ROK SZKOLNY 2016/2017

Po raz kolejny przystąpiliśmy do Programu” Trzymaj Formę!”
W tym roku szkolnym objęliśmy programem klasy piąte: V a, V b, V c, V d oraz V e.
Program  „Trzymaj Formę” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczna.
Program „Trzymaj Formę!” realizowany jest w czasie trwania lekcji wychowania fizycznego oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych SKS; aerobic.
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
 Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

LP.

ZADANIE

UWAGI DO REALIZACJI

TERMIN

1.Przekazanie uczniom klas piątych informacji
o przystąpieniu szkoły do XI edycji Programu „Trzymaj Formę!”.Poinformowanie rodziców uczniów klas piątych o przystąpieniu do Programu „Trzymaj Formę!” podczas drzwi otwartych w szkole oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły (przekazanie ulotek promujących program).
Przedstawienie celów
i zadań programu.

X. 2016 r.

2.Opracowanie wraz z uczniami zadań do realizacji w ramach programu.Debata.

X.  2016 r.

3.Przygotowanie plakatu promującego Program „Trzymaj Formę!”Plakat.X . 2016 r.
4.Piramida zdrowego żywienia.Gazetka szkolna.

X – V . 2016 r.

5.Zajęcia pozalekcyjne aerobik, sks, taniec.Zajęcia prowadzone dla chętnych uczniów.

Cały rok szkolny 2016/2017

6.Obliczanie BMI i dobowego zapotrzebowania na energię.Diagramy klasowe.

X.  2016 r.

7.Rajdy Rowerowe.Organizacja Rajdów Rowerowych przez nauczyciela przyrody            p. J. Korcz -Koralewską.Cały rok szkolny 2016/2017
8.Dlaczego napoje słodkie są niezdrowe?Prezentacja multimedialna.XI. 2016 r.
9.Na czym polega prawidłowe żywienie?Prezentacja multimedialna.XII. 2016 r.
10.Jakich informacji dostarczają etykiety produktów spożywczych?Prezentacja multimedialna/zajęcia praktyczne.

I. 2017 r.

11.Skutki nieprawidłowego odżywiania.Prezentacja multimedialna.

II. 2017 r.

12.Moje kolorowe  śniadanie.Przedstawienie przez uczniów pomysłów na zdrowe śniadanie do szkoły.

III. 2017 r.

13.Rozgrywki klasowe w ramach projektu SU „NajKlasa”Przeprowadzenie rozgrywek klasowych przez nauczycieli wychowania fizycznego dla uczniów klas piątych. Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt oraz Turniej Piłki Nożnej Chłopców.

V. 2017 r.

14.AerobicPokazy taneczne grupy „Tańczące Jedynki” uświetniające uroczystości szkolne oraz poza szkolne:

 

– pokaz grupy aerobikowej podczas otwarcia Stadionu Lekkoatletycznego w Swarzędzu (I Igrzyska Młodzieży Szkolnej);

– pokaz taneczny podczas Tygodnia Profilaktyki „Taniec Przyjaźni” –współpraca z OPS Swarzędz Klub Rozwoju Osobowości.

– pokaz aerobikowy podczas „Drzwi otwartych w szkole”  dla przyszłych uczniów klas pierwszych;

– pokaz aerobikowy podczas „IV Festynu Rodzinnego”;

-udział w zawodach aerobikowych na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim.

Cały rok szkolny 2016/2017

15.Zajęcia na rolkachPromowanie nowych form aktywności fizycznej wśród uczniów. Nauka techniki jazdy na rolkach w czasie zajęć lekcji wychowania fizycznego.

V –VI. 2017 r.

16.Zajęcia Nordic WalkingMarsz z kijkami Nordic walking – (nauka techniki chodzenia z kijkami) – okolice Jeziora Swarzędzkiego.

IV. 2017

17.„Boisko Pełne Ruchu”Przypomnienie uczniom starych polskich tradycyjnych gier i zabaw ruchowych oraz wdrażanie ich podczas przerw na boisku szkolnym.

IV – VI.2016 r.

18.IV Festyn RodzinnyOrganizacja Festynu Rodzinnego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu we współpracy z nauczycielami.

 

– M.Kowalczyk przygotowanie pokazu karate

– J.Kunkel przygotowanie grupy tanecznej „Tańczące Jedynki” do pokazu aerobikowego;Konferansjer/

prowadzenie Festynu;

VI .2016 r.

19.Zawody sportowe.Organizacja zawodów sportowych.

 

Liczny udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim.

Cały rok szkolny 2016/2017

20.Konkurs taneczny „Tańczące Jedynki”Organizacja konkursu „Tańczące Jedynki – promowanie  różnych form tanecznych wśród uczniów , nauczycieli oraz rodziców.

VI. 2017 r.

21.Podsumowanie X edycji Programu „Trzymaj Formę!”Sprawozdanie z realizacji programu – koordynator Joanna Kunkel

VI. 2017 r.

ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z PROGRAMEM „TRZYMAJ FORMĘ”

„Taneczne Przerwy”

zajęcia na stepach

 Zawody sportowe

Turniej Województwa Wielkopolskiego w Aerobiku Grupowym
-Pleszew 2017
Czwórbój Lekkoatletyczny dziewcząt w Puszczykowie

 

 I Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Swarzędzu/ otwarcie Stadionu

IV Festyn Rodzinny

Pokazy taneczne podczas Tygodnia Profilaktyki w Swarzędzu

Spacery po okolicy Swarzędza z kijkami Nordic Walking

Joanna Kunkel