Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018

Witamy w Nowym Roku Szkolnym…
Przed Nami nowe wyzwania, ciekawe pomysły i dużo wspaniałej zabawy…
Do zobaczenia na zajęciach…TRENEJRO;)
Zajęcia Aerobikowe
odbywaja się w każdy poniedziałek
w godzinach 16.00 – 16.45
Zajecia Taneczne dla uczniów kl.VI -VII
odbywają się w każdy poniedziałek
w godzinach 17.40 – 18.25
Zajecia taneczne dla uczniów kl.I-III
odbywają się w poniedziałki
w godzinach 18.30 -19.30
SERDECZNIE ZAPRASZAM
„JEDYNKA” PODCZAS FINAŁU IX EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU IM.EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU PT:” LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZUJĄCA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ Z WYKORZYSTANIEM ATRAKCYJNYCH FORM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”

Dnia 17 maja 2018 r. wraz z naszą trenerką Panią Joanną Kunkel na zaproszenie Akademii Wychowania Fizycznego – Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej w Poznaniu, pojechałyśmy na Finał IX Edycji Ogólnopolskiego konkursu im.Eugeniusz Piaseckiego dotyczący wykorzystywania atrakcyjnych form aktywności fizycznej na lekcji wychowania fizycznego. Podczas finału nasz zespół „Tańczące Jedynki” wystąpił w pokazie aerobiku grupowego.

Joanna Kunkel

PROJEKT EDUKACYJNY „TAŃCE Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA”

Autorski projekt edukacyjny „Tańce z różnych stron świata” to cykl zajęć muzyczno – tanecznych. Projekt skierowany jest do uczennic z klasy I b i V d. Uczennice pod kierunkiem nauczycielek wychowania fizycznego uczą się rozpoznawać muzykę z różnych stron świata oraz poznają podstawowe kroki do danej muzyki. Tworzą układy taneczne, przygotowują stroje z charakterystycznymi elementami do danego tańca. Poszczególne układy taneczne będą filmowane jako efekt wspólnej pracy dwóch zróżnicowanych grup wiekowych i rozwojowych.

Cele projektu:

 1. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania muzyki z różnych stron świata.
 2. Poznanie najbardziej charakterystycznych tańców świata np. z Polski, Niemiec, Rosji, Grecji, Kuby,  Francji,  itp.
 3. Popularyzacja tańca wśród uczennic klas młodszych i starszych.
 4. Rozwijanie kreatywności twórczej, indywidualnych zainteresowań.
 5. Prezentowanie swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.
 6. Kształtowanie postaw społecznych: opiekuńczości, empatii, systematyczności, samodyscypliny, wytrwałości, umiejętności radzenia sobie w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.
 7. Integrowanie uczennic z I i II etapu edukacyjnego.
Poznajemy podstawowe kroki „Poloneza”

Polska…biało czerwoni…
Kolejnym krajem były Niemcy
Poznajemy taniec „Bavarski”
Czas na Francje;)
Comment ça va?…Bonjour….Merçi…
Poznajemy krok podstawowy „Cancana”
Taniec Grecki „Zorba”
Kaczuchy
Na zakończenie projektu odbyło się Disco Party, podczas którego każda z nas mogła wystąpić w dowolnym stroju przygotowanym przez siebie. Tańczyłyśmy do ulubionych utworów i bawiłyśmy się wyśmienicie.

Przewidywane efekty po przeprowadzeniu projektu dla ucznia:

 1. Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka.
 2. Przezwyciężenie nieśmiałości i wzmocnienie poczucia własnej wartości uczennic poprzez umiejętność zaprezentowania tańca.
 3. Rozwijanie umiejętności rytmiczno – ruchowych i tanecznych.
 4. Poznanie historii danego tańca i podstawowych kroków.
 5. Integracja uczennic z I etapu edukacyjnego i II etapu edukacyjnego.
 6. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole uczennic młodszych i starszych w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.
 7. Rozwijanie umiejętności improwizowania ruchu do danej muzyki.
 8. Przygotowanie charakterystycznych elementów strojów dla danego tańca.

Przewidywane efekty pracy dla nauczyciela:

 1. Uatrakcyjnienie zajęć dla uczennic.
 2. Rozwój kreatywności.
 3. Przygotowanie choreografii charakterystycznej dla tańca z danego kraju.
 4. Wymiana doświadczeń między nauczycielkami – dzielenie się wiedzą na temat możliwości prowadzenia zajęć z grupami zróżnicowanych wiekowo.
 5. Poznanie możliwości swoich uczennic.
 6. Podnoszenie sprawności ruchowej.
 7. Sfilmowanie poszczególnych tańców, jako efektu pracy z uczennicami – promocja szkoły w środowisku lokalnym.
TANECZNE PRZERWY W „JEDYNCE”

Szkoła to nie tylko nauka, ale i zabawa – wiedzą o tym dobrze uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu. Na przełomie wrzesień  –  październik oraz kwiecień  – czerwiec, w naszej szkole  długie przerwy wyglądają zupełnie inaczej, ponieważ  czas miedzy zajęciami wykorzystujemy  na aktywność fizyczną. Projekt Taneczne Przerwy w „Jedynce” skierowany jest do uczniów klas I-VII, którzy uczestniczą w przerwach śródlekcyjnych na boisku szkolnym. Uczniowie podczas takich aktywnych przerw mogą się odstresować,  rozładować negatywną energię, a także dobrze  się bawić. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego pani Joanny Kunkel wykonują różne układy taneczne do muzyki z przyborem np. stepy, pompony czy wstążki gimnastyczne lub bez  przyboru. Poszczególne układy taneczne są filmowane jako efekt wspólnej pracy.

Celem projektu jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przerw śródlekcyjnych w szkole;
 2. Zachęcenie uczniów do systematycznego podejmowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia;
 3. Odprężenie i zrelaksowanie uczniów po intensywnym wysiłku umysłowym oraz pobudzenie czynności układu oddechowego i krążenia;
 4. Popularyzacja tańca, innowacyjnych pomocy dydaktycznych wśród uczniów klas młodszych i starszych;
 5. Rozwijanie kreatywności twórczej, indywidualnych zainteresowań;
 6. Prezentowanie swoich osiągnięć przed szerszą publicznością;
 7. Integracja społeczności szkolnej.

Przewidywane efekty po przeprowadzeniu projektu dla ucznia:

 1. Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka.
 2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie społecznej.
 3. Umiejętność wykonywania ćwiczeń do muzyki z przyborem np. stepy, pompony, wstążki gimnastyczne.
 4. Rozwijanie umiejętności improwizowania ruchu do danej muzyki.
 5. Przezwyciężenie nieśmiałości i wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów poprzez umiejętność zaprezentowania tańca.
 6. Rozwijanie umiejętności rytmiczno – ruchowych i tanecznych.
 7. Integracja społeczności szkolnej.
 8. Aktywny udział w życiu szkoły.
 9. Zachęcenie uczniów do systematycznego podejmowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Przewidywane efekty pracy dla nauczyciela:

 1. Uatrakcyjnienie czasu wolnego podczas trwania przerw śródlekcyjnych dla uczniów.
 2. Wzrost bezpieczeństwa podczas trwania przerw śródlekcyjnych.
 3. Rozwój kreatywności.
 4. Wzrost sprawności ruchowej uczniów.
 5. Przygotowanie różnych choreografii tanecznych.
 6. Poznanie możliwości swoich uczennic.
 7. Podnoszenie sprawności ruchowej uczniów.
 8. Rozpoznanie potrzeb uczniów.
 9. Sfilmowanie poszczególnych tańców, wykonywanych w czasie przerwy śródlekcyjnej, jako efektu pracy z uczniami – promocja szkoły w środowisku lokalnym.

„TAŃCZĄCE JEDYNKI”

 W FINALE I LIGI  W RAMACH XIX WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W AEROBIKU GRUPOWYM”.

Dnia 24 kwietnia 2018 roku w Hali Sportowej w Pleszewie rozegrano Finał Wojewódzki w ramach Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady w Aerobiku Grupowym. Ponad 41najlepszych  zespołów – odpowiednio po 15 ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 11  ze szkół ponadgimnazjalnych  z całej wielkopolski wzięło udział w finale I Ligi, który po raz pierwszy odbył się w Pleszewie. Wysoki poziom turnieju, ciekawe choreografie układów  i umiejętności taneczne zawodniczek wywarły duże wrażenie, zarówno na licznie zgromadzonych kibicach, jak i komisji sędziowskiej. Komisja sędziowska oceniała między innymi choreografię, dobór muzyki, elementy akrobatyczne, ćwiczenia w pozycjach górnych i dolnych oraz estetykę stroju. Po wielogodzinnych zmaganiach nastąpiło ogłoszenie wyników. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Ewelina Jąśkowiak, Klaudia Skrzypczak, Amelia Wojtal, Ewa Kręglewska, Julia Koralewska, Jessica Bąkowska, Aleksandra Kruszyńska, Oliwia Kaźmierczak oraz Patrycja Konieczek zdobyła VIII miejsce. Trenerem zespołu jest Pani Joanna Kunkel – nauczyciel wychowania fizycznego.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco: I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze. Wśród gimnazjów  najlepsze okazały się uczennice z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. Z kolei w Licealiadzie zwyciężyło III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.

Dziękujemy wszystkim kibicom, którzy byli na miejscu z nami…oraz tym, którzy nas duchowo wspierali;)
” Jedynka” górą jest…tak jest…tak jest…tak jest!!!

Joanna Kunkel

POKAZ „TAŃCZĄCYCH JEDYNEK”PODCZAS II OLIMPIADY BIEGOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SWARZĘDZU

XI CHARYTATYWNY BAL „JEDYNKI”

POKAZ TANECZNY KLASY GIMNASTYCZNO-TANECZNEJ PODCZAS „WIECZORU KOLĘD”
ŚWIĄTECZNE DANCE SHOW PODCZAS UROCZYSTOŚCI WIGILIJNEJ DLA NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 MIKOŁAJKOWE „Dance Party”

HALLOWEEN PARTY SHOW