TIK W SPORCIE

TIK W SPORCIE

ROK SZKOLNY 2020-2021

PROJEKT INNOWACYJNY
„TIK – wprowadzi Cię w aktywny i zdrowy ruch”

CELE PROJEKTU:

Projekt jest realizowany na lekcjach wychowania fizycznego w kl. VIII a, b i c w grupie dziewcząt.

Autorski projekt edukacyjny „TIK – wprowadzi Cię w aktywny i zdrowy ruch” to cykl zajęć ruchowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii np. smartfonów, opasek monitorujących aktywność fizyczną, aplikacji, projektorów, laptopów oraz kamery.

Tematyka zajęć :

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki VIII klasy, uzupełniają ją, poszerzają o różne bloki tematyczne np. żywienie, aktywność fizyczna czy stres. Przewidziano realizację 25 tematów lekcyjnych.

Poszczególne fragmenty lekcji są na bieżąco dokumentowane w postaci zdjęć, filmików, kart pracy, plakatów jako efekty wspólnej pracy trzech klas – grupy dziewcząt na II etapie edukacyjnym.

1.Cel główny:
Wzrost motywacji wewnętrznej uczennic z kl. VIII do podejmowania zdrowego
i aktywnego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
2. Cele szczegółowe:
a) Uczennice znają sprzęt i aplikacje monitorujące aktywność fizyczną i zdrowie;
b) Uczennice potrafią zdiagnozować własną, dzienną aktywność fizyczną wykorzystując nowoczesne technologie (np. urządzenia monitorujące, aplikację internetowe);
c) Uczennice uczą się wzajemnie od siebie z wykorzystaniem kamery;
d) Uczennice potrafią stawiać sobie małe i duże cele w podejmowaniu aktywności fizycznej. Dobrze znoszą porażki, potrafią cieszyć się z sukcesów;
e )Uczennice potrafią współpracować w zespole wykorzystując TIK, potrafią wzajemnie zmotywować się do podjęcia aktywności fizycznej.
3. Metody i formy
Metody:
podająca;
poszukująca;
syntetyczna;
analityczna;
mieszana;
kształcenia multimedialnego;
ruchowej ekspresji twórczej.
Formy:
praca w grupach;
praca w parach,;
praca indywidualna;
praca jednym frontem;
obwód stacyjny
4. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji, efekty)
Uczniowie:
a) Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, ponieważ uczennice samodzielnie angażują się w wykorzystanie TIK do podejmowania aktywności fizycznej, tworzą materiały dydaktyczne np. prezentacje, filmiki, robią zdjęcia.
b) Wykorzystują możliwości jakie daje im TIK do zwiększenia motywacji, do poprawy zdrowia, stylu życia w zakresie ruchu, zdrowego żywienia, radzenia sobie ze stresem itp.
c) Są świadome popełnianych błędów w technice wykonywania ćwiczeń dzięki wideofilmowaniu.
d) Mają możliwość korzystania z nowoczesnych technologii np. opaski monitorujące aktywność fizyczną, telefonów podczas lekcji wychowania fizycznego lub zajęć
w czasie wolnym.
e) Uczą się: współpracy w parach, grupie, radzenie sobie z porażką, zasad fair play itp.
Nauczyciele:
a) Wykorzystują nowoczesną technologię na lekcji wychowania fizycznego w celu uatrakcyjnienia zajęć dla uczniów.
b) Wymieniają się doświadczeniem w zakresie metodyki i dydaktyki wychowania fizycznego, wzajemnie motywują się do aktywności, podnoszą własną sprawność.
c) Nauczyciele są coachem, krytycznym przyjacielem w pokonywaniu słabości.

Projekt prowadzony jest przez nauczycielki wychowania fizycznego Panią Joannę Kunkel oraz Panią Magdalenę Bajer.

PROJEKT…CZAS START!!!

Zapraszamy do oglądania lekcji wychowania fizycznego z naszym udziałem;)

LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W TERENIE Z TELEFONEM Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI ENDOMONDO, KROKOMIERZA ORAZ OPASEK I ZEGARKÓW MONITORUJĄCYCH AKTYWNOŚC FIZYCZNĄ.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 131152491_715825422683953_8715291654847993306_n-1024x768.jpg

Od września ruszyłyśmy z naszą innowacją , kiedy to po długiej przerwie w szkole spowodowanej panującą pandemią Covid – 19 w całym kraju i na świecie oraz po powrocie z wakacji aktywnie nadrabiamy wspólnie spędzony czas wykorzystując nowoczesną technologię na lekcji wychowania fizycznego.

Jak wiadomo ruch to zdrowie, każdy Ci dziś to powie.

Dobrą rozgrzewką zawsze lekcję rozpoczynamy…nie zawsze jest łatwo…ale się staramy!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 131073027_421052002268380_4829858493934437308_n-1024x768.jpg

Tak więc ruszyłyśmy na marszobieg z Paniami i Wam fajną trasę przedstawiamy…

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 131052996_4893038370736970_740579493151080484_n-498x1024.jpg

PIŁKA SIATKOWA 

Doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 131065681_421717015629911_4636053568182410007_n-797x1024.jpg

Podczas kolejnej lekcji wychowania fizycznego przygotowując się do sprawdzianu z piłki siatkowej pracowałyśmy na lekcjach wykorzystując nasze smartfony, w których zamontowane są kamerki w celu omówienia i poprawienia błędów jakie mogą występować podczas wykonywania danego ćwiczenia np. odbicia piłki w parach sposobem oburącz górnym i dolnym. Pracowałyśmy w parach wzajemnie motywując się do pracy, nagrywałyśmy filmiki i omawiałyśmy błędy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

LIST OD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  

Daleko w mroźnej Laponii na fotelu wygodnym  

siedzi święty Mikołaj. Jest w nastroju pogodnym, 

 bo spakował prezenty i aż w oczach się mieni – 

 pudełko na pudełeczku. Do nieba prawie – od ziemi!!!  

Woreczki przy woreczkach stąd aż do skraju lasu. 

 Wszystko skrzaty spakują do sań. Jest trochę czasu,  

więc Mikołaj wziął pióro i do dzieci list pisze… 

Moi Drodzy. 

W swoich listach prosicie o słodycze…wiec spełniam Wasze marzenia. 

Ale… 

Proponuje umowę – dla zdrowia! 

Przygotujcie strój, obuwie sportowe i rozpocznijcie dzień aktywnie razem z nami. 

 Nie ma rady:  

Przygotujcie strój, obuwie sportowe i rozpocznijcie dzień aktywnie razem z nami. 

Pozostając w klimacie Mikołajkowym przygotowałyśmy wraz z Mikołajem  

dla Was niespodziankę. 

Zajrzyjcie do środka…życzymy miłej aktywnej porannej zabawy! 

Christmast Workout “The ELF” – 10 min

PS. ZADANIE DLA CIEBIE: 

1. Wymień 3 przykłady ćwiczeń jakie zaprezentował Elf podczas swojej rozgrzewki – (napisz ich nazwy). 

2. Napisz na czacie, które ćwiczenie z zaproponowanej przez Elfa rozgrzewki sprawiło Ci największą trudność? 

Pozdrawiamy! Mikołajki – wuefistki z SP 1

WIZYTA W SKLEPIE SPOŻYWCZYM

Joanna Kunkel

Magdalena Bajer

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII

NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Klasa Va miała okazję wykorzystania umiejętności informatycznych do budowania świadomości na tematy prozdrowotne. Poruszali tematykę sportu oraz zdrowego odżywiania w aplikacji Canva. Oto przykładowe linki do prac naszych zdolnych uczniów:

https://www.canva.com/design/DAEdDitQ51c/WXfH2TpCpjMp9BM16FRgPg/view?utm_content=DAEdDitQ51c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

oraz

https://www.canva.com/design/DAEc295Rw88/1l-0qV3RhE5vB9uiGcGIbA/view?utm_content=DAEc295Rw88&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

a także:

https://www.canva.com/design/DAEc9bboyXE/6hoJ5DCw8kJVS8x1vWHNgA/view?utm_content=DAEc9bboyXE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Uczniom gratulujemy postawy oraz chęci odkrywania nowych horyzontów.

ROK SZKOLNY 2019-2020

Na lekcjach wychowania fizycznego wykorzystujemy nowoczesną technologię.

Przykładami jej wykorzystania na zajęciach są np.

  • zabawy taneczne przy wykorzystaniu układów z programu „Just Dance” umieszczonych na YouTube;
  • ćwiczenia ze stepami z wykorzystaniem treningów umieszczonych na YouTube;
  • ćwiczenia z wykorzystaniem aplikacji ściągniętych na telefonach np. endomondo, zdrowe zakupy, GetSet;
  • ćwiczenia z wykorzystaniem telefonów, słuchawek oraz muzyki – np.program Spotify;
  • zabawy, ćwiczenia z wykorzystanie programu Brain Breaks

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii na zajęciach świetnie się bawimy i rozwijamy umiejętności (głównie) taneczne oraz gimnastyczne. Lekcje dzięki temu są ciekawsze i zachęcają nas do uprawiania sportu i zdrowego trybu życia. Na takich lekcjach mamy możliwość korzystania z różnych nowoczesnych urządzeń takich jak: telefon, słuchawki, tablice interaktywne itp.

Zuza Grzempa kl. VII c

Joanna Kunkel

TIK NA LEKCJI WF

Silent Disco Trening


Ostatnio na lekcji wychowania fizycznego miałyśmy zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Wykonywałyśmy ćwiczenia z wykorzystaniem telefonów, słuchawek oraz wcześniej pobranej muzyki np. wykorzystując program Spotyfii. Każda z nas miała dobrać się w pary oraz w domu wybrać wspólnie z koleżanką utwór muzyczny, przy którym będzie ćwiczyła na lekcji. Na następnej lekcji zaczęłyśmy zajęcia z użyciem telefonów, pobranej ulubionej muzyki oraz słuchawek. Każda para zaczęła wykonywać ćwiczenia w rytm wybranej przez siebie muzyki, naśladując swoje ruchy – ćwiczenia na przemian. Pod koniec lekcji pani poprosiła aby każda para zaprezentowała przykładowy zestaw ćwiczeń wybrany przez siebie i omówiła dlaczego akurat ten zestaw ćwiczeń wybrała. Następnie odbyło się wspólne podsumowanie lekcji, wszystkie pary po kolei prezentowały muzykę do której wykonywały dziś ćwiczenia. Lekcja bardzo nam się podobała

Maja Owczarek i Agata Bazarnik kl. 7c

Joanna Kunkel

CHOROBY CYWILIZACYJNE NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Dnia 3 grudnia 2019 roku odbyła się lekcja o chorobach cywilizacyjnych. Chętne osoby miały za zadanie przygotować prezentacje o jednej wybranej chorobie cywilizacyjnej. Prezentacja mogła być przygotowana w wybranej przez nas formie np. plakatu, opisu na kartce czy prezentacji multimedialnej. Większość z nas wybrała prezentację multimedialną. Pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego prezentowałyśmy nasze prace w sali korekcyjnej przy wykorzystaniu komputera oraz rzutnika. Lekcja ta miała za zadanie pokazać nam jakie choroby cywilizacyjne występują, jak jest ich wiele oraz jak możemy im zapobiec. Pani Joanna Kunkel tym zadaniem chciała rozwinąć nasze umiejętności poszukiwania wiadomości oraz pracy nad postawionym sobie celem. Przybliżę wam może temat chorób cywilizacyjnych : Choroby cywilizacyjne np. nerwica, choroby stylu życia , choroby dieto – zależne , choroby społeczne , czyli epidemia XXl w. Myślę , że nikt nie chciałby być obciążony żadną chorobą cywilizacyjną, wiadomości wyniesione z tej lekcji na pewno przydadzą nam się jeszcze nie raz w życiu i bardzo dziękuje Pani za zorganizowanie takiej lekcji. 

Julia Kuźmenko kl. VII a

Joanna Kunkel

TIK NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W dniu dzisiejszym klasa 7 c uczestniczyła w zajęciach ruchowych wykorzystujących nowoczesne formy i techniki informacji komputerowych . Ten innowacyjny sposób aktywności umożliwia dbanie o swoje zdrowie oraz sprawność w warunkach, który każdy z powodzeniem może znaleźć u siebie w domu. Zła pogoda czy brak wolnego boiska już nie są przeszkodą! Szkoła SP 1 podąża z duchem czasu i zaszczepia wiedzę dotyczącą kultury fizycznej, dopasowaną do wymagań rozwijającego się świata.

Z chłopcami kl. 7 c wykonywaliśmy ćwiczenia ruchowe wzmacniające poszczególne partie mięśni.

Łukasz Szyc

ROK SZKOLNY 2018-2019

Mamy tooo….nasze marzenia się spełniają…..jesteśmy nowoczesną szkołą.

Pomysłodawcami uatrakcyjnienia naszych zajęć na lekcjach wychowania fizycznego są nasze nauczycielki wychowania fizycznego: pani Magdalena Bajer oraz pani Joanna Kunkel.

To dzięki takim wspaniałym atrakcjom, jakim jest wykorzystanie TIK w sali korekcyjnej…nasze lekcje są wyjątkowe, ciekawe i zachęcają nas również do podejmowania aktywności fizycznej nie tylko w trakcie lekcji wychowania fizycznego ale i również w czasie wolnym od zajęć. A panie na swoich lekcjach zarażają nas swoją pozytywną energią i zamiłowaniem do sportu oraz zdrowego stylu życia.

Dzięki tablicy interaktywnej w sali korekcyjnej możemy korzystać min. z zabaw tanecznych oraz programów takich jak Just Dance i wiele innych. Dzięki nim rozwijamy swoje umiejętnoiści taneczne.

Julia Kuźmenko kl.VI a

Zajęcia z tablicą interaktywną są bardzo fajne,ponieważ możemy poznawać nowe kroki taneczne lub doskonalić wcześniej poznane kroki i doprowadzić je do perfekcji. Przy zajęciach z tablicą miło spędzamy czas, uczymy się, śmiejemy i bawimy.

Martyna Mejzińska kl.VI a

Na zajęciach aerobiku fajnie się bawimy i układów nowych się uczymy. Wiele ruchów poznajemy i pięknie się skłonić umiemy. Interaktywną tablicę mamy. Dzięki temu nowe kroki poznajemy i „Just Dance” na sali tańcujemy. Jest super. Dziękujemy.

Weronika Długosz kl. VI a

EDUKACJA ZDROWOTNA Z WYKORZYSTANIEM TIK

NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

Jako zadanie domowe, każda dziewczyna z klasy 8A i 8B stworzyła, sama lub w małej grupie, prezentację multimedialną dotyczącą używek. Każda z nas przedstawiła się w sali korekcyjnej pod opieką Pani od wychowania fizycznego-Joanny Kunkel. Nasza nauczycielka podczas tego zadania, chciała pogłębić naszą wiedzę na temat używek, ale nie tylko. Zadanie polegało też na przedstawieniu swojej pracy własnymi słowami, czyli bez czytania słowo w słowo z tablicy multimedialnej. Ta umiejętność przyda nam się w życiu jeszcze wiele razy, więc myślę, że warto przedstawiać się w oto taki sposób. Wracając do tematu używek. Dziewczyny przedstawiły nam ich rodzaje, działanie, szkody, które mogą wywołać w naszym organiźmie oraz inne kwestie, które dotyczyły tego tematu. Oczywiście, nie zabrakło też wielu ciekawostek, o których nie mieliśmy pojęcia. Przybliżę Wam teraz trochę informacji na ten temat. Do używek zalicza się między innymi wszechobecny alkohol, nikotynę, która wchodzi w skład, np. papierosów oraz narkotyki, lecz musimy pamiętać, że nie tylko te, które wymieniłam są używkami. Do używek należy też herbata, kakao i kawa. Kto by pomyślał, że przepyszne kakao jest używką?-No pewnie nikt. Muszę opowiedzieć Wam też o skutkach brania tych substancji. Na organiźmie wywierają ogromne szkody, np. wpływają w zły sposób na układ nerwowy, wywołują choroby m.in serca oraz wątroby lub nawet raka, czyli jednym słowem, wyniszczają organizm. Myślę, że nikt nie chciałby być chory na żadną z tych chorób. Czy dla chwili odprężenia warto niszczyć swoje życie? Mam nadzieję, że to pytanie skłoni Was do refleksji na ten temat.

Oliwia Kaczmarek 8B

Joanna Kunkel

WYCHOWANIE ZDROWOTNE Z WYKORZYSTANIEM TIK

W ramach lekcji wychowania fizycznego chłopcy z klasy VIII a i VIII b,  podzieleni na grupy przygotowali prezentacje multimedialne z wychowania zdrowotnego dotyczące zbilansowanej diety, zapotrzebowania składników odżywczych – białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin i minerałów oraz wody jako podstawowego składnika naszego organizmu i co za tym idzie dbanie o prawidłowe nawodnienie organizmu.

Każda grupa z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego w ciekawy i różny sposób prezentowała i omawiała swoje prace.

Możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie wpłynęła na bardzo duże zaangażowanie chłopców klas ósmych w przeprowadzenie lekcji.

MACIEJ KOWALCZYK

Program Trzymaj Formę realizujemy z wykorzystaniem TIK

Podczas jednej z lekcji w klasie V ab uczennice korzystając z pomocy dydaktycznych jakim są telefony komórkowe poznawały główne założenia programu Trzymaj Formę. Dziewczęta za pomocą telefonu i aplikacji w nim dostępnych obliczały indeks masy ciała czyli BMI. Lekcja była niezwykle ciekawa gdyż każda z uczennic mogła samodzielnie znaleźć aplikację oraz sprawdzić czy jej waga jest prawidłowa.

dziewczęta – klasa V ab

opiekun: Anna Jankowska

HOPSports Brain Breaks Physical Activity Solutions

Brain Breaks® to dynamiczna platforma internetowa przeznaczona dla nauczycieli oraz uczniów.

Na naszych lekcjach wychowania fizycznego  oraz treningach korzystamy również z tej platformy. Poznając ciekawe gry, ćwiczenia i zabawy taneczne z całego świata.

Na platformie znajduje się ponad 100 krótkich filmików (trwające od 2 do 5 minut). Filmiki są zaprojektowane specjalnie z myślą o zajęciach w klasie, aby zmotywować uczniów do podejmowania aktywności fizycznej nie tylko na lekcji wychowania fizycznego ale również w czasie przerw śródlekcyjnych oraz są przydatnym narzędziem do wzbogacenia  lekcji (poznawania języka, sztuki, muzyki, a poprzez to również innych kultur).

Brain Breaks® to ponad 100 filmików z udziałem osób (instruktorów, tancerzy, sportowców, itp.) z ponad 50 krajów. Są to interaktywne materiały edukacyjne obejmujące obszar zdrowia i dobrego samopoczucia, akcentujące holistyczne podejście do życia.

Joanna Kunkel

W naszej szkole w sali korekcyjnej powstała wirtualna tablica z nową technologią, z której korzystamy na lekcjach wychowania fizycznego. Pani Asia zapoznała nas z programem Brain Breaks oraz taneczną grą Just Dance. Na lekcjach mogliśmy już doświadczyć na czym to polega i co to jest. Brain Breaks to strona, na której możemy poznawać tańce z różnych stron świata oraz wykonywać różne ćwiczenia. Są tam wszystkie Państwa. Po wczytaniu strony pojawią się flagi krajów, po naciśnięciu na flagę pojawia się film z wybranego dla nas przedstawiciela kraju z tańcem dla nas przygotowanym. Dzięki temu programowi możemy poznać różne sposoby tańca jak i kulturę tańca. Natomiast Just Dance jest to gra w której możemy tańczyć do naszych ulubionych piosenek, poznając nowe układy taneczne. Tańczy się naprawdę przyjemnie. Jest przy tym świetna zabawa. Zachęcam abyście mogli sami korzystać z tych programów i spróbować różnych rodzajów tańców.

Marta Czujewicz kl. VIII b

Joanna Kunkel

 Na zajęciach wychowania fizycznego korzystamy z różnych form ćwiczeń. Jedną z ulubionych dziedzin wśród uczniów jest taniec. Mamy możliwość rozwijania naszych umiejętności tanecznych za pośrednictwem różnych stron takich jak Brain Breaks oraz Just Dance. Strona Brain Breaks daje nam ogromne możliwości. Poznajemy między innymi kroki taneczne z różnych stron świata. Natomiast dla fanów gier również znajdzie się coś wspaniałego. Na tej stronie znajdziecie wiele form świetnej zabawy na przykład poprzez taniec. Korzystając ze strony poznajemy kulturę różnych państw. Kolejną stroną, która pozwala nam rozwijać swoje zdolności jest Just Dance. Umożliwia nam ona w łatwy sposób naukę kroków poprzez powtarzanie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, a wybór jest  naprawdę duży. Rozwijanie swoich pasji poprzez zabawę z tańcem sprawia wszystkim wiele radości. Znajdziecie tam coś dla osób zaawansowanych, ale też dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z tańcem. Nasi nauczyciele dbają o to , by nasze zajęcia były urozmaicone, a uczniowie zadowoleni.

Patrycja Konieczekkl.VIII b

Joanna Kunkel
                                                

TIK NA WYCHOWANIU FIZYCZNYM

Na lekcjach wychowania fizycznego z powodzeniem można wykorzystywać nowoczesne technologie. My cieszymy się, że używamy różnych aplikacji w telefonach komórkowych, które motywują nas do ćwiczeń i powodują, że lekcje wf są atrakcyjne. Wykorzystujemy też internet i takie strony z filmikami z tańcem jak: Just Dance, Brainbreaks, You Tube. Pomaga to w utrzymaniu naszej formy oraz dbaniu o nasze zdrowie. Mając przed sobą wirtualnego trenera ćwiczenia są łatwe a grafika w filmikach przypomina czasami grafikę z gier komputerowych. Ćwiczymy i bawimy się jednocześnie.

Ola Kiszka, Amelia Wittke, z klasy VIb

Magdalena Bajer

APLIKACJA „ZDROWE ZAKUPY”

Aplikacja „zdrowe zakupy” polega na skanowaniu kodów kreskowych różnych produktów i określaniu, czy są one zdrowe, czy wręcz przeciwnie. Niektóre produkty mają napisane na opakowaniu „FIT”, ale nie znaczy, że takie są. Zachęcamy, aby korzystać z tej aplikacji. Upewnij się, że twoje zdrowe zakupy, rzeczywiście są zdrowe!

Paulina Sobolewska, Natalia Fraszczak z klasy VI b

Dzięki aplikacji „zdrowe zakupy” dowiedziałam się, że produkty, które wydają się zdrowe, wcale takie nie są, np. batoniki BA, Belvita. Zachęcamy do korzystania z aplikacji, ponieważ dzięki niej możemy kontrolować nasze zdrowie.

Kasia Śmichura, Klaudia Wietrzykowska z klasy VI b

APLIKACJA GET SET

Na jednej z lekcji wychowania fizycznego, pod okiem nauczyciela – p. Magdaleny Bajer i Anny Jankowskiej korzystaliśmy z telefonów komórkowych i aplikacji „GET SET”. Dzięki tej aplikacji wykonywaliśmy z zapałem proste ćwiczenia, przygotowujące nasze mięśnie, stawy i kości do uprawiania dyscypliny – piłki ręcznej. W aplikacji jest bardzo dużo dyscyplin do wyboru, miedzy innymi: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, łucznictwo, narciarstwo i wiele innych. Są tam filmiki z ćwiczeniami oraz instrukcją ich wykonania w języku angielskim.

Jeśli chcesz ćwiczyć i nie masz pomysłu na ćwiczenia skorzystaj z aplikacji  „GET SET”!

Zuzanna Delmanowska, Julia Rozynek z klasy VIb

EDUKACJA ZDROWOTNA z wykorzystaniem TIKu

Trzy dni przed feriami, nauczycielka wychowania fizycznego -Pani Magdalena Bajer poprosiła nas  o wykonanie prezentacji multimedialnej o „zdrowym stylu życia”. Miałyśmy na to trzy tygodnie czasu, pracowałyśmy  w zespołach dwu lub trzyosobowych.

Po upływie wyznaczonego terminu wszystkie uczennice  zakończyły przygotowywanie projektu i wraz z Panią Magdaleną Bajer poszłyśmy do sali korekcyjnej, gdzie wykorzystałyśmy nowy sprzęt multimedialny – projektor, komputer z dostępem do internetu i ekran. Zaprosiłyśmy na naszą lekcję klasę IB – grupę gimnastyczno-taneczną.

Wszystkie dziewczęta wykonały prawidłowo  zadanie i otrzymały pozytywne oceny.

Dzięki temu projektowi zdobyłyśmy bardzo dużą wiedzę na temat zdrowego stylu życia i powoli ten styl w nasze codzienne życie wdrażamy.

Stopniowo ale efektywnie.

Beata Brońska  i Aleksandra Kubiak z klasy VIb

Co to jest zdrowie?

Zdrowie jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka. Dobry stan zdrowia oznacza stały i wysoki poziom czystej energii, równowagę emocjonalną, jasność umysłu, odporność na choroby, co prowadzi do spowolnienia procesu starzenia i długiego życia.

Zasady zdrowego stylu życia:

1) Prawidłowe żywienie.

2) Aktywność ruchowa.

3) Wypoczynek czynny i bierny.

4) Radość,  zadowolenie i pozytywne nastawienie.

5) Brak nałogów.

6) Higiena osobista.

7) Odpowiedni ubiór.

Jak prawidłowo się odżywiać:

1.  Produkty zbożowe powinny być dla ciebie głównym źródłem energii.

2. Jedz owoce i warzywa . Są niezastąpionym źródłem witamin i błonnika.

3.  Ogranicz spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych, a także produktów zawierających dużo cholesterolu. Sięgaj po oliwę z oliwek – najlepiej z pierwszego tłoczenia.

4.  Mięso spożywaj z umiarem. Unikaj grillowanych potraw!  Dość często zawierają one związki rakotwórcze.

5. Jedz nabiał (sery, mleko, jogurty naturalne, kefiry). 

6. Unikaj spożywania cukru i słodyczy.

7.  Pij codziennie 2 litry czystej źródlanej wody. Unikaj coli

Szklanka coca coli to 26,5 g, czyli niemal 5,5 łyżeczek cukru.

8. Nie zapomnij śniadania, to najistotniejszy posiłek w ciągu całego dnia!

7. Unikaj niezdrowych przekąsek.

Dlaczego warto uprawiać sport?

Sport to przyjemny i prosty sposób na spędzanie wolnego czasu. Wyjście na siłownię, czy na basen ze znajomymi to czynności o wiele ciekawsze od siedzenia w domu. Sport to zdrowie, każdy ci to powie. Niezależnie od wieku, uprawiając sport poprawisz kondycję swojego ciała, m.in. wydolność organizmu, dotleniasz tkanki, wzmacniasz kości, zwiększasz odporność.  Sport poprawia myślenie! Ruch na świeżym powietrzu dotlenia mózg, dzięki czemu poprawia twoją koncentrację, sprawiając że nauka będzie przychodzić ci łatwiej i szybciej.

Beata Brońska i Ola Kubiak z klasy VIb

WIRTUALNY STEP

Dziś na zajęciach z aerobiku doskonaliłyśmy swoje umiejętności z wykorzystaniem stepów oraz wirtualnego programu, który znajduje się na You Tube. To nowe doświadczenie, które sprawiło nam dużo radości.

Była moc?

Dziewczęta dzielnie pracowały i nowe kroki opanowały.

Joanna Kunkel

Magiczny dywan, czyli wykorzystanie TiK w sporcie przez najmłodszych.

Czym jest „Magiczny Dywan”? To interaktywna pomoc dydaktyczna łącząca multimedia z aktywnością ruchową. Zawiera bogatą ofertę gier zabaw i quizów i aranżowanych sytuacji edukacyjnych, które angażują dzieci w obrębie interaktywnej podłogi czy stołu. Uwzględniają one podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

video-1558309419Pobierz

Umieszczony pod sufitem projektor tworzy wirtualny „Magiczny Dywan” łączący wiele różnorakich środków przekazu: obrazy, teksty, animację, muzykę, wideo, które wspomagają rozwój psychofizyczny dziecka. Magiczny dywan wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna, sprawi że dzieci znacznie chętnej będą uczestniczą w zajęciach lekcyjnych. Taka forma nauki stanowi również przyjemną formę spędzania czasu podczas przerw między lekcjami czy na świetlicy szkolnej.

Interaktywną podłogę dzieci obsługują za pomocą ruchów rak i nóg.