Terapia w Jedynce

Zajęcia terapii pedagogicznej w Jedynce
Regulamin organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

W Szkole Podstawowej nr 1 staramy się otoczyć opieką wszystkie dzieci. Szczególnie te, które narażone są na niepowodzenia szkolne, które mają kłopoty z zachowaniem lub sferą emocjonalną. W zajęciach terapii pedagogicznej biorą udział uczniowie oddziałów przedszkolnych, klas I-III oraz IV-VIII. Raz w tygodniu dzieci spotykają się z prowadzącym zajęcia. Najmłodsi, uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III bawią się i uczą z p. Hanną Stasińską-Filary, natomiast starsi uczniowie z klas IV -VIII współpracują z p. Adrianną Helak oraz Anną Wietrzykowską. Każda z nas stara się stworzyć miejsce, w którym dziecko będzie czuło się bezpiecznie, w którym będzie mogło liczyć nie tylko na rozwijanie potencjału, pokonywanie trudności, ale także spotka się z życzliwością i zrozumieniem. Chcemy sprawić, aby poczuło, że jest wyjątkowe, ważne, że może, potrafi, że ma prawo do błędu. Staramy się udowodnić dziecku, że nawet największe trudności można pokonać przy zaangażowaniu i wytężonej pracy. W procesie terapii staramy się współpracować z rodzicami tak, by stawali się oni współtwórcami sukcesu dziecka.