Przyjaciele szkoły

„PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SWARZĘDZU”

Tytuł „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu” nadawany jest:

 • osobom fizycznym
 • firmom
 • instytucjom
 • organizacjom

które

 • systematycznie angażują się w życie szkoły
 • wspierają jej rozwój
 • promują szkołę w środowisku lokalnym
 • wspierają ją materialnie i finansowo

Informacje o kandydatach do przyznania tytułu zbiera Rada Pedagogiczna przez cały rok szkolny i na bieżąco przekazuje je Kapitule. Uchwałę o przyznaniu tytułu „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu” podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek Kapituły w składzie:

 • Dyrektor
 • Wicedyrektor
 • Przewodniczący Rady Rodziców
 • trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej

w formie

 • przekazania dyplomu uznania
 • wpisu do księgi pamiątkowej  „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu”
 • wpisu na stronę internetową szkoły www.sp1swarzedz.pl

 

1992/1993 Jadwiga i Edward Baczewscy, Wiesława Begier, Mirosław Horla, Olga i Jan Kaźmierczakowie, Irena Szafoni, Halina i Piotr Zawadowie, Marek Bednarkiewicz, Zbigniew Kowalski, Marianna Małecka, Dorota Michalska, Ewa i Tadeusz Pietrzakowie, Alicja Kucharska, Maria i Jan Skrzypińscy, Wiesława i Lech Świątkowie, Urszula i Włodzimierz Wawrzyniakowie
1993/1994 Lidia i Jarosław Rutawscy, Małgorzata Nowak, Jerzy Gruszka, Beata Wydymus
1994/1995 Maria Bandosz, Danuta Osińska, Wojciech Partyka, Małgorzata Woś, Grażyna Jóźwiak, Urszula Winiewicz,
ks. dziekan Henryk Mikołajczyk, Iwona Smolicz, Roman Janicki
1995/1996 Alicja i Adam Przybylscy, Maria Wiśniewska, Danuta i Tadeusz Krugowie
1996/1997 Rafał Wittig, Roman Sielicki, Lucyna i Wiesław Zwolińscy, Elżbieta Surków
1997/1998 Danuta i Waldemar Jęczmionkowie, Wioletta Jankowiak, Danuta Łuc, Katarzyna Przewoźna
1998/1999 Maria Doba, Maria Idziak, Julia Potocka, Kamila Mysior, Grażyna Socha, Barbara Zawadzka, Arleta Włodarczyk, Piotr Mikołajczak
 

1999/2000

Waldemar Główczyński, Mieczysław Skrzypczak, Jasiak Urszula, Danuta Szymaniak, Krystyna Stróżniak,
Sydorko Halina, Łączna Hanna, Lidia Fietz, Anna Patronowska, Jolanta Zaporowska, Henryka Łyskawa,
Domicela Rybińska, Hanna Borkowska, Hanna i Marek Buko, Jadwiga i Andrzej Arentowscy,  Ewa Jurgowiak
2000/2001 Katarzyna i Andrzej Pahl, Agata i Mirosław Kubaccy, Krystyna Łoza, Anna i Andrzej Budnikowie, Marek Kowalczyk, Halina Szymańska
2001/2002 Renata Lekowska, Bogdan Dunajewski, Małgorzata Kasprzak, Katarzyna Rataj, Barbara Sielicka, Barbara Antoniewicz, Stanisław Witecki
2002/2003 Mirosław Braciszewski, Marzena Gogoc, Jolanta Mrugas, Wiesława i Zenon Kaczmarkowie, Emilia Mysior,
Roman Bartkowiak, Dorota Gąsiorowska, Hanna Szafoni, Hanna Żywicka, Agata i Andrzej Bystry, Danuta Waliszka, Antonina Kubiak, Jolanta i Michał Matuszewscy
2003/2004 Stefan Marszałkiewicz, Grażyna Sobaszkiewicz,

Karol Baszczyński Prezes Firmy Wiraż – Bus,

Wanda i Roman Markowscy, Karolina i Robert Maćkowiak, Katarzyna i Robert Matuszewscy,
Maria i Henryk Matuszewscy, Ewa Horla – Kosicka, Beata i Paweł Fiedler, Elżbieta Janiszczak,
Beata i Tomasz Misiorni, Piotr Baranowski, Marlena i Sławomir Sekulscy, Małgorzata Sobkowiak,
Anna i Remigiusz Neumann, Elżbieta i Zbigniew Zawadowie, Marek Szymczak, Dorota Mielcarek, Alina i Piotr Piechowiakowie

2004/2005 Lidia Antoniewicz, Agnieszka Sowa, Violetta i Jacek Rydzewscy, Krzysztof Krzyżaniak,  Aleksander Kreideweiss
2005/2006 Dorota Sabisz, Grzegorz Kurek, Grażyna Jałońska.
2006/2007 Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Bożena Szydłowska,

Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Bukowska,

Małgorzata  Domńska, Małgorzata Kaczorowska, Irena Anioł, Iwona Błażejczyk,

Agata Gosk,

Teresa Hetmańczyk, Marek Kubiak, Barbara Mikołajczak, Sylwia Rochowiak, Sabina Sobczak, Ewa Szynal

2007/2008 Robert Kuzior,  Bogdan Nowacki, Renata i Tomasz Czmoch, Hanna Baumgart, Iwona Koszarek, Ilona i Maciej Potok, Sylwia Wencel
2008/2009 Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka, Sylwia Jabłońska, Hanna Olejniczak, Ewa Gruszczyńska, Robert Jankowiak, Jacek Lipiński, Violetta Szymkiewicz, Justyna Remlein, Katarzyna Wolna
2009/2010
Lilla Andrzejewska
2010/2011 Janusz Tomczak, Agnieszka Krupecka, Karolina Wielogórska, Anna Pacyna, Dorota Heba, Klaudia Andrzejewska, Violetta Kayser, Katarzyna Rataj, Lucyna i Rajmund Drajerczak, Agnieszka i Piotr Oltman, Grażyna Człapka i Maciej Rejzner, Aneta Pawłowska
2011/2012 Agnieszka Cudakiewicz, Dorota i Marcin Indrzejczak, Joanna Paterska, Karolina i Piotr Sowa, Wanda Baranowska, Izabela Słomińska, Agnieszka Kosturska, Małgorzata Dopierała, Małgorzata Szymańska.
2012/2013 Barbara i Piotr Mikołajczakowie, Agnieszka Łoza, Elżbieta Lis, Renata Wargin, Dorota Balicka, Dorota Mańkowska, Izabela Kaczmarek, Agnieszka Stachowiak, Anna Sobaszkiewicz-Lesińska, Artur Ratajszczak, Agnieszka i Piotr Sobaszkiewicz, Magdalena Suracka, Małgorzata i Witold Dopierała, Małgorzata i Przemysław Stachowscy, Anna i Maciej Boguccy, Barbara i Krzysztof Woźniak, Marzena i Wiesław Marutowie, Barbara Wesołowska
2013/2014 Spółka Volkswagen Poznań,  Karolina Kuliś, Magdalena Kaleta, Dorota Indrzejczak, Michał Kokociński, Beata Kaczmarek, Małgorzata Skrzypek, Magdalena i Grzegorz Olejniczakowie, Monika i Sławomir Świstek, Mirella i Szymon Trzebiatowscy, Honorata i Jarosław Andrzejewscy, Krzysztof Krupecki, Agnieszka Karkowska

 

2014/2015

 

 

 

2015/2016

 

 

2016/2017

Ewa Andrys, Anna Fijałkowska, Magdalena Jankowiak, Agata i Zbigniew Ludwiczak, Ewelina Czarnecka, Magdalena Galewska, Krystyna i Jarosław Lesińscy, Izolda Modzelewska, Alina Piechowiak, Magdalena Rybak, Martyna i Dariusz Szlenzak, Maria Wichtowska, Monika i Mariusz Nowaccy, Natalia i Krzysztof Olejniczak, Mirosław Sobieszczański, Honorata i Tadeusz Wołodkiewicz, Grażyna Braciszewska

 

Katarzyna Straż, Magdalena Ratajczak, Monika i Wojciech Wojciechowscy, Paulina Rychlewicz, Małgorzata Celik, Monika Kozłowska, Agata Kamińska-Bosy, Dorota Ożga

 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek,

I zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Grzegorz Taterka,

II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Tomasz Zwoliński

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbara Czachura