technika klasy 6

Temat: Dom bez tajemnic.

 1. Przeczytaj temat w podręczniku str.8- 13 i odpowiedz pisemnie w zeszycie na ćw.3 oraz 1 i 2 dotyczące infografiki.
 2. Następnie odpowiedz na pytania zawarte w karcie pracy. Jeżeli nie możesz wydrukować karty pracy to przepisz ją do zeszytu. Wypełnione karty pracy należy wkleić do zeszytu przedmiotowego. Zadania będą sprawdzane po powrocie do szkoły. Zmiana terminu sprawdzenia – kartę pracy przesyłamy na Teams do zadań. Za przesłane zadanie otrzymasz „+”

Temat: W pokoju nastolatka.

 1. Organizacja miejsca pracy:
  • Oświetlenie
  • Ćwiczenie 1, str.14 ( odpowiedź z uzasadnieniem w zeszycie)
  • Miejsce pracy dostosowane do wzrostu ucznia
  • Ćwiczenie 2, str.15 ( zapisz w zeszycie wyniki pomiarów i wnioski)
 2. W pokoju ucznia wyróżniamy trzy strefy (podr. str. 16):
  • Odpoczynku
  • Nauki
  • Zabawy

Zadanie domowe
Na kartce A3 wykonaj Mam pomysł, str. 15. Możesz wykonać to zadanie jako rzut z góry lub z przodu. Możesz wykonać rysunek, dokleić meble z czasopism lub internetu, użyć tapet lub papieru kolorowego na ściany, tkaniny mogą być wykorzystane jako dywan i obicie mebli, pamiętaj o oknie i drzwiach do pokoju.
Termin wykonania do 06.04, prace przesyłamu na platformę Office 365. Praca zostanie oceniona.

Temat: W pokoju nastolatka – cz. 2.

Termin wykonania: 06-17.04

 1. W pokoju ucznia można wyróżnić strefy:
  • Do odpoczynku
  • Do nauki
  • Do zabawy
 2. Nowe życie mebli.
  Przeczytaj tekst w podręczniku str. 17, następnie wykonaj ćw. 4.

Zadanie domowe
Uzupełnij kartę pracy do 17.04 i prześlij przez zadania na platformie. Za przesłane zadanie otrzymasz „+”

Temat : Instalacje i opłaty domowe.

Rodzaje instalacji domowych:

 • Wodna
 • Kanalizacyjna
 • Centralnego ogrzewania
 • Gazowa
 • Elektryczna

Zadanie domowe
Przeczytaj str.20-22 i wykonaj ćwiczenie 1 str.20, ćw. 2 i 3 str.21 i ćw. 5 str. 22.
Odpowiedzi zapisz do zeszytu, zrób zdjęcie i prześlij przez zadania do 24.04.
Za przesłane zadanie otrzymasz ocenę.

Temat: Instalacje i opłaty domowe. Obwody elektryczne. 27.04

 1. Obwód elektryczny składa się co najmniej ze:
  • Źródła zasilania np. baterii
  • Przewodów
  • Odbiornika np. żarówki.
 2. Obwody elektryczne mogą być połączone w sposób:
  • Szeregowy,
  • Równoległy,
  • Mieszany.
 3. Podczas rysowania obwodów stosujemy symbole elementów tworzących obwód (tabelka str.24).

Zadanie domowe

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 10 i 11, str. 24-25 w podręczniku. Niczego nie przesyłaj do nauczyciela.

Temat : Domowe urządzenia elektryczne. 04.-08.05

 1. Poznajemy instrukcję obsługi zasadę działania domowego sprzętu elektrycznego.
 2. Przeczytaj temat w podręczniku str.28- 29,32- 35. Nie czytaj inografiki.
 3. Odpowiedz pisemnie na ćw.1,2( wybierz jedno urządzenie),5 i 8.
 4. Zrób zdjęcie notatki i prześlij przez zadania do 08.05.
  Za notatkę otrzymasz ocenę.

Temat: BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych. 11-15.05.

 • BHP- bezpieczna i higieniczna praca
 • Omówienie zasad bezpiecznej pracy z urządzeniami domowymi podłączonymi do prądu.

Zadanie domowe

Wykonanie plakatu do tematu lekcji- technika dowolna, format A4. Praca na ocenę. Termin przesłania, na zadania w Teams, do 15.05.

Temat: Nowoczesny sprzęt na co dzień.

18-22.05.

 1. Za pomocą nowoczesnych urządzeń można nagrywać, przetwarzać, odtwarzać dźwięki i obrazy. Można je obsługiwać za pomocą przycisków na obudowie lub zdalnie- przez pilota.
 2. Wykonaj ćwiczenie 2, str. 36- zapisz w zeszycie.
 3. Przeczytaj infografikę, str.37 i odpowiedz pisemnie na zad. 1 i 2.

Niczego nie przesyłaj nauczycielowi.