Konkursy

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

SPRAWOZDANIE Z X ŚWIATOWEGO DNIA TABLICZKI MNOŻENIA

            W roku szkolnym 2020/2021, jak co roku, szkoła wzięła udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Była to już X edycja tego wydarzenia.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbył się w piątek 2 X 2020 r. w godzinach zajęć lekcyjnych.

Matematycy uczący w klasach IV – VIII przeprowadzili sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia podczas zajęć lekcyjnych, a w klasach III za zgodą nauczycieli uczących taki sprawdzian przeprowadzały zespoły założone z wybranych  uczniów klas VI c i VII d. W ten sposób na lekcjach przetestowano 275 uczniów (uczniowie obecni tego dnia w szkole, którzy oddali karteczki z działaniami), co stanowi 82% uczniów klas III- VIII. W tym roku w związku z pandemią i obostrzeniami związanymi z reżimem sanitarnym zrezygnowaliśmy z badania umiejętności tabliczki mnożenia podczas przerw, co było miłą praktyką dotychczasowych obchodów tego dnia.

Dla uczniów klas IV – VII przeprowadzono konkurs szybkości bezbłędnego wyliczenia wylosowanych działań. Na podstawie protokołów od nauczycieli matematyków, którzy przeprowadzili badanie podczas lekcji wyłoniono najszybciej liczących uczniów:

Wyniki X edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – Konkursu dla klas IV – VII

Maksymilian Mełeń               kl. VI A             –           czas     00:09,00 

Dawid Bieszkowski                 kl. VII B            –           czas      00:10,22

Olgierd Czajkowski                 kl. VII B            –           czas      00:10,80

Czasy poniżej 20 sekund uzyskali jeszcze następujący uczniowie:

Adam Januszewski                 kl. VI A            –            czas    00:13,00

Olgierd Ryszka                        kl. VI A            –           czas     00:13,00

Natalia Nowak                       kl. VII B            –            czas    00:14,39

Aleksander Gablewski           kl. IV A             –           czas    00:18,40

Podobny konkurs przeprowadzono w klasach III i tam wyniki są następujące:

Arek Korenevskyi                   kl. III A             –           czas     00:49,42

Aleks Szczudlak                      kl. III C –           czas     01:00,65

Antek Cieśla                           kl. III C             –           czas     01:00,71

Klasy VIII w dniu 2 października rozwiązywały test online.

Przygotowania do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia    trwały cały tydzień od poniedziałku 28 IX  do finału w dniu 2 X. Nauczyciele matematyki ćwiczyli podczas zajęć znajomość tabliczki mnożenia. Na gazetkach w holu szkoły i w salach przygotowano okolicznościową dekorację z plakatami, przykładami „sprytnego liczenia”, propagującymi znajomość TM. Wyniki ogłoszono też poprzez wywieszenie na gazetce. Najlepiej liczący uczniowie w każdej klasie otrzymywali plakietki EKSPERT TABLICZKI MNOŻENIA.

Odpowiedzialne za zorganizowanie tego dnia byli wszyscy nauczyciele matematyki, a działania koordynowały:  Rozalia Dziekan i Danuta Czosnowska

 

KONKURSY – ROK SZKOLNY 2019-2020

KONKURSY SZKOLNE I KURATORYJNE DLA KLAS IV-VIII 2019-2020

KONKURSY SZKOLNE DLA KLAS I-III 2019-2020

ORTOGRAFICZNE POTYCZKI

24 lutego 2020 r. odbył się w naszej szkole I etap szkolny Powiatowego Konkursu „Ortograficzne potyczki”, organizowanego dla uczniów klas szóstych przez Szkołę Podstawową w Koziegłowach. Konkurs sprawdza wiedzę ortograficzną uczniów.

Celem „Potyczek ortograficznych” jest sprawdzenie wiedzy przedmiotowej, a dokładniej wiedzy ortograficznej. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów.

Osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w szkole, zostały zgłoszone do II etapu konkursu, który odbędzie się w marcu. Jest to: Olga Walczak i Julia Chojnicka z klasy 6d oraz Amelia Kujawa z klasy 6b.

Uczennicom gratulujemy i życzymy powodzenia!

Konkurs recytatorski „Tęczowy Świat Poezji”

      26 listopada 2019 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski  „Tęczowy świat poezji” pod hasłem: „Wierszyki Michała Rusinka”. W  konkursie wzięli udział uczniowie z  klas I- III. Uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani, przez co poziom był  niezwykle wysoki. Większość uczniów miała ciekawe przebrania i rekwizyty, co jeszcze bardziej podniosło jakość występu a wiersze przygotowane przez uczestników  zostały wyrecytowane z aktorskim wręcz przygotowaniem. Dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy dodatkowo stworzyli miłą i ciepłą atmosferę. Całość wypadła doskonale!

W jury zasiadły: p .Beata Patryas, Magdalena Urbaniak-Szulc oraz Hania Janowska.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce    Kuba Zloch kl. I b

II miejsce   Jędrzej Podzerek kl. II c

III miejsce  Darek Podlasiński kl. I a

Wyróżnienie otrzymali:

Natalia Smakowska  kl. III b oraz Jan Sikorski kl. III a

Wszystkim uczestnikom konkursu należą się ogromne gratulacje i podziękowania!

                                                                                                                                                         Hania Janowska

 

 

Turniej wiedzy o twórczości Danuty Wawiłow czyli o tym,  „Dlaczego daktylom rośnie palma na głowie?”

22 stycznia odbyła się Turniej wiedzy o twórczości Danuty Wawiłow. Wiersze poetki są popularne do dziś. W konkursowych zmaganiach wzięły udział duety z klas drugich i trzecich.

Wszyscy zmierzyli się z zadaniami, które polegały na wykazaniu się znajomością twórczości poetki. Wśród wierszy znalazł się także tytułowy „Daktyle”. Zadania konkursowe były zróżnicowane i wymagały wiedzy, ale także pomysłowości i …refleksu.

Okazało się, że poziom był bardzo wyrównany. Komisja nagrodziła uczestników dyplomami. Oto wyniki:

I miejsce: Paulina H. i Magdalena T. z klasy 3b

II miejsce: Amelia P. i Antonina S. z klasy 3a

III miejsce: Wojciech T. i Hubert R. z klasy 2b

Wyróżnienie: Jędrzej P. i Mateusz M. z klasy 2c

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Organizator: Beata Patryas