Pedagog specjalny dla Rodziców

Pedagog specjalny zajmuje się działalnością wychowawczo-dydaktyczną i rewalidacyjną. Pracuje najczęściej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspiera rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Każdego dnia stara się wspierać wszechstronny rozwój uczniów, dopasowując konkretne formy aktywności i różnorodne metody pracy.

Natalia Józefiak