kujawa z klasy 6b.

Uczennicom gratulujemy i życzymy powodzenia!

Konkurs recytatorski „Tęczowy Świat Poezji”

      26 listopada 2019 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski  „Tęczowy świat poezji” pod hasłem: „Wierszyki Michała Rusinka”. W  konkursie wzięli udział uczniowie z  klas I- III. Uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani, przez co poziom był  niezwykle wysoki. Większość uczniów miała ciekawe przebrania i rekwizyty, co jeszcze bardziej podniosło jakość występu a wiersze przygotowane przez uczestników  zostały wyrecytowane z aktorskim wręcz przygotowaniem. Dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy dodatkowo stworzyli miłą i ciepłą atmosferę. Całość wypadła doskonale!

W jury zasiadły: p .Beata Patryas, Magdalena Urbaniak-Szulc oraz Hania Janowska.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce    Kuba Zloch kl. I b

II miejsce   Jędrzej Podzerek kl. II c

III miejsce  Darek Podlasiński kl. I a

Wyróżnienie otrzymali:

Natalia Smakowska  kl. III b oraz Jan Sikorski kl. III a

Wszystkim uczestnikom konkursu należą się ogromne gratulacje i podziękowania!

                                                                                                                                                         Hania Janowska

 

 

Turniej wiedzy o twórczości Danuty Wawiłow czyli o tym,  „Dlaczego daktylom rośnie palma na głowie?”

22 stycznia odbyła się Turniej wiedzy o twórczości Danuty Wawiłow. Wiersze poetki są popularne do dziś. W konkursowych zmaganiach wzięły udział duety z klas drugich i trzecich.

Wszyscy zmierzyli się z zadaniami, które polegały na wykazaniu się znajomością twórczości poetki. Wśród wierszy znalazł się także tytułowy „Daktyle”. Zadania konkursowe były zróżnicowane i wymagały wiedzy, ale także pomysłowości i …refleksu.

Okazało się, że poziom był bardzo wyrównany. Komisja nagrodziła uczestników dyplomami. Oto wyniki:

I miejsce: Paulina H. i Magdalena T. z klasy 3b

II miejsce: Amelia P. i Antonina S. z klasy 3a

III miejsce: Wojciech T. i Hubert R. z klasy 2b

Wyróżnienie: Jędrzej P. i Mateusz M. z klasy 2c

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Organizator: Beata Patryas