Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE
2020/2021

Kadra naszej szkoły to nauczyciele z powołania,
odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi.

Kontakt przez pocztę
lub dziennik elektroniczny

Pedagog szkolny awietrzykowskasp1@wp.pl

adawdowiaksp1@wp.pl

Logopedia mrebaczsp1@wp.pl

mchmielewskasp1@wp.pl

Wychowawcy świetlicy annarosalska@wp.pl

dwrobelsp1@wp.pl

murbaniaksp1@wp.pl

ipieczynskasp1@wp.pl

mtyneckasp1@wp.pl

Wychowanie przedszkolne lkowalczyksp1@wp.pl
Edukacja wczesnoszkolna hfilarysp@wp.pl

mtarczewskasp1@wp.pl

hjanowskasp1@wp.pl

mkolasinskasp1@wp.pl

mkruszonasp1@wp.pl

mlewandowskasp1@wp.pl

mmalickasp1@wp.pl

bpatryassp1@wp.pl

Religia mkluczkasp1@wp.pl

emalickasp1@wp.pl

Język polski jchudasp1@wp.pl

krowickasp1@wp.pl

aszymczaksp1@wp.pl

etalarczyksp1@wp.pl

Język angielski kbrylsp1@wp.plekruswickasp1@wp.pl

njozefiaksp1@wp.pl

Język niemiecki hminginowiczsp1@wp.pl
Wychowanie fizyczne mbajersp1@wp.pllszycsp1@wp.pl

pmiszczaksp1@wp.pl

kowalczyk.karate@op.pl

jkunkelsp1@wp.pl

ajankowskasp1@wp.pl

amatczaksp1@wp.pl

pkucasp1@wp.pl

Historia i społeczeństwo enawrockasp1@wp.pl

krowickasp1@wp.pl

Historia, Wiedza o społeczeństwie mszulerowiczsp1@wp.pl
Muzyka hmodrzynskasp1@wp.pl
Przyroda i geografia madamczaksp1@wp.pl
Geografia, Wychowanie do życia w rodzinie mjagodzinskisp1@wp.pl
Biologia, Technika sspizewskasp1@wp.pl
Chemia magdalena.ignaciksp@gmail.com
Fizyka, Matematyka epetersp1@wp.pl
Matematyka kgruszczynskasp1@wp.pl

dczosnowskasp1@wp.pl

Informatyka, Matematyka asiebertsp1@wp.pl

rdziekansp1@wp.pl

Plastyka hminginowiczsp1@wp.pl
Zajęcia pływania tomasz_grajewski1@wp.pl
Edukacja dla bezpieczeństwa mjagodzinskisp1@wp.pl
Biblioteka, Wychowawca świetlicy knaduliczsp1@wp.pl
Biblioteka imetlersp1@wp.pl