Kącik fizyczno-chemiczny

Materiały do pracy online

Fizyka klasy 7

Fizyka klasy 8

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

 Podkreślając znaczenie kobiet i ich wkład w rozwój nauki, Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku ustanowiło 11 lutego Międzynarodowym Dniem Kobiet i Dziewcząt w Nauce.

Mówiąc o kobietach w nauce warto zajrzeć w przeszłość i to stosunkowo niedaleką.  W XIX w. na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborami kobiety nie mogły studiować. Ograniczeń w dostępie do edukacji doświadczyła także Maria Skłodowska-Curie, jedyna w historii kobieta-naukowiec, która otrzymała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach. W 1891 roku Maria wyjechała do Francji, aby kształcić się na Sorbonie i kilka lat później zostać pierwszą kobietą profesorem na tej prestiżowej paryskiej uczelni. Tymczasem pierwsze polskie studentki mogły zapisać się na Uniwersytet Jagielloński w 1894 roku, a na Uniwersytet Warszawski dopiero w 1915 roku. 

Współcześnie kobiety studiują na wielu kierunkach ścisłych, a także na uczelniach wojskowych. Zgłębiają przeróżne dziedziny nauki, prowadzą projekty naukowe i coraz częściej sprawują funkcję kierownicze na uniwersytetach.   CERN to największa organizacja naukowa na naszym kontynencie. To właśnie do CERNu należy słynny Wielki Zderzacz Hadronów. W tym laboratoryjnym kompleksie na granicy Francji i Szwajcarii  pracuje ponad osiem tysięcy naukowców, techników, inżynierów i pracowników administracji, reprezentują 80 różnych narodowości. Wśród nich jest ponad 230 naukowców i inżynierów z Polski,   a od 1 stycznia 2013 roku funkcję przewodniczącej Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN pod Genewą  sprawuje polska fizyk jądrowa prof. Agnieszka Zalewska.

Jest pierwszą kobietą na tym stanowisku. 

W działalności naukowej kobiety doceniane są również za cechy osobowościowe, takie jak entuzjazm, samokrytycyzm, zaangażowanie i pracowitość. Wg. danych Eurostatu, w 2019 roku w Unii Europejskiej było ponad 6,3 mln kobiet naukowców oraz inżynierów. Liczba ta stanowiła 41 % wszystkich zatrudnionych w nauce i technice.

Ostatnie badania sugerują, iż 65% dzieci, które dziś uczęszczają do szkoły podstawowej, będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Mówi się często, że dziewczęta są w znacznie mniejszym stopniu zainteresowane przedmiotami ścisłymi, a szczególnie często wydają się tracić zainteresowanie przedmiotami STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), gdy osiągają wiek dojrzewania.

W naszej szkole obalamy ten mit  ???? Nasze uczennice chętnie wykonują badania i doświadczenia, chętnie angażują się w zadania dodatkowe. Potrafią łączyć wiedzę z zabawą co jest przecież najlepszą formą poznawania, odkrywania i nauki ???? Do tego doskonale radzą sobie z nowoczesnymi technologiami wizualizacji ???? zobaczcie sami ???? Oto jak wyglądają zadania domowe z chemii w ramach innowacji szkolnej Laboratorium w domowej kuchni w wykonaniu naszych młodych kobiet-naukowców ????

uczennica klasy 7a

uczennice klasy 7d

nauczycielka chemii Magdalena Ignacik

STASZICOWE ZIARNO……A MOŻE WULKAN ?

Święto Patrona ……

O patronie naszej szkoły Stanisławie Staszicu wiadomo, że był wielkim polskim działaczem oświeceniowym. Pełnił w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim ważne funkcje państwowe związane z edukacją i nie tylko. Był też uważnym obserwatorem i uczestnikiem życia politycznego kraju, a swoje trafne spostrzeżenia i rady publikował w licznych utworach omawianych do dziś na lekcjach historii i języka polskiego.

Ale czy wiemy, że był też przyrodnikiem z zamiłowania i wykształcenia ? Studiował nauki fizyczne i przyrodnicze we Francji i Niemczech, poznawał wtedy i badał Alpy. Był szczególnie zainteresowany geologią i geografią – w celach naukowych przemierzał również nasze Tatry, badając je pod kątem geologicznym i geograficznym.

Nasi uczniowie – szczególnie zainteresowania naukami przyrodniczymi postanowili więc uczcić naszego patrona w niecodzienny sposób. Zamienili jego pióro na …. chemiczny wulkan w scenerii geologicznej 🙂 Podeszli kreatywnie i naukowo – a jakie efekty …popatrzcie sami 🙂 Wierzymy, że nasz patron uśmiechnąłby się z zadowoleniem 🙂

uczennica klasy 8 – N. Gryska
uczennica klasy 8 -N. Nowak
uczennice klasy 7- J. Gołub, A. Smoczyńska
uczeń klasy 8 -A. Galewski

nauczycielka chemii M. Ignacik