eTwinning dla Niepodległości

eTwinning dla Niepodległości

Cele projektu: upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, budzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju, kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej, rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przynależności do rodziny i kraju pochodzenia; kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku dla własnego państwa, wzbudzenie poczucia dobra, piękna, prawdy i godności, dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych, promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych.