Nawyki

NAWYKI

Nawyki to czynności, które często wykonujemy, choć zwykle nie jesteśmy tego świadomi. Zazwyczaj te działania lub myśli są automatyczne.

Niektóre nawyki są dobre, na przykład:

  • regularne uprawianie sportu;
  • mycie zębów;
  • okazywanie innym szacunku;

Niektóre złe, takie jak:

  • myślenie negatywne;
  • obwinianie innych;

Niektóre nie mają żadnego znaczenia, np.:

  • branie prysznica nocą;
  • słuchanie muzyki, kiedy ćwiczysz;

W zależności od tego, jakie masz nawyki, albo Cię one budują, albo niszczą. Ale na szczęście nawyki można zmieniać.

Zastanów się  jakie Ty masz nawyki:

Dobre:……………………………………………………………………………………………

Złe:………………………………………………………………………………………………

Obojętne:………………………………………………………………………………………..