Mój przyjaciel pies.

Uczniowie poznawali książki, w których bohaterem jest pies. Rozwijali kompetencje czytelnicze, poznali i wykorzystywali proste narzędzia komunikacyjne TIK.

Celem projektu było:

  • rozwijanie kompetencji językowych uczniów;
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
  • promocja czytania i zachęcenie do korzystania z zasobów biblioteki;
  • rozwijanie logicznego myślenia poprzez elementy kodowania, gry dydaktyczne;
  • wdrażanie do wyszukiwania informacji;
  • poznawanie historii psich bohaterów oraz formy ich prezentacji: książka, bajka filmowa, wydawnictwa na różnych nośnikach;
  • przygotowanie do korzystania z prostych programów komputerowych dostępnych w sieci (addtext.com; jigsawplanet.com);
  • kształtowanie umiejętności mądrego korzystania z zasobów internetu;
  • kształtowanie postaw społecznych: umiejętności współpracy, odpowiedzialności, uwrażliwienie na potrzebę pomagania innym i uczenie się odpowiedzialności za zwierzęta.

Projekt był realizowany w kl. II a oraz podczas zajęć terapii pedagogicznej w kl. 0-III.