REKRUTACJA DO KLAS 1

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, następnie wydrukować  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w sekretariacie szkoły, zgodnie z terminami określonymi w poniżej zamieszczonym harmonogramie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019, DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

dotyczy: klas I ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych
oraz klasy IV i VII sportowej

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI
05 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 9:00 19 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 Wypełnienie zgłoszeń w systemie elektronicznym i złożenie w  placówce – dotyczy kandydatów, którzy wybierają szkołę obwodową , dla kandydatów spoza obwodu szkoły, dla kandydatów do klas pierwszych integracyjnych oraz kandydatów do klas pierwszych sportowych.
05 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 9:00 19 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 Wypełnienie wniosku poza systemem elektronicznym ( do pobrania w szkole) i złożenie w placówce – dotyczy kandydatów do klasy czwartej oraz siódmej sportowej.
7 marca 2018 r. (wtorek) 10 marca 2018 r. (sobota) Testy sprawnościowe – o dokładnym terminie kandydaci będą powiadamiani indywidualnie.
14 marca 2018 r. (środa), godz. 10:00 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawnościowych.
04 kwietnia 2018 r. (środa), godz. 9:00 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
04 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 9:00 13 kwietnia 2018 r. (piątek), godz. 16:00 Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
17 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Do 31 sierpnia 2018 r. (piątek) Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019,  DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

dotyczy: klas I ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych
oraz klasy IV i VII sportowej

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI
23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 8:00 8 maja 2018 r. (wtorek), godz. 16:00 Złożenie wniosków wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów)
25 kwietnia 2018r. (środa) 28 kwietnia 2018r. ( sobota) Testy sprawnościowe – o dokładnym terminie kandydaci będą powiadamiani indywidualnie.
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 12:00 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawnościowych.
23 maja 2018 r. (środa), godz. 12:00 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
23 maja 2018 r. (środa), godz. 10:00 30 maja 2018 r. (środa), godz. 16:00 Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
07 czerwca 2018 r. (czwartek), godz. 10:00 Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.