Dyrekcja

Wicedyrektor szkoły
mgr Magdalena Bajer
tel. 507 099 979
magdalena.bajer@sp1swarzedz.pl
Dyżur dla Rodziców
środa 14:00 – 16.00
Wicedyrektor szkoły
mgr Hanna Stasińska-Filary

tel. 731 450 045
hanna.stasinska-filary@sp1swarzedz.pl
Dyżur dla Rodziców
wtorek 14.00 – 16.00
Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Nawrocka

tel. 510 128 173
enawrockasp1@wp.pl
Dyżur dla Rodziców
czwartek 14.30 – 16.30