Trudne emocje

W marcu uczestnicy zajęć terapii pedagogicznej wzięli udział w projekcie Trudne emocje- jak sobie z nimi radzić?

Wśród dzieci możemy spotkać wiele form zachowań agresywnych np. kłótnie, sprzeczki, przezwiska, prowokacje.
W takich sytuacjach my-nauczyciele reagujemy natychmiast. Podejmujemy działania pozwalające rozładować napięcia.

Poprzez udział w projekcie dzieci:
-rozpoznają i nazywają trudne emocje, próbują radzić sobie z ich przeżywaniem
-szanują emocje swoje i innych osób -przeżywają i rozładowują trudne emocje w sposób bezpieczny
-szukają wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie
-panują nad emocjami

Projekt jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Okazało się, że uczniowie chętnie rozmawiają o uczuciach
i emocjach mimo, że to trudny temat.

Hanna Stasińska-Filary

dav
dav
dig
dav
dav