Laboratoria Przyszłości galeria

Wrzesień 2022

W ramach programu Laboratoria Przyszłości grupa nauczycieli wzięła udział w szkoleniu „Nagrywanie i montaż w szkole dla nauczyciela”. Celem szkolenia była organizacja planu filmowego, obsługa sprzętu oraz montaż filmu w programie Adobe Premiere Elements.

Podczas szkolenia wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu-  aparat NIKON Z50 z gimbalem i oświetleniem do realizacji nagrań, kamera Sony. Dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom nauczyciele napisali scenariusz, opracowali sceny, przygotowali plan zdjęciowy, nagrali poszczególne ujęcia i zmontowali nagrany materiał. Tak powstał debiut filmowy.

Październik 2022

W ramach programu Laboratoria Przyszłości  szkoła zakupiła żelazka i deski do prasowania. Podczas lekcji techniki uczniowie klas V-tych uczyli się zasad prasowania odzież i samodzielnie prasowali przyniesione ubrania.

_______________________________________________________________________

Dla nauczycieli SP1 w Swarzędzu opinie uczniów zajmują ważną pozycje. Głos dzieci i młodzieży nie jest lekceważony. Szczególnie na zajęciach kształtujących kreatywność uczniowie mają możliwość skorzystania z innowacyjnych sposobów i metod kształcenia. Dzięki wykorzystaniu elementów multimedialnych, otrzymanych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości, można w sposób przyjazny przedstawić materiał sprawiający trudność.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego spotu pt.: „Jak rozwiązać zadanie tekstowe?”, przygotowanego pod okiem p. Karoliny Gruszczyńskiej przez uczniów klasy VI b.

Listopad

Dzięki udziałowi naszej szkoły w programie rządowym Laboratoria Przyszłości uczniowie SP1 w Swarzędzu mają możliwość korzystania z długopisów 3D. Długopis 3D to nowoczesny i zaawansowany technologicznie sprzęt, który zamienia rysunki w przestrzenne obiekty. Przekonała się o tym klasa VIb, która po raz pierwszy w szkole wykorzystała je podczas zajęć kształtujących kreatywność.

Grudzień 2022

Uczniowie klas VI-tych wykonywali lampiony świąteczne korzystając z pistoletów na gorący klej pozyskanych przez szkołę w ramach programu ” Laboratoria przyszłości”.

Styczeń 2023

Długopisy 3d zakupione w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” wykorzystywane są regularnie przez uczniów klasy Vb i Vc podczas zajęć kształtujących kreatywność.

Luty 2023

Uczniowie z Ukrainy,  z oddziału przygotowawczego, poznawali narzędzia służące do pomiarów. Podczas lekcji techniki poznali kątomierz stalowy, kątomierz nastawny z podziałką, taśmę mierniczą i cyrkiel do metalu. Przyrzady zostały pozyskane w ramach programu „Laboratoria Przyszlości”. Za pomocą taśmy mierniczej dokonali pomiarów wybranych elementów wyposażenia pracowni technicznej i prawidłowo je zapisali.

Marzec

Uczniowie klas szóstych poznawali i budowali rodzaje obwodów elektrycznych wykorzystując zestaw EL-GO Flat BOX B pozyskany w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Kwiecień

Podczas lekcji techniki uczniowie mierzyli napięcie i natężenie pradu za pomocą woltomierza i amperomierza w obwodach elektrycznych. Wykorzystali urządzenia pomiarowe i zestaw EL-GO Flat BOX B zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Maj

W ramach lekcji techniki uczniowie klas szóstych wykonali obwody elektryczne, które podświetlają ozdobne litery na pudełku wykonanym na lekcji plastyki. Przy pracy wykorzystano: lutownicę-stację lutowniczą z gorącym powietrzem, drut lutowniczy, ściągacz do izolacji, szczypce precyzyjne pozyskane z programu” Laboratoria przyszłości”

czwerwiec 2023r.

W ramach lekcji techniki, podczas realizacji tematyki o tworzywach sztucznych, uczniowie klas 5-tych wykonali eko-pojazdy z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Prace wytwórcze poprzedzał projekt i ustalenie etapów pracy. Do wykonania pracy uczniowie wykorzystali noże introligatorskie, pistolety na ciepły klej zakupionye w ramach projektu ” Labiratoria Przyszłości”.

listopad 2023r.

Podczas lekcji techniki uczniowie klas szóstych poznawali rodzaje i właściwości metali i ich stopów. Wykonali piórnik ze stalowej puszki. Podczas pracy wykorzystali nożyce do metalu i pistolet z klejem na gorąco – narzędzia pozyskano w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

grudzień 2023r.

W ramach projektu ” Laboratoria przyszlości” uczniowie z OP7 zmontowali karmniki z gotowych elementów przygotowanych i podarowanych przez Państwo Rataj. Przy montażu uczniowie używali wkrętaków, akumulatorowej wkrętarko- wiertarki, miary stolarskiej. Po złożeniu ozdobili dach karmnika wypalając swoje inicjały wypalarką do drewna.

Marzec 2024r.

W ramach projektu ” Laboratoria przyszłości” uczniowie klas 5-tych wykonali ramki z patyków. Podczas lekcji techniki uczniowie łączyli elementy drewniane za pomocą młotków i gwoździ, do przyczepienia ozdób używali pistoletów z klejem na ciepło, elementy drewniane przerzynali piłą do drewna w kątownicy. Wykorzystane narzędzia zostały zakupione w ramach projektu ” Laboratoria przyszłości”.