TIK w sporcie 2023/2024

Technologie Informacyjno–Komunikacyjne (TIK) dają nieograniczone możliwości na wykorzystanie ich podczas lekcji Wychowania Fizycznego. Kamera, laptop, aparat, komórka, projektor to tylko kilka z niewielu narzędzi, które mogą być pomocne podczas prowadzenia zajęć.

Uczennice klasy 5b i 6b o profilu gimnastyczno-tanecznym wykorzystali na swoich zajęciach projektor, za pomocą którego włączyli aplikację ,,Just Dance”. Ta forma Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej pozwala doskonalić poczucie rytmu oraz pewność siebie.

Klasa Vb

Klasa 6b