Dyrekcja

Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Nawrocka

tel. 510 128 173
enawrockasp1@wp.pl
Dyżur dla Rodziców
czwartek 14.30 – 16.30
Wicedyrektor szkoły
mgr Hanna Stasińska-Filary

tel. 731 450 045
hanna.stasinska-filary@sp1swarzedz.pl
Dyżur dla Rodziców
wtorek 14.00 – 16.00