Wychowawcy świetlicy

Katarzyna Nadulicz

Danuta Wróbel

Magdalena Cyran

Małgorzata Tarczewska

Magdalena Pawlak

Maria Kluczka

Anna Szczodrowska

Anna Rosalska