Zajęcia pozalekcyjne w klasach I – III

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania dla uczniów kl. I-III  rok szkolny 2022/2023,  I półrocze

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa

Czas realizacji

Dzień

Godzina

Sala lekcyjna

1.

A. Patyk

Zajęcia taneczno-aerobikowe

wtorek

15.25-16.10

Sala gimnastyczna

 

2.

H. Janowska

 

Zajęcia teatralne

środa

15.25- 16.10

 9

3.

M. Tarczewska

Zajęcia plastyczne

Poniedziałek

15.35-16.20

12

4.

P. Miszczak

 

Koło szachowe

Środa

15.25-16.10

4b

5.

H. Modrzyńska

Chór szkolny dla kl. I-VIII

poniedziałek

14.30-16.10

4cz

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA KL. I – III rok szkolny 2016/2017